ZŠ Lipůvka

  I. třída

Domácí úkoly:   

ČTENÍ: Všichni už čteme a procvičujeme malá tiskací písmena. POZOR! Do konce měsíce března každý žák odevzdá čtenářský list = 1 samostatně přečtená kniha. Také se učíme jednu básničku z učebnice První čtení - dle vlastního výběru.

 • 16. 4.  PO: Písanka s.25
 • 17.4. ÚT: Čítanka str. 5
 • 18.4. ST: matematika 11/1
 •  19.4. ČT: čítanka str. 8 přečteme článek Kubula a Kuba Kubikula

33. týden 16.4. 2018 – 20.4. 2018

 • 20.4. Den Země – program Rezekvítek

 • 23.4. Třídní schůzky

Český jazyk:

ČÍTANKA : str.4 – 9, recitujeme básničky

PÍSANKA 3. DÍL: str.  2 – 6, ř,Ř,h,H

Matematika: 4. díl str. 10 - 12,

 • Počítání do 20 s přechodem 10

Prvouka: Jaro, str. 59, 61

 • Opakování, Ptáci

  Angličtina:  Food

DOMÁCÍ ÚKOL:  : Čteme a počítáme denně aspoň 15 minut.

34. týden 23.4. 2018 – 27.4. 2018

 • 23. 4. Třídní schůzky 16:00

   

Český jazyk: Procvičujeme a píšeme diktáty

ČÍTANKA: str. 10 – 15 čteme s porozuměním

PÍSANKA 3. DÍL: str.  7 – 11, c, C, č, Č

Matematika: 4. díl str. 12 - 15,

 • Sčítání do 20 s přechodem 10

Prvouka: Jaro, str. 62 -  65

 • Mláďata a domácí mazlíčci

  Angličtina:  Food

 

 • PSANÍ: Vážení rodiče, při vyplňování písanky prosím dbejte na správné držení psacích pomůcek, správný tvar, sklon a velikost písmen, dodržování linek. Deset správných znaků na řádku je lépe než dvacet chybných. Okraje za tiskacím písmenem nechávejte volné pro případnou opravu. Hodně trpělivosti ale především zdaru při zdolávání dalšího těžkého kroku v životě vašich ratolestí.
  ČTENÍ: Pro ty, kteří zatím nezačali číst žádnou vlastní knížku je právě teď ten správný čas -  přechod na malá tiskací písmena. Využijte možnosti si knihu půjčit přímo ze školní knihovny. Od druhého pololetí začíná povinná četba - 3 knihy dle vlastního výběru (čtení v rámci denní 15 min přípravy).

Děkujeme:

 • VELKÉ PODĚKOVÁNÍ MANŽELŮM TESAŘOVÝM ZA SPONZORSKÝ DAR NA NÁKUP POMŮCEK DO TŘÍDY - knížka Školní strašidlo, Magnetické dopočitadlo.
 • Děkujeme paní Orlovské za papíry na kreslení
 • Paní Blaškové za zakládací šanony a papíry do kopírky.
 • Paní Švomové (Kristýnka Konopáčová) za štítky a samolepky a bonbony.
 • Děkujeme všem sponzorům Maškarního plesu a tomboly.

  Rozvrh hodin:

 

1

2

3

4

Pondělí

ČJ

M

TV

ČJ

Úterý

ČJ

PRV

VV

Středa

ČJ

M

ČJ

HV

Čtvrtek

ČJ

M

TV

PRV

Pátek

ČJ

M

AJ

ČJ

 

Program na zimu 2017/18

 • 20. 4. Výukový program - den země
 • 23.4. Třídní schůzky