ZŠ Lipůvka

  I. třída

Domácí úkoly:   

ČTENÍ: Všichni už čteme a procvičujeme malá tiskací písmena.

 • 19. 2. PO: Písanka s 23. Procvičujeme a učíme se básničku - nahlas, pomalu, s přednesem. Nezapomeňte název a autora básně.
 • 20. 2. ÚT: není DÚ - dolaďujeme báseň na soutěž
 • 21.2. ST: Matematika 14/6, 8. Recitační soutěž třídní kolo - zítra.
 • 22.2. ČT: Matematika str. 15/ 3,6, 7
 • 23.3. PÁ: První čtení pracovní list č 46 Dvě mláďata 

26. týden 26.2. 2018 – 2.3. 2018

 • 4. 3. 2018 NE: 14 – 16h  sál OÚ Lipůvka Maškarní ples - jste srdečně zváni 

 • Prosíme příspěvek do tomboly - drobnosti, hračky i finanční příspěvek. Dar můžete přinést do třídy, nebo družiny. Předem moc děkujeme.

  Český jazyk:

  PRVNÍ ČTENÍ str. 46 - 47, Pohádky

  PRVNÍ ČTENÍ – PRACOVNÍ LISTY: 46 - 47

  PÍSANKA 1. DÍL: str. 28 – 32,y,Y, k, K

  Matematika: 3. díl str. 17 – 20, opakování

 • Obor čísel do 20

Prvouka: Lidé a společnost, str. 47, 48

 • Co lidé vytvořili, Třídíme odpad

Angličtina:  Animals

PSANÍ: Vážení rodiče, při vyplňování písanky prosím dbejte na správné držení psacích pomůcek, správný tvar, sklon a velikost písmen, dodržování linek. Deset správných znaků na řádku je lépe než dvacet chybných. Okraje za tiskacím písmenem nechávejte volné pro případnou opravu. Hodně trpělivosti ale především zdaru při zdolávání dalšího těžkého kroku v životě vašich ratolestí!


ČTENÍ: Pro ty, kteří zatím nezačali číst žádnou vlastní knížku je právě teď ten správný čas -  přechod na malá tiskací písmena. Využijte možnosti si knihu půjčit přímo ze školní knihovny. Od druhého pololetí začíná povinná četba - 3 knihy dle vlastního výběru (čtení v rámci denní 15 min přípravy).

Děkujeme:

 • VELKÉ PODĚKOVÁNÍ MANŽELŮM TESAŘOVÝM ZA SPONZORSKÝ DAR NA NÁKUP POMŮCEK DO TŘÍDY.
 • Děkujeme paní Orlovské za papíry na kreslení
 • Paní Blaškové za zakládací šanony a papíry do kopírky.
 • Paní Švomové (Kristýnka Konopáčová) za štítky a samolepky.

  Rozvrh hodin:

 

1

2

3

4

Pondělí

ČJ

M

TV

ČJ

Úterý

ČJ

PRV

VV

Středa

ČJ

M

ČJ

HV

Čtvrtek

ČJ

M

TV

PRV

Pátek

ČJ

M

AJ

ČJ

 

Program na zimu 2017/18

 • 23. 2. Školní kolo recitační soutěže
 • přihlášky na školu v přírodě - platba do 2. 3. 2018
 • 28. 3. Velikovoční dílna v ZŠ