ZŠ Lipůvka

  I. třída

 třídní učitelka Mgr. Martina Martinková