ZŠ Lipůvka

  

I. třída

 třídní učitelka Mgr. Martina Martinková

17. TÝDENNÍ PLÁN 13. 1. – 17. 1.

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 33 - 37  – slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, AU, EU, OU + str. 46

uč. Čtení str. 28 – 30, ČTENÍ PL str. 24

PS Písanka 1 str. 8,9,10

uč. str. 19 - 22 sčítání a odčítání  v oboru čísel do 9, číselná osa, slovní úlohy

PRV uč. str. 34 - 35 lidské tělo

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO  uč. M str. 19/1 + čtení str. 28 - slabiky BĚ, PĚ

     Vybrané sešity: Písanka, Lego deníčky, ŽK

ÚT  M str. 20/3 + čtení str. 28 - slabiky VĚ, MĚ

      Vybrané sešity: Lego deníčky, ŽK, Písmena

ST  uč. Písmena - dokončit str. 46 + číst str. 29 - Šel kozel na trh 

      Vybrané sešity: ŽK, Písanka, Matematika

ČT  Čtení PL str. 24 - Šel kozel na trh, číst str. 29 - Kozy rohaté 

      Vybrané sešity: Žlutý sešit

PÁ  Čtení str. 30 - Tři prasátka

      Vybrané sešity: Písanka

 

16. TÝDENNÍ PLÁN 6. 1. – 10. 1.

Začínáme průběžně jednou za 14 dní psát diktát slov, vět z probraných a přečtených textů a v matematice budeme průběžně psát příklady na sčítání, odčítání a porovnávání čísel do žlutého sešitu.

Ve čtení dobíráme velká tiskací písmena, v průběhu ledna začneme čtení malé tiskací abecedy, kterou dokončíme v první polovině února.

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 28 - 32  – slabiky DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ, X, Y + str. 41,44 - dopiš písmena, slova, uč. Čtení str. 26 – 27

PS Písanka str. 6,7

M  uč. str. 16 – 18  sčítání a odčítání  v oboru čísel do 9, číselná osa, slovní úlohy

PRV uč. str. 32 - 33 zimní sporty, lidské tělo

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO  uč. Čtení str. 26,27 - texty se slabikami DI, DĚ

     Vybrané sešity: Písmena

ÚT  M str. 16/4,5 + čtení z uč. Čtení str. 26 - slova se slabikami TI

    Vybrané sešity: Písmena, Prvouka

ST  Písmena str. 44 - dopsat slova pod obrázek, dokončit stranu + číst z uč. Čtení str. 27

      slova se slabikami TĚ. Vybrané sešity: Lego deníček, Písanka, Matematika

ČT  Velká písanka ( Psaní číslic) str. 8 - psaní 9, čtení z uč. Čtení str. 26 slova se slabikami NI

      Vybrané sešity: Matematika, Písmena, PL k čtení

PÁ  čtení z uč. Čtení str. 27 slova se slabikami NĚ

 

15. TÝDENNÍ PLÁN  16. 12. – 20. 12.

PO – STŘ vyučování podle rozvrhu

ČT – ZMĚNA: Do sálu OÚ odcházíme již 8.05 hod. na zkoušku vystoupení. Návrat do školy během 3. vyučovací hod. S sebou: pouzdro, pití, svačinu, učebnici Čtení a Písmena.  

Vánoční besídka 19. 12.  - začíná v sále OÚ v Lipůvce v 17 hod. Sraz v sále OÚ v 16.30 hod. Děti přijdou oblečené na besídku. Po svém vystoupení prvňáčci odchází za rodiči, kteří přebírají za děti zodpovědnost.

PÁ – v 8.00 hod. odcházíme do sálu OÚ na vystoupení pro školu, návrat v 10 hodin, potom bude třídní besídka – rozdávání dárků, ochutnávání vánočního cukroví… S sebou: oblečení na besídku, malou krabičku cukroví, batůžek, svačinu, pití. Na oběd odcházíme ve 12 hod., po obědě následuje družina.

 

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 27 - 30  – písmena CH, Ď, Ť, Ň,  uč. Čtení str. 24 – 25 čtení slov, vět,  PL k Čtení str. 23

PS Písanka 1 str. 5, 6

M  uč. str. 13 - 15  sčítání a odčítání  v oboru čísel do 8, číselná osa, slovní úlohy

PRV uč. str. 30 - 31  Vánoce, zimní sporty

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO  M str. 14/3,4 + čtení z uč. Čtení str. 23

     Vybrané sešity: Písanka  

ÚT  čtení z uč. Čtení str. 24

ST  čtení z uč. Čtení str. 24

ČT  čtení z uč. Čtení str. 25

PÁ  ---

PŘEJI PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ :)

Martinková

 

14. TÝDENNÍ PLÁN  9. 12. – 13. 12.

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 24 - 26  – písmena Č, F, G  uč. Čtení str. 21 - 23 – čtení slov, vět,  PL k Čtení  str. 20 - 22

PS Písanka 1 str. 3, 4, 5

M  uč. str. 10 - 13  sčítání a odčítání  v oboru čísel do 8, číselná osa, slovní úlohy

PRV uč. str. 30 - 31  Vánoce, zimní sporty

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO  čtení z uč. Čtení str. 21

     Vybrané sešity: Lego deníček, Žk, Písanka  

ÚT   M str. 12/1 +  čtení z uč. Čtení str. 21

     Vybrané sešity: PL k Čtení

ST  M str. 12/5 + čtení z uč. Čtení str. 22

ČT  PL k Čtení str. 21 + čtení z uč. Čtení str. 22

      Vybrané sešity: Matematika

PÁ  čtení z uč. Čtení str. 23

      Vybrané sešity: Písanka, Notýsek

 

13. TÝDENNÍ PLÁN  2. 12. – 6. 12.

ÚT – minitest sčítání, odčítání do 7

ST – diktát slov

ČT – Mikulášská nadílka během vyučování

PÁ -  půjdeme na vánoční koncert do školky v Lipůvce, odchod ze školy po svačině v 10 hod., návrat cca ve 12 hodin.  S sebou malý batůžek na pití, učebnice do českého jazyka a psaní, ŽK, Lego deníček, pouzdro.

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 22 - 23  – písmena H, C,  uč. Čtení str. 19, 20 – čtení slov, vět,  PL k Čtení  str. 18, 19

PS Uvolňovací cviky str. 34, 35, psaní číslice 8

M  uč. str. 8 - 11  sčítání v oboru čísel do 8, číselná osa, slovní úlohy

PRV uč. str. 28 - 29 Mikuláš, příroda v zimě

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO M str. 8 - dokončit stranu + číst z uč. Čtení 18

     Vybrané sešity: Lego deníčky   

ÚT   Psaní číslic - dokončit str. 7 + číst z uč. Čtení str. 19 

ST   PL k čtení - dokončit str. 18 + číst z uč. Čtení str. 19

      Vybrané sešity: Psaní

ČT   číst z uč. Čtení str. 20

PÁ   číst z uč. Čtení str. 20

        Vybrané sešity: Malá písanka, PL k Čtení

 

12. TÝDENNÍ PLÁN  25. 11. – 29. 11.

PÁ Vánoční jarmark od 14 – 17 hod. v prostorách školy

Do pátku se naučit zadanou básničku

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 19 -21  – písmena Z, Ž, Ř  uč. Čtení str. 16, 17, 18 – čtení slov, vět,  PL k Čtení  str. 15 - 17

PS Uvolňovací cviky str. 28 - 31

M  uč. str. 5 - 7  sčítání  a odčítání v oboru čísel do 7, číselná osa, slovní úlohy

PRV uč. str. 26 - 27 rodina, zimní počasí

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO Uvolňovací cviky dokončit str. 29 + číst z uč. Čtení str. 16

     Vybrané sešity: Lego deníček

ÚT  M str. 5/2,3 + číst z uč. Čtení str. 16

      Vybrané sešity: Psaní, Prvouka

ST   M str. 6/5,6 + čtení z uč. Čtení str. 17

      Vybrané sešity: Psaní, Písmena

ČT   PL k Čtení str. 16/3 + čtení z uč. Čtení str. 17

      Vybrané sešity: Matematika

 

 

11. TÝDENNÍ PLÁN    18.11. – 22.11.

ST – Jedeme na divadlo Malý princ do Blanska. S sebou malé pití, kabelku nebo batůžek, učivo na 3. a 4. vyučovací hod. Odjíždíme v 7.55 hod. od školy, návrat v 10 hod. na vyučování. Svačíme ve škole po návratu z divadla.  

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 17, 18  – písmena D,N,  uč. Čtení str. 14, 15 – čtení slov, vět,  PL k Čtení  str. 13, 14

PS Uvolňovací cviky str. 28 - 29

M nová uč. str. 1-3 psaní číslice 7, sčítání v oboru čísel do 7, číselná osa, slovní úlohy

PRV uč. str. 24 - 25 můj pokojíček, pomáháme si

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO nová uč. M str. 1 /6 + opakování čtení

ÚT  uč. M str. 2/4 - dokončit, 3/1 + čtení z uč. Čtení str. 14 

ST  čtení z uč. Čtení str. 14 

       VYBRANÉ SEŠITY: Matematika, Žlutý sešit

ČT   uč. Písmena str. 18 + čtení z uč. Čtení str. 15  

        VYBRANÉ SEŠITY:  PL ke Čtení

PÁ   čtení z uč. Čtení str. 15

        VYBRANÉ SEŠITY:  PL ke Čtení, Písmena

 

 

Vážení rodiče,

v pondělí 18.11.  budou probíhat hovorové hodiny - osobní konzultace v první třídě. Podrobnější informace jsou vlepeny v Lego deníčku.

 

10. TÝDENNÍ PLÁN    11.11. – 15.11.

učíme se v zelené barvě :)

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 15,16 – písmena Š,V,  uč. Čtení str. 12,13 – čtení slov, vět,  PL k Čtení  str. 11,12

PS Uvolňovací cviky str. 25 - 27

M uč. str. 30 – 32 sčítání a odčítání v oboru čísel do 6

PRV uč. str. 22,23 -  moje rodina, narozeniny

 

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO Psaní str. 25 - poslední 3 řádky + čtení ze Sovičky str. 22/5 a 24/4 - slova ve sloupcích 

ÚT M str. 31 - vypočítej příklady + čtení z uč. Čtení str. 12 1/2 strany ( není označeno hvězdičkou)

      VYBRANÉ SEŠITY: Lego deníček

ST  PL ke Čtení str. 11/5 + čtení vět z uč. Čtení str. 12

      VYBRANÉ SEŠITY: Notýsek, Psaní

ČT   čtení z uč. Čtení str. 13 - písmeno V

      VYBRANÉ SEŠITY: Matematika

PÁ  čtení z uč. Čtení str. 13

     VYBRANÉ SEŠITY: Matematika, Psaní, PL k Čtení

 

 

Vážení rodiče, 6.11. děti dostaly 3 katalogy s vánoční nabídkou knih, pokud budete mít zájem objednat knihy na Vánoce bez vědomí dítěte, své objednávky můžete psát emailem přímo paní vychovatelce Skovajsové - marketa.skovajsova@seznam.cz. Knihy je potřeba objednat do 18.11.

 

Mikulášská sbírka pro děti z DD Vranov a Gemini Lesná

Od 5. 11. - 2. 12. 2019 bude probíhat na naší škole tradiční sbírka sladkostí pro děti z DD Vranov. Také letos chceme část sbírky věnovat dětem s postižením na Gemini Lesná.

 Vybíráme sladkosti – bonbony, čokolády, oplatky, oříšky. Je možnost darovat i ovoce, to vybíráme pouze čerstvé 2. a 3.12. Sbírku osobně předává p. uč. Mgr. M. Černá.

Všem, kteří se zapojí do této charitativní akce, děkujeme.                                    

                                                     

9. TÝDENNÍ PLÁN    4. 11. –  8.11.

V listopadu budeme mít „ barevné pátky“, to znamená, že se budeme učit v určené barvě oblečení a doplňků ( gumiček, náramků…). Děti si mohou vyrobit i barevnou masku.

První pátek 8.11. je určena barva oranžová.

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 14 – písmeno S,  uč. Čtení str. 11 – čtení slov, vět s písmenem S, PL k Čtení  str. 10

PS Uvolňovací cviky str. 22 - 24 a Psaní číslic (z druhé strany) str. 1 - číslice 0

M uč. str. 27 - 29 – sčítání v oboru čísel do 6, psaní číslice 0

PRV uč. str. 19 - 21 podzimní plody, podzim na poli a na zahrádce

 

 

8. TÝDENNÍ PLÁN  21. října – 25. října

VÁŽENÍ RODIČE, PŘIPOMÍNÁM OD 28.10. - 1. 11.  JSOU PODZIMNÍ PRÁZDNINY + ŘEDITELSKÉ VOLNO.

VE TŘÍDĚ SE VYSKYTLY VŠI, PROSÍM ZKONTROLUJTE DĚTEM VLASY.

ČT - M - minitest sčítání a odčítání do 5 

PÁ – Vánoční focení, fotit se začínáme v 8 hod., s sebou všechno učivo podle rozvrhu

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 12,13 – písmena P,R,  uč. Čtení str. 9,10 – čtení slov, vět s písmeny P,R,

      PL k Čtení  str. 8,9

PS Uvolňovací cviky str.19 - 21 a Psaní číslic (z druhé strany) str. 6 - číslice 6

M uč. str. 24 - 26 - sčítání a odčítání v oboru čísel do 5, psaní číslice 6

PRV uč. str. 16 – 18 podzimní plody, podzim na poli a na zahrádce

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO uč. M str. 24 / označené slovní úlohy dole na str. + opakování čtení u písmene L 

      ODEVZDANÉ SEŠ.: Lego deníček

ÚT  uč. M str. 25/ Vypočítej - sčítání a odčítání do 5 + čtení první 1/2 str. 9  v uč. Čtení

      ODEVZDANÉ SEŠ.: -

ST  uč. Čtení PL str. 8/5 + uč. Čtení str. 9 - číst 14 vět povinně všichni, ostatní věty dobrovolně

      ODEVZDANÉ SEŠ.: žlutý sešit

ČT Psaní str. 6 - psaní číslice 6 (4. - 6. řádek) + číst 1/2 str.10 - nové písmeno R

     ODEVZDANÉ SEŠ.: žlutý sešit

PÁ  uč. Čtení str. 10 - číst věty k novému písmenu R

      ODEVZDANÉ SEŠ.: Notýsek

 

 

7. TÝDENNÍ PLÁN 14. října – 18. října

Do školy si děti přinesou průsvitnou obálku A4 na zapínání (kdo ještě neodevzdal)

ÚT – 1.,2. hod. výukový program ve třídě Zdravá pětka , 3.,4. hod. pokračuje vyučování - s sebou učivo podle rozvrhu

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 10,11 – písmena K,L,  uč. Čtení str. 7,8– čtení slov, vět s písmeny K,L,  PL k Čtení  str. 6,7

PS Uvolňovací cviky str.16 - 18 a Psaní číslic (z druhé strany) str.5 - číslice 5

M uč. str. 21,22,23 - sčítání a odčítání v oboru čísel do 5

PRV uč. str. 14 – 16 příroda na podzim

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO Psaní číslic str. 5 dopsat 4. a 5. řádek číslice 5 + opakovat čtení vět s písmenem B

      ODEVZDANÉ SEŠ.: žlutý sešit, Lego deníček

ÚT  uč. M str. 21 - porovnávání čísel + číst zadané sloupce v uč. Čtení str. 7 - písmeno K 

      ODEVZDANÉ SEŠ.: Psaní a žlutý sešit

ST uč. M str. 22 cvičení Znázorni a vypočítej + číst zadaný text v uč. Čtení str. 7

     ODEVZDANÉ SEŠ.: -

ČT uč. Čtení PL str. 6/5 + čtení 1/2 strany v uč. Čtení str. 8 - písmeno L

      ODEVZDANÉ SEŠ.: žlutý sešit, Matematika, od některých dětí Notýsek

uč. Čtení - str. 8 - čtení vět v pravém obdélníku, 13 vět ( po větu KAM UTEKLA MÍLA?) povinně všichni, zbylých 5 vět dobrovolně

 

 

6. TÝDENNÍ PLÁN 7. října – 11. října

ÚT - 1. - 2. hod. se učíme ( ČJ a M), 3. - 4. hod. - dlabeme dýně na školní zahradě, s sebou vhodné oblečení ( možnost umazání) v samostatné tašce - převlečeme se ve třídě, polévkovou lžíci, příborový nůž, 2 vykrajovátka.

ST - veřejná sbírka  "Děti pomáhají dětem" proběhne v 1. třídě ve středu 9. 10. Přívešek na klíče 40Kč, náramek 50Kč + pin do náramku každý 10Kč. Bližší informace na www.fondsidus.cz.

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 8,9 – písmena J,B, uč. Čtení str.5,6 – čtení slov, vět s písmeny J,B,  PL k Čtení  str. 4-5

PS Uvolňovací cviky str.14 - 15 a Psaní číslic (z druhé strany) str.5 - číslice 5

M uč. str. 18, 19, 20 - sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

PRV uč. str. 12 - 13 – příroda na podzim

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO uč. M str. 19/1,2 - vypočítej a zapiš příklady k obrázkům a k číselným osám + opakovat texty ke čtení - písmeno M,T

ÚT uč. M str. 19/dvě slovní úlohy dole - znázorni a vypočítej + uč. Čtení str. 5 - čti dva vyznačené sloupce

ST uč. Čtení PL str. 4/4,5 + uč. Čtení str. 5 - čti vyznačený sloupec 

    ODEVZDANÝ SEŠ. : Matematika

ČT nový žlutý sešit-  doplň dvě cvičení z M + uč. Čtení str. 6 - písmeno B - čti vyznačené sloupce

uč. Čtení str. 6 - písmeno B - čti vyznačený sloupec

     ODEVZDANÝ SEŠ.: žlutý sešit na procvičování 

 

5. TÝDENNÍ PLÁN 30. září – 4. října

Začínáme číst! Čteme za d.ú. všechna probraná písmena, slova, věty ( v Sovičce samohlásky a v nové uč. Čtení 1 slova, věty) + hláskujeme obrázky z dětských knih (sluchová analýza a syntéza S-T-Ů-L  - STŮL)

UČIVO:

ČJ  uč. Písmena str. 6,7 – písmena M,T uč. Čtení  str. 3,4 – čtení slov a vět s písmeny M,T, PL k Čtení  str. 1-3

PS Uvolňovací cviky str.10 - 13 a Psaní číslic (z druhé strany) str.4 - číslice 4

M uč. str. 15 -18 – sčítání a odčítání v oboru čísel do 4

PRV uč. str. 10,11 – cestujeme, domov, škola, opakování

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO Prac. sešit Moje první psaní str. 10,11 - uvolňovací cviky, kroužení do oválu ( kolem kuřátka)

      ODEVZDANÉ SEŠ.: Lego deníček

ÚT uč. M str. 16/vypočítej, procvičuj, porovnej + uč. Čtení str. 3 - čti dva vyznačené sloupce

      ODEVZDANÉ SEŠ.: Sovička, Moje první psaní

ST uč. Čtení PL( modrá) str.2/5 - doplň písmena, slova najdeš v uč. Čtení str. 3 + uč. Čtení str. 3 - čti vyznačený sloupec

     ODEVZDANÉ SEŠ.: Sovička - zatím zůstává ve třídě

ČT uč. M str. 18/nakresli a vypočítej + uč. Čtení str. 4 - čti vyznačené sloupce

     ODEVZDANÉ SEŠ.: Prvouka

PÁ  uč. Čtení str. 4/ písmeno T -  čti vyznačený sloupec

      ODEVZDANÉ SEŠ.: Uvolňovací cviky, Čtení PL, Notýsek

 

4. TÝDENNÍ PLÁN 23. září – 27. září

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 5,32 – písmeno U,Y + hláskování obrázků z uč. Písmena nebo jiných knížek + čtení písmen ze sešitu Sovička str.14
PS Uvolňovací cviky str.7,8 a Psaní číslic (z druhé strany) str.1,2+ PL z Živé abecedy v sešitě Sovička
M uč. str. 13 - 15
PRV uč. str. 8 – 9

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO uč. Písmena str. 5 - vylušti křížovku, dnes děti odevzdaly Lego deníčky a sešit Sovičku

ÚT uč. Psaní číslic str. 2/3. - 5. řádek - číslice 2 (6. řádek dobrovolně), jen připomínám - do konce týdne si děti přinesou láhev od mléka a barevné papíry

ST uč. Psaní číslic str. 3/ 4.- 6. řádek - číslice 3

ČT sešit Sovička - písmeno Y, cv.1,2 - vybarvi písmena, napiš do políček , kde slyšíš hlásky Y,Ý,E,A, dnes děti odevzdaly uč. M, zítra ji dostanou zpět 

sešit Sovička - napiš číslice podle zadání + procvičování čtení probraných písmen z pracovních listů v Sovičce (některé děti mají odevzdaný Notýsek a Lego deníček, všechny děti Psaní číslic)

 

3. TÝDENNÍ PLÁN 16. září – 20. září

Prosím o vyjádření už v pondělí 23.9., jestli Vaše dítě pojede na ŠvP, máme výhodnější nabídku - hotel Kurzovní na Pradědu (červen) 3800,-Kč. Děkuji a přeji pěkný víkend. Martinková

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 3,4 – písmeno I,O + hláskování obrázků z uč. Písmena str. 44,46 nebo z jakékoliv dětské literatury, obrázek nejdříve pojmenovat, potom odhláskovat např. PES – P-E-S, čtení v řádcích a sloupcích

PS Uvolňovací cviky str. 6,7,8 + PL z Živé abecedy v sešitě Sovička

M uč. str. 9 - 12

PRV uč. str. 6-7

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO uč. Písmena str. 3 - vyznač v rámečcích pod obrázky, kde je hláska

ÚT uč. M str. 11/ cv.1 - nakresli náležitý počet kytiček podle předlohy

ST uč. Písmena str. 4 - vylušti tajenku

ČT uč. M str. 12/ cv. 5,6 - vybarvi vždy 5 korálek, doplň obrázky (geometrické tvary) podle zadání

sešit Sovička cv.1,2 - pojmenuj obrázky a napiš, kde slyšíš ve slově A nebo O, podle uvedených písmen nakresli obrázky. Vybrala jsem Notýsek, dětem předám v pondělí.

 

2. TÝDENNÍ PLÁN 9. září – 13. září

PO od 2. týdne se již učíme podle rozvrhu

ÚT divadlo Radost – sraz v šatně 7.45 hod., odjezd od školy v 8 hod. S sebou batůžek, svačinu, pití, návrat do školy kolem 11 hod. Vyučování končí podle rozvrhu v 11.25 hodin.

PO 16.9. jsou třídní schůzky v 1. třídě v 16 hod., prosím podepište v ŽK str. 25 a 28

UČIVO:

ČJ uč. Písmena str. 2,3 – písmeno E,I,  str. 44 – čtení obrázků, obrázek nejdříve pojmenovat, potom odhláskovat např. PES – P-E-S, čtení v řádcích a sloupcích

PS Uvolňovací cvikystr. 3,4,5

M uč. str. 4-6

PRV uč. str. 4,5,6

DOMÁCÍ ÚKOL:

PO uč. M str. 4/ dvě cvičení dole - počítej a dokresluj správný počet teček, jablíček + podepsat  Notýsek str. 25, 28 a Deníček + 5 min. denně hláskovat slova, obrázky

ÚT  x

ST  uč. Písmena str. 2 - vylušti křížovku

ČT uč. M str. 7/ cvičení 5 - dokresli rybky podle zadání

PÁ  uč. M str. 9/cvičení 1 - dokresli předměty podle zadání

 

1. TÝDENNÍ PLÁN  2.září – 6.září.:

Út – Pá se učíme 3 celé vyučovací hodiny, konec vyučování je:

ÚT v 10.30 hod., potom následuje družina a oběd

ST, ČT, PÁ v 10. 45 hod.

V úterý 10.9. jedeme do divadla Radost na pohádku  Pipi Punčochatá. Sraz v šatně v 7.45 hod., odjezd ze školy v 8 hod. S sebou malý batůžek, pití, svačinu ( svačit budeme v divadle). Návrat do školy kolem 11 hod., konec vyučování bude v 11.25 hod. po 4. vyučovací hodině.

ÚKOLY NA 1. TÝDEN:

Nachystat  vybavené pouzdro: pastelky, 2 x tužka č. 2, guma, ořezávátko, černý fix  na tabulku, nůžky – každý den kontrolovat a ořezávat pastelky

Obalit a podepsat všechny učebnice a sešity, vyplnit 1. a 2. str. v Notýsku

Přinést VV a TV do třídy

DOMÁCÍ ÚKOL:

ÚT  Mat. str. 2 - nakresli dvěma krtečkům čepičku, vybarvi 3 kytky červeně, 2 modře

ST  Pracovní list vložený v deskách nebo v uč. Písmena - obtáhni červenou pastelkou tu část obrázku, která se liší, jeden obrázek z dvojice vybarvi

ČT Uč. Písmena str.1 - vylušti tajenku, najdi v tajence slova z modré nápovědy pod tajenkou a slova barevně vybarvi. Notýsek budu mít vybraný přes víkend, rozdám ho dětem v pondělí.

V novém sešitě "Sovička", který dnes děti dostaly, polovina PL - podle zadání 

 

 Informace pro rodiče 1. školní den:

1. Co s sebou každý den do aktovky:

Všechny učebnice z lavice, kromě PRV ( jen úterý a čtvrtek), všechno podepsat, vypsat  údaje v Notýsku - do středy, HV necháváme ve škole.

2. Od zítra nosit VV a TV, v pátek půjdeme již do tělocvičny.

Do TV nosí děvčata culík, NE řetízky, náramky a hodinky, dlouhé náušnice.

Kdo má tenisky na tkaničky, musí si je umět zavazovat sám, nebo si pořídit boty na suché zipy, do tělocvičny jsou vhodné cvičky.

3. Rozvrh hodin – v Notýsku

ÚT – PÁ  tento týden 3 vyučovací hodiny do 10.30 hod., potom děti odchází do družiny a na oběd.

4. DÚ – prosím vždy podepisovat, jedna DÚ každý den, označena *, postupně zavedeme čtecí tabulku a budou úlohy dvě. Na stránkách školy budu DÚ doplňovat každý den, také týdenní plán. Budeme ho lepit i do deníčku, prosím, každý den zkontrolujte deníček, budu tam lepit různé vzkazy.

5. Absence:

NEPLÁNOVANÁ – nemoc – do 3 pracovních dní je potřeba omluvit sms, emailem nebo telefonem tř. učitelce nebo do kanceláře.  Až dítě přijde do školy, je nutné( podle školního řádu) napsat omluvenku do Notýsku do dvou pracovních dnů.

PLÁNOVANÁ – odchod k lékaři - osobně dítě vyzvednout u vyučujícího, pokud by mělo jít samo, musí mít vypsanou žádost o uvolnění

1-3 dny – písemná žádost o uvolnění omlouvá tř. učitelka

4 a více dní – schvaluje ředitelka školy

6. Třídní fond – vybíráme 1000 Kč, platíme z toho : 100 Kč na kopírování, tvrdé papíry do VV, PS do AJ - 237 Kč a ostatní ( divadla, výtvarné potřeby)

Út 10.9. jedeme do divadla Radost na Pipi Punčochatou – podrobnosti v deníčku

7. Jídelna – obědy přihlásit a domluvit ještě dnes v kanceláři u paní Krésové.

Obědy si omlouvají rodiče sami u paní Krésové - sms, emailem, telefonem.