ZŠ Lipůvka

 

I. A třída

třídní učitelka: Mgr. Alena Vostálová

Distanční výuka pro 1. A
Výuka bude probíhat pondělí, středa, pátek:
8:00 – 8:45 první skupina
9:00 – 9:45 druhá skupina

 
 

23. týden: 1. 2. - 5. 2. 2021

Učivo:
Slabikář 1 – Opakování. Slabika a slovo a krátký text. /str. 51 -56 /
Zdokonalujeme čtení - str. 58 - 64 dle potřeby
Psaní –
Písanka 1 - str. 50 - 56.
Matematika 2. díl –
Sčítání a odčítání do 8. Číslice 9. / str. 31 - 35/
- Procvičujeme s Matýskem / str. 37 - 38/
Prvouka –
Člověk / str. 39 a 40/
Informace:
3. 2. Diktát na probraná slova z písanky