ZŠ Lipůvka

III. třída

třídní učitelka:  Mgr. Jitka Přibylová

anglický jazyk:  Mgr. Jana Filípková (Aj1)

                         Mgr. Andrea Puklová (Aj2)

 

Aktuální rozvrh během distanční výuky

      Pondělí: Český jazyk - celá třída - 8,45 - 9,30 hod.

              Matematika - celá třída - 9,45 - 10,30 hod.

Úterý: Český jazyk - 1. skupina - 8,45 - 9,30 hod.

           Český jazyk - 2. skupina - 9,45 - 10,30 hod.

Středa: Anglický jazyk - 1. skupina (J. Filípková) - 8,45 - 9,30 hod.

             Anglický jazyk - 2. skupina (A. Puklová) - 8,45 - 9,30 hod.

             Český jazyk - celá třída - 9,45 - 10,30 hod.

Čtvrtek: Matematika - 1. skupina - 8,45 - 9,30 hod.

              Matematika - 9,45 - 10,30 hod.

              Prvouka - celá třída - 10,40 - 11,25 hod.

Pátek: Český jazyk - celá třída - 8,45 - 9,30 hod.

            Matematika (geometrie) - celá třída - 9,45 - 10,30 hod.

 

 

 

  • všechny sešity, PS a učebnice musí být popsány, podepsány a obaleny
  • děti do školy nenosí stále všechny sešity, PS a učebnice, chystají si věci podle rozvrhu
  • DÚ si děti dělají doma a požádají vždy rodiče, aby si práci prohlédli a podepsali
  • úkolníček na zapisování DÚ by měl být tak velký, aby měl žák dostatek místa na zapsání všech potřebných informací 
  • Do Vv potřebují děti alespoň vždy dva kvalitní štětce na práci s temperou a dva na práci s vodovými barvami (jeden větší a druhý menší)

 

 Týdenní plán: 12. 4. - 16. 4. 2021

ČJ: - Psaní i,í / y,ý po B, L, M, P, S, V, Z + správné odůvodňování 
      - Slovní druhy - PoJ, PřJ, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce - procvičování
                                  Předložky, Spojky, Částice, Citoslovce
Sloh: ----
Čtení: Vlastní četba
           - čtení nahlas - číst správná slova (nedomýšlet si), vázat předložky s dalším slovem, plynulé čtení bez tichého předčítání
           - procvičování čtení s porozuměním
         + prověření čtenářské gramotnosti (ve středu na online hodině)
Psaní: Písanka 2- str. 20, 21
M: Násobení a dělení v oboru velké násobilky
       + slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
G: Úsečka - střed úsečky
PRV: Živá příroda - Houby
 
                                                        
 
 

 Akce:

1. - 5. 4. 2021 - Velikonoční prázdniny

19. 3. 2021 -  Matematický Klokan (kategorie Cvrček) -10,20 hod.

                    (zúčastili se: F. Ryba, T. Vrbka, N. Dočekalová, N. Kuběnová, K. de Oliveira Silva,

                                       M. Krhovský, E. Kambová, S. Svánovská, S. Furdík, D. Zorníková,

                                        V. Popovič ) 

22. - 28. 2. 2021 - Jarní prázdniny

29. 1. 2021 - Pololetní prázdniny

28. 1. 2021 - poslání výpisu vysvědčení

25. 1. 2021 - uzavření známek a absence - Klasifikační porada

21. 12. 2020 - 3. 1. 2021 - Vánoční prázdniny 

18. 12. - Třídní vánoční besídka (od 9,45 hod)

 12. 11. - Matematický Klokan (kategorie Cvrček) - 11,00 hod.

              (zúčastili se: J. Beran, F. Ryba, T. Vrbka, N. Dočekalová, N. Kuběnová, M. Krhovský)

V Matematickém Klokanovi se Filip Ryba umístil na krásném 2. místě - BLAHOPŘEJEME!

5. 10. 2020 - Logická olympiáda (žáci III: třídy - 4. vyuč hodina)

28. 9. 2020 - Státní svátek

25. 9. 2020 - Sportovní dopoledne (1. stupeň) - přeloženo pro nepřízeň počasí na 2. 9. 2020