ZŠ Lipůvka

II. třída

třídní učitelka Mgr. Alena Vostálová