ZŠ Lipůvka

 

 

 

 III. třída

V pondělí 23.4. se konají třídní schůzky. V 16 hod. bude společný začátek ve třídě, na programu jsou informace o třídě, čtvrtletní testy k nahlédnutí, info o scio testech. Po skončení společné části budou navazovat individuální konzultace o prospěchu. Čtvrtletní hodnocení v jednotlivých předmětech bude v pátek ( 20.4.) zapsáno v ŽK.

33. TÝDEN 16. dubna – 20. dubna

VE TŘÍDĚ SE VYSKYTLY VŠI, PROSÍM PROHLÉDNĚTE DĚTEM VLASY.

 Po – práce na PC – scio – M

Út – dokončení PL z matematiky ( geometrie, převody)

St – diktát

Čt – PL ( čtvrt. opakování) z ČJ, AJ

Pá – Den Země – tvoření s Rezekvítkem ( 2 vyuč. hod.), učení podle rozvrhu

 

Český jazyk –  vyjmenovaná slova po V –  uč. po str. 91, PS str. 28,   Psaní – str. 21,22

Čtení – čtení s porozuměním po str. 99

Matematika- uč.str. 118 – dělení se zbytkem,  PS po str. 19,20 - Co už umím

Anglický jazyk – opakování UČ. str. 46,47, PS str. 46,47 + opakování překladů vět, slovíček 7-9 lekce

Prvouka – Rostliny a živočichové uč. po str. 61, PS po str. 52

 

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  ČJ malý PS 14/1,2,3 + nalepit slova příbuzná
ÚT  Opakování učiva na čtvrtletní testy z ČJ a AJ ( 7 - 9 lekce)
ST  Opakování učiva na čtvrtletní testy z ČJ a AJ ( 7 - 9 lekce) 
ČT  M uč. str. 118/29 do sešitu ( do pondělí), do konce dubna zapsat dvě přečtené knihy do              čtenářského deníku
PÁ  Dnes není domácí úkol

 

 

32. TÝDEN  9. dubna – 13. dubna

 

Út – testování scio – prvouka, (učivo podle rozvrhu)

Stř – testování scio – český jazyk, (učivo podle rozvrhu)

Čtv – diktát – opakování probraných vyjm. slov

Pá – čtvrtletní test z M

 

Český jazyk –  vyjmenovaná slova po V –  uč. po str. 88, PS str. 25,   Psaní – str. 17, 20

Čtení – čtení s porozuměním po str. 95

Matematika- uč.str. 116 – dělení se zbytkem, geometrie přenášení úseček + opakování,  PS po str. 19,20 - Co už umím

Anglický jazyk – opakování UČ. str. 46,47, PS str. 46,47

Prvouka – Rostliny uč. po str. 59, PS po str. 50

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  ČJ velký PS str. 23/1 (dole), M PS str. 11/4
ÚT  Dnes není domácí úkol
ST   Opakování na test z matematiky
ČT  M uč. 78/2, 93/17 do sešitu
PÁ   ČJ uč. 89/5 do sešitu ČJ1 + PS 26/1 a,b

 

 

31. TÝDEN 3. dubna – 6. dubna

 

Čtv – test z prvouky – neživá příroda

 

Český jazyk –  vyjmenovaná slova po S –  uč. po str. 85, PS str. 23,   Psaní – str. 17

Čtení – čtení s porozuměním po str. 90 - 91

Matematika- uč.str. 116 – dělení se zbytkem, geometrie přenášení úseček,  PS po str. 9

Anglický jazyk –Lekce 9 uč. str. 46, PS po str. 46 + opakování

Prvouka – Rostliny uč. po str. 58, PS po str. 49

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  Velikonoční pondělí
ÚT  Čj uč. str. 82/3 do ČJ 2
ST  Dnes není domácí úkol
ČT  ČJ malý PS str. 15/a, M PS str. 8/6, 9/ 2,3
PÁ  M PS str. 9/6, ČJ malý PS str. 12/f,g 

 

30. TÝDEN 26. března -  30. března

 

Út – M desetiminutovka – písemné sčítání, odčítání + Zk, zaokrouhlování

Stř - velikonoční tvoření, učivo podle rozvrhu

Čtv, pá – velikonoční prázdniny

 

Český jazyk –  vyjmenovaná slova po S – vyvození, uč. po str. 81, PS str. 21   Psaní – str. 15

Čtení – čtení s porozuměním po str. 86 - 89

Matematika- uč.str. 112 – vyvození dělení se zbytkem,  PS po str. 6

Anglický jazyk –Lekce 9 uč. str. 44, PS po str. 44 + nová slovíčka

Prvouka – Velikonoce uč. str. 54, PS str. 47

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  M PS str. 6/5
ÚT  ČJ do tvořivého sešitu nalepit slova příbuzná + malý PS str. 11/ d,e
ST   M uč. str. 114/12, 13 - 5 příkladů

 

29. TÝDEN 19. března – 23. března

 

Čtv – ČJ diktát z uč. nebo PS po probrané učivo

Pá –  M desetiminutovka – písemné sčítání, odčítání + Zk, zaokrouhlování

 

Český jazyk –  vyjmenovaná slova po P a po S – vyvození, uč. po str. 80, PS po str. 21/ 1,2,3 - nahoře   Psaní – str. 12,13

Čtení – čtení s porozuměním po str. 86 - 89

Matematika- uč.str. 105 - 110 – procvičování probraného učiva, PS po str. 5

Anglický jazyk –Lekce 9 uč. str. 44, PS po str. 44 + nová slovíčka

Prvouka – voda,vzduch,světlo, společné znaky rostlin uč. po str. 55, PS po str. 48

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  ČJ tvořivý sešit - nalepit slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným
ÚT  M PS str. 3/ 4,5
ST  Dnes není domácí úkol
ČT  ČJ malý PS str. 11/a,b,c
PÁ  ČJ z uč. str. 75/5 do sešitu Čj 1

 

 

 

28. TÝDEN 12. března – 16. března


Stř – ČJ doplňovací cvičení – probraná vyjm. slova
Čtv – M pětiminutovka – písemné odčítání + Zk
Pá – matematická soutěž KLOKAN 2018

Český jazyk – vyjmenovaná slova po P,uč. po str. 77, PS po str. 20/1,2 nahoře Psaní – str. 10,11
Čtení – čtení s porozuměním po str. 78-79, 83
Matematika- uč. po 104 – procvičování probraného učiva, PS po str. 3,4
Anglický jazyk –Lekce 8 uč. str. 41, PS po str. 41, začátek Lekce 9 – slovíčka, uč. str. 42 + PS 42
Prvouka – Neživá příroda, Život na zemi uč. str. 48-50, PS str. 41,4

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO PRV Vybrat si horninu nebo nerost z uč. str. 47, PS str. 40, na papír odpovědět na otázky z PS 40/2
ÚT Čj malý PS str. 5/f, 7/d
ST  Dnes není domácí úkol
ČT  Čj velký PS 19/3,4,5
PÁ  AJ - věty na překlad ( sk. p. uč Martinkové)

 

27. TÝDEN  5. března -  9. března

 

Stř. - diktát + určování slovních druhů

Čtv. - v M pětiminutovka na písemné sčítání do 1000, v AJ věty na překlad ( sk. p. uč. Martinkové)

Český jazyk – podstatná jména – určování pádu, rodu, čísla, vyvození vyjmenovaných slov po P – uč. po str. 73, PS str. 16, 17/1,2 nahoře, Psaní – str. 7,8

Čtení – čtení s porozuměním po str. 77

Matematika- uč.po str. 98 – písemné odčítání + ZK, G – 102 – rýsování kružnice do G sešitu

Anglický jazyk –Lekce 8 uč. str. 40-41, PS po str. 41, sloveso mít+ otázka, zápor

Prvouka –  Neživá příroda po str. 47, PS po str. 40

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  M uč. str. 93/14 - dokončit cvičení + zk 
ÚT  ČJ naučit se nazpaměť pády a pádové otázky + opakovat slovní druhy, číslo a rod u podst. jmen
ST   Dnes není domácí úkol
ČT   M uč. str. 99/20 do sešitu
PÁ   Písanka str. 9 + dokončit str. 6,8

 

 

 

26. TÝDEN 26. února – 2. března

 

Stř – doplňovací cvičení – probraná  vyjm. slova

Čtv – jedeme do divadla Bolka Polívky v Brně na představení Tři mušketýři, odjezd od školy 7.45 hod., sraz v šatně 7.35 hod. Návrat do školy 10.45 hod., 4. a 5. vyuč. hodinu se učíme podle rozvrhu. Divadlo platíme z třídního fondu - 100,- Kč na žáka + autobus.

Pá – M pětiminutovka – zaokrouhlování na desítky a na stovky

 

Český jazyk – slovní druhy uč. po str. 66, PS (nový) po str. 12,  Psaní – str. 6

Čtení – čtení s porozuměním po str. 75

Matematika- uč.po str. 93 – písemné sčítání do 1000,  PS Alter dokončení str. 36

Anglický jazyk –Lekce 8 uč. str. 40, PS po str. 40

Prvouka –  Lidé a společnost uč. str. 44,45, PS po str. 38

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  ČJ z PS str. 10/1 - napiš věty se zadanými předložkami do sešitu ČJ1 + oprava sešitu ČJ1 
ÚT  ČJ z uč. do sešitu ČJ2 65/1 dole, napiš cvičení a urči (čísly) slovní druhy
ST   Dnes není domácí úkol
ČT   ČJ z uč. 68/2 dokončit do sešitu ČJ1
PÁ   M uč. str. 92/10 ( 6 příkladů)

 

24. TÝDEN 19. února – 23. února


Do pondělí 26.2. si děti přinesou kružítko.
Ve středu - pětimin. na převody jednotek délky, objemu, hmotnosti
Ve čtvrtek – diktát
V pá – školní kolo recitační soutěže

Český jazyk – slovní druhy uč. po str. 66, PS po str. 12 Psaní( nová písanka) – str. 3
Čtení – čtení s porozuměním po str. 71
Matematika- uč. po str. 88 – zaokrouhlování, PS Alter str. 36
Anglický jazyk – opakování lekce 7, minitest, lekce 8 – nová slovíčka, uč. str. 38,39, PS str. 38,39
Prvouka – Lidé a společnost uč. str. 42 - 43, PS str.37, projekt Olympijské hry

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  M uč. str. 84/15 - dva sloupečky, ČJ oprava sešitu ČJ 1
ÚT  PRV na papír krátce ( stačí 5 vět) posat jedno povolání, jaká činnost se vykonává, jaké nářadí, předměty se používají, jaký by měl člověk v tom povolání být... + nakreslit obrázek, AJ ( sk. p. uč.Martinkové) - překlad vět do sešitu - na čtvrtek
ST Dnes není žádný úkol
ČT Vybrané děti přepisují sloh, ostatní mají d.ú. z ČJ uč. str. 59/3 - do sešitu přepiš hádanky, vyznač podstatná a přídavná jména
PÁ ČJ malý PS 3/c, 4/d, 7/c

24. TÝDEN 12. února – 16. února


Út - 13.2 – NÁVŠTĚVA OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU – odjezd od školy v 8 hod., s sebou: teplé oblečení, rukavice, čepice, dvě svačiny, pití, drobné kapesné, vybavení podle již zadaných informací ( brusle, boty na běžky)
Čtv – 15.2. v rámci ovoce do škol děti na svačinu dostanou tavený sýr, prosím, přidejte dětem do svačiny suché pečivo a lžičku.


Český jazyk – slovní druhy uč. po str. 63, PS (nový) po str. 10, Psaní( nová písanka) – str. 3
Čtení – čtení s porozuměním po str. 70
Matematika- uč. po str. 83 - jednotky hmotnosti a objemu, PS Alter str. 35/ 4 - 8
Anglický jazyk –Lekce 7 uč. str. 37, PS str. 37
Prvouka – Lidé a společnost uč. str. 42 - 43, PS str.36

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  ČJ PS str. 7/4
ÚT   x
ST   M uč. str. 83/cv.4 ( pět příkladů), cv. 5 ( tři příklady) dokončit do sešitu + zkouška
ČT   ČJ PS str. 9/3
PÁ   M PS str. 36/11,12, AJ ( sk. p. uč. Martinkové) dokončit str. 37 v PS

 

V únoru se všechny třídy 1. stupně zapojí do recitační soutěže. Přes jarní prázdniny si děti vyberou báseň buď z čítanky, nebo z jiné literatury. Báseň musí mít minimálně 3-4 sloky, do školního kola postoupí děti, které s jistotou zvládnou báseň obsažnější ( 4 a více slok.) Třídní kolo proběhne v pondělí 19.2., školní kolo ( výběr dětí do okresní soutěže) v pátek 23.2.

PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH SE VRACÍ ROZVRH DO PŮVODNÍHO NASTAVENÍ PŘED PLAVÁNÍM.

Do třídního fondu vybíráme na 2. pololetí 300,- Kč (divadlo, 2. díl PS do matematiky, odměny… ). Děkuji.

 

22. TÝDEN 29. ledna – 2. února

Po, út – učíme se podle rozvrhu
St – 1. hodinu rozdávání vysvědčení, následuje poslední lekce plavání, matematika
Čt – učivo podle rozvrhu, 5. hod. promítání filmu
Pá – pololetní prázdniny
5. – 9.2. – jarní prázdniny

13.2 – NÁVŠTĚVA OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU – inf. na návratce v úkolníčku ( do středy 31.1. prosím podepište)


Český jazyk – slovní druhy uč. po str. 61, PS (nový) po str. 7, Psaní( nová písanka) – str. 1
Čtení – čtení s porozuměním po str. 65
Matematika- uč. po str. 81 - jednotky délky a hmotnosti, PS Alter str. 35/ 1- 4, 37
Anglický jazyk –Lekce 7 uč. str. 35,36, PS str. 35-36
Prvouka – denní režim-uč. str. 41, PS str.35 + opakování

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO ČJ uč. str. 60/4 do sešitu ČJ 1
ÚT  M PS str. 32/11
ST  Dnes není domácí úkol
ČT  ČJ PS str. 6 - dokončit

 


21. TÝDEN 22. ledna – 26. ledna

Čtvrtek – ČJ –opis, PRV opakování- lidské tělo
Pátek – M pětiminutovka


Český jazyk – slovní druhy uč. po str.58, PS (nový) po str. 5, Psaní – po str. 32
Čtení – čtení s porozuměním po str. 61
Matematika- uč. po str. 79 - pamětné +,- do 1000, násobení stem, jednotky délky, PS Alter po str. 31,32
Anglický jazyk –Lekce 6 opakování – uč. str. 32,33, PS str. 31-33
Prvouka – Správná výživa, denní režim-uč. str. 40,41, PS str. 33-35 + opakování

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  ČJ malý PS str. 2/f, 4/c
ÚT  M uč. str. 75/68 do sešitu
ST  Dnes není domácí úkol
ČT  M PS str. 31/1-3
PÁ   M uč. str. 78/2 do sešitu

 

 


20. TÝDEN 15. ledna – 19. ledna

17.1. středa od 14.30 do 16 hod. – konzultační hodiny pro zájemce ( prospěch, chování) ve 3. třídě

Čtenářský deník - do 22.1. mají být zapsané 4 knížky
Úterý, středa – opakování učiva
Čtvrtek – pololetní test z ČJ
Pátek – pololetní test z M, AJ


Český jazyk – vyjmenovaná slova po B,L,M - opakování uč. str.53, PS str. 40,41, Psaní – po str. 30, 31
Čtení – čtení s porozuměním po str. 59
Matematika- opakování učiva po str. 73, PS str. 33,34
Anglický jazyk –Lekce 6 UČ str. 30-32, PS str. 30-32, opakování na test (4.,5.,6. lekce)
Prvouka – Lidské tělo uč. str.36-38, PS str. 31-32

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO   ČJ PS str. 41/2 + 41/3 - dokončit
ÚT    M  uč. str. 70/45, ( sk. p. uč. Martinkové - ve čtv. minitest na slovíčka z lekce 6)
ST    Dnes není domácí úkol
ČT    Opakování na test z M(násobilka), AJ
PÁ     ČJ uč. str. 49/4 - opsat do sešitu ČJ 1

 

 

 

19. TÝDEN 8. ledna – 12. ledna


Čtenářský deník - do 22.1. mají být zapsané 4 knížky
Úterý – doplňovací cv. i/y po L
Čtvrtek – diktát ( opak. i/y po B,L), pětimin. (pamětné +,- do 1000)
Pátek 4. vyuč. hod. - výukový program Tonda obal ( pro žáky zdarma), 5. vyuč. hod. odpadá, následuje družina


Český jazyk – vyjmenovaná slova po M uč. po str.53, Psaní – po str. 30
Čtení – čtení s porozuměním po str. 57
Matematika- uč. po str. 72 - pamětné sčítání a odčítání, PS Alter po str. 30
Anglický jazyk –Lekce 6 UČ str. 28 – 30, PS str. 28 - 30
Prvouka – Lidské tělo uč. str. 34 – 35, PS 29 - 30

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO ČJ malý PS str. 5/a,b
ÚT  M uč. str. 68/39 do sešitu
ST   Dnes není domácí úkol
ČT

 

 

 

 

 

18. TÝDEN  3.ledna - 5.ledna

Čtení - str. 52 - 53, Psaní - str.27 - 28
Český jazyk - uč. str. 47,48 - ústně, 48/6 - písemně do sešitu, PS str. 35,36
Matematika- uč. 66/19,20 - ústně, 67/25 - ústně, 28 - písemně do sešitu, 68/34 - ústně, 39 - písemně do sešitu,  PS str. 26 celá
Anglický jazyk –opakování 5.lekce
Prvouka – uč. str. 33, PS str. 27

 

Vážení rodiče,

přeji Vám úspěšné zahájení nového roku 2018. Začínáme ve středu 3.1.2018, jedeme do plavání podle zaběhlého rozvrhu. 

tř. uč. Martinková

 

 Náhrada VV atelieru (2.1. 2018) bude ve středu 3. 1. od 14:30 - 16:00   Černá

 

Vážení rodiče,

v pondělí 18.12. bude mít družina mimořádně provoz jen do 15 hodin.

 

16. TÝDEN 18. prosince – 22. prosince

Pondělí – středa: učíme se podle rozvrhu
V úterý – doplňovací cv. na vyjm. slova po L
Čtvrtek –dopoledne zkouška na vánoční besídku v sále OÚ, s sebou: pouzdro, Úkolníček, svačinu, pití, oblečení na besídku
Pátek – 1.-2. hod. vánoční besídka v sále OÚ, 3.-4. hodinu třídní besídka, s sebou: oblečení na besídku, pouzdro, Úkolníček, pár kousků cukroví na ochutnávku, svačinu, pití

V pátek vyučování končí po 4. vyučovací hodině, následuje družina.

Český jazyk – vyjmenovaná slova po M, uč. po str. 47, PS po str. 35, Psaní – po str. 26
Čtení – čtení s porozuměním po str. 50
Matematika- uč. po str. 67 - pamětné sčítání a odčítání, PS Alter po str. 26
Anglický jazyk – Christmas - UČ str. 66 -69
Prvouka – Uč. po str. 30-31 – Rodina – Vánoce, PS str.27

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO M uč. str. 65/17 do ZEBRY
ÚT Dnes není žádný domácí úkol
ST ČJ malý PS str. 5/ f, g + B do seš. ČJ 1- přinést po prázdninách

 

 

VV atelier - náhrada - sekce Kroužky. Černá

15. TÝDEN 11. prosince – 15. prosince

Čtvrtek – píšeme v Čj opis
V pátek v M pětiminutovku na písemné +, - a zaokrouhlování na desítky
            - v Aj zadaná slovíčka

Český jazyk – vyjmenovaná slova po L, uč. po str. 45, PS po str.34, Psaní – po str. 25
Čtení – čtení s porozuměním po str. 49
Matematika- uč. po str. 63 přirozená čísla do 1000, porovnávání čísel, PS Alter po str. 25
Anglický jazyk – lekce 5 - UČ str. 27, PS po str. 27, nová slovíčka
Prvouka – Uč. po str. 29,32 – Rodina – hospodaříme s penězi, PS po str. 26,2

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  M uč. str. 59/11 do ZEBRY
ÚT  Dnes není žádný domácí úkol
ST   M uč. 61/3 dokončit do ZEBRY
ČT   ČJ PS str. 32/3,4
PÁ   Dnes není žádný domácí úkol.

 

 

 

 12. a 13. 12. nebude VV atelier z důvodu nemoci vyučující. Černá

14. TÝDEN 4. prosince – 8. prosince

5.12. Mikulášská nadílka ve třídě

8.12. Projektový den- Zdraví dětem je zaměřen na zdravou výživu a pohyb dětí.  Cena je 50 Kč na žáka, platíme z třídního fondu.

Český jazyk – vyjmenovaná slova po L, uč. po str. 42, PS po str.31, Psaní – po str. 24
Čtení – čtení s porozuměním po str. 46
Matematika- uč. po str. 58 – zaokrouhlování na desítky, přirozená čísla do 1000, PS Alter po str. 22
Anglický jazyk – lekce 5 - UČ str. 26, PS po str. 26, nová slovíčka
Prvouka – Uč. po str. 29 – Rodina, PS po str. 26

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO   Dokončit str. v PS z PRV
ÚT    M uč. str. 55/6 ( 8 příkladů na násobení, 8 příkladů na dělení + zaokrouhlování výsledků)
ST    ČJ malý PS 1/d + příprava na diktát uč. str. 38/5
ČT    Dnes není žádný úkol - zítra je projektový den. 
PÁ     ČJ PS str. 30/1

 

     

 

13. TÝDEN 27.11. – 1.12.

-V období adventu si vyzdobíme třídu včetně vánočního stromku, (stromek již máme slíbený – velice děkuji )
-Během tohoto týdne si budou děti losovat každý jednoho kamaráda, kterému koupí vánoční dárek v hodnotě cca do 100 Kč. Zabalený, podepsaný dárek děti přinesou do školy do 18.12.
-30.11. ve čtvrtek- Planetárium Brno ( podrobné info mají děti vlepené v deníčku)
Český jazyk – upevňování vyjm. slov po B, diktát, doplňovací cvičení, uč str. 39 – vyjmenovaná slova po B, sloh – rozvoj fantazie. PS str. 28, Psaní – str. 22, 23
Čtení – čtení s porozuměním po str. 43
Matematika- uč. po str. 54, sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemně + zkouška, zaokrouhlování, PS Alter po str. 21
Anglický jazyk – lekce 4 - UČ str. 23, PS str. 23, slovíčka, Minitest 4 – souhrn lekce 4
Prvouka – opakování Svět kolem nás – test v úterý, Uč. po str. 27 – Rodina, PS po str. 24
DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  M uč. str. 51/31 - dokončit do sešitu + zkouška
ÚT   ČJ uč. str. 37/4 -napiš cvičení do seš. ČJ 1
ST    M PS str. 17/8
ČT   Dnes není žádný domácí úkol

 

 

Učivo k doplnění přes víkend pro děti, které byly na turnaji v miniházené:
M: PS str. 18 celou dokončit
ČJ: učebnice str. 38/1,2,3 ústně
38/4 písemně do sešitu ČJ 1
AJ: opakovat slovíčka, věty He is….,
She is….
PS: str. 22 – napsat 6 vět správně (6 řádků)

 

12. TÝDEN 20. – 24. listopadu

• 20.11. jsou hovorové hodiny od 16 – 18.30 hod.
• Od 20.11. máme upravený rozvrh kvůli plavání, rozvrh a podrobnější informace o plavání mají děti vlepené v úkolníčku i na stránkách třídy.
• 23.11. ve čtvrtek je vánoční focení pro zájemce.
• V pátek přijdou děti oblečené v hnědé barvě.
• Prosím o pravidelné podepisování d.ú. a ŽK, čtení na každý den zůstává, od II. čtvrtletí bez podpisové tabulky.
Český jazyk – uč. po str. 39 – vyjmenovaná slova po B, sloh – rozvoj fantazie. PS po str. 28, Psaní – str. 22
Čtení – čtení s porozuměním po str. 42
Matematika- uč. po str. 49, sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemné + zkouška, PS Alter po str. 18
Anglický jazyk – lekce 4 - UČ str. 22, PS str. 22 + nová slovíčka
Prvouka – Uč. po str. 26 – Svět kolem nás, PS po str. 23

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO   M uč. 44/8 do sešitu
ÚT   ČJ sešit Vyjm. slova 1/a,b
ST   Dnes není žádný d.ú.
ČT   M PS str. 18/9
PÁ   Dnes není žádný d.ú., děti, které byly na turnaji si doplní učivo přes víkend.

 

 

INFORMACE K PLAVECKÉMU VÝCVIKU

Plavecká výuka bude probíhat od 22. 11. 2017 do 31. 1 2018, vždy ve středu.
Odjezd autobusu: v 8:50 h od školy
Návrat do školy: cca v 11:45 h

V případě, že je dítě po nemoci a nemůže se plavání zúčastnit, napíše rodič písemnou omluvenku na uvolnění z aktuální hodiny a uvede, zda:
a) si dítě osobně vyzvedne v 8:45h (nutno dodržet stanovený čas).
b) dítě bude zbytek dopoledního vyučování trávit ve škole.
c) dítě odejde samo v 8:45h ze školy.

Děti si s sebou vezmou: plavky, ručník, hřebínek, plavací čepice není povinná – doporučujeme hlavně děvčatům s dlouhými vlasy, svačinu, pití.

ROZVRH OD 20. 11. 2017 DO 1. 2. 2018:

   1. 2. 3.  4.  5.
Po    ČJ M HV PČ PRV
Út     M ČJ AJ VV PRV
St     ČJ TV TV ČT/PS M
ČT    M ČJ PRV AJ ČT/PS
Pá     ČJ M AJ ČT/PS

Pokud budete mít nějaké dotazy, ráda je zodpovím na třídních schůzkách.
Hezký prodloužený víkend.
Martina Martinková

 

11. TÝDEN 13. – 17. listopadu

Ve čtvrtek 16.11. bude probíhat ve všech třídách projektový den zaměřený na vztahy mezi dětmi, učivo podle rozvrhu.
Pátek 17.11. - státní svátek
V pondělí 20.11. – hovorové hodiny od 16 hod. – 18.30 ve 3.třídě (individuální konzultace, čtvrtletní hodnocení)
Do plavání (začínáme 22.11.) si děti chystají plavky, ručník, doporučuji pantofle k bazénu, plavací čepici pro děvčata s delšími vlasy.

Český jazyk – uč. po str. 35 – vyjmenovaná slova po B, PS po str. 26, Psaní – str. 20
Čtení – čtení s porozuměním po str. 39
Matematika- uč. po str. 44, sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemné + zkouška, PS Alter po str. 15
Anglický jazyk – opakování probraného učiva UČ str. 19 + test, lekce 4 úvod - UČ str. 20, PS str. 20
Prvouka – Uč. po str. 25 – Svět kolem nás,, PS po str. 22
DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  ČJ uč. str. 33/7 - napsat celé věty, 4 řádky do ČJ 1
ÚT  M PS str. 15/1
ST  ČJ PS str. 26 celá
ČT   ---

 

10. TÝDEN  6. – 10. listopadu

Čtvrtletní práce z M se posouvá na pondělí 13.11., z AJ na úterý14.11. z důvodu velké účasti dětí na turnaji v házené.

Také vánoční focení se posunulo na 23.11. z důvodu provozních změn zajišťující firmy.

Ve středu píšeme čtvrtletní práci z ČJ – souhrn probraného učiva 3. třídy, v pátek z M a

z AJ
Ve čtvrtek 9.11. – hudební vystoupení manželé Kocůrkovi v budově školy, platíme z třídního fondu 35,- Kč na žáka.
V pátek děti přijdou oblečené v bílé barvě, vyhodnocen bude 1 nejzajímavější model z každé třídy.
Do plavání (začínáme 22.11.) si děti chystají plavky, ručník, doporučuji pantofle k bazénu, plavací čepici pro děvčata s delšími vlasy.
Český jazyk – uč. po str. 32 – vyjmenovaná slova po B, PS po str. 24, Psaní – str. 17,18
Čtení – čtení s porozuměním po str. 37
Matematika- uč. po str. 43, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti, PS Alter po str. 17
Anglický jazyk – Lekce 3 + opakování probraného učiva UČ str. 19 , PS po str. 19
Prvouka – Uč. po str. 21-23 – Svět kolem nás,, PS po str. 21
DOMÁCÍ ÚKOL:
PO  ČJ PS str. 23/2
ÚT   M Uč str. 40/28 do ZEBRY
ST   M PS str. 19/5,6,7
ČT   M PS str. 20/4,5,6
PÁ   Opakování již probraného v M ( PS str. 19,20, uč str. 39/24)

9. TÝDEN 30. října – 3. listopadu

Do 3.11. vybíráme Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem (1. lekce plavání začíná 22.11.)
V pátek děti přijdou oblečené v červené barvě, vyhodnoceny budou 3 nejzajímavější modely z 1. až 5 třídy.

Český jazyk – uč. po str. 30 – nauka o slově, úvod k vyjmenovaným slovům, PS str. po str. 22
Psaní – str. 15,16
Čtení – čtení s porozuměním po str. 34
Matematika- uč. po str. 37, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti, PS Alter po str. 12
Anglický jazyk – Lekce 3 + slovíčka Unit 3(1,2), Uč. str. 15,16 , PS str. 15,16+ krátký rozhovor o sobě z PS. str. 12
Prvouka – Uč. po str. 19-20, PS po str. 17-18 + opakování živé přírody - test

DOMÁCÍ ÚKOLY:
PO  ČJ PS str. 19/4 - vypiš k sobě slova příbuzná
ÚT   ČJ Uč. str. 27/1 napiš do sešitu odpověď na úkoly b-f ( příprava na minitest - Nauka o slově)
ST    M PS str. 13/6,7 + opakování prvouky na test -  živá příroda (uč. str. 14-20)
ČT    M sloupeček příkladů v ZEBŘE
PÁ    ČJ str. 29/4 - doplnit a napsat slova + a,b do sešitu ČJ 1

8. TÝDEN 23. října – 27. října

V naší třídě se vyskytly vši, zkontrolujte, prosím, dětem hlavu.
Nejpozději do 3.11. vybíráme Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem, (1. lekce plavání začíná 22.11.).
13.11. se budou děti fotit tematicky k Vánocům.
V listopadu se třídy 1. st. zapojí do barevných pátků, každý pátek děti přijdou oblečené v určené barvě - podle možností :) 3.11. je vybraná červená barva.
26. - 27. 10. jsou podzimní prázdniny


Český jazyk – uč. po str. 25 – nauka o slově, PS str. po str. 18
Psaní – str. 14
Čtení – čtení s porozuměním po str. 29
Matematika- uč. po str. 29 – opakování násobilky 8,9 + převody jednotek m, dm, cm, PS Alter po str. 12/10
Anglický jazyk – Lekce 3 - úvod + slovíčka Unit 3, Uč. str. 14 , PS str. 14, + krátký rozhovor o sobě podle PS str. 12
Prvouka – Uč. po str. 18, PS po str. 16 – zelenina + opakování
DOMÁCÍ ÚKOL: 
PO    ČJ PS str. 17/2
ÚT     M PS str. 10/10
ST     ČJ - dokončovat čtenářský deník, mají být nejméně 2 knihy do 15.11.

 

 

7. TÝDEN 16. října – 20. října

V pondělí od 15 hod. – 17 hod. je připravena u školy drakiáda. Pro děti soutěže, odměny, podrobné informace jsou vyvěšeny na webu školy.

Český jazyk – uč. po str. 23 – nauka o slově (úvod), PS str. po str. 16
Psaní – str. 12,13
Čtení – čtení s porozuměním po str. 27
Matematika- uč. po str. 27 – opakování násobilky 7,8,9 + slovní úlohy ( zápis, výpočet, odpověď), PS Alter po str. 10
Anglický jazyk – Lekce 2 + slovíčka Unit 2 (1,2,3), Uč. str. 12,13 , PS str. 12,13, krátký rozhovor o sobě z uč. str. 12
Prvouka – Uč. po str. 14-16, PS po str. 13,14 – stromy, byliny, houby

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO   M uč. str. 22/43 - slovní úloha ( zápis, výpočet, odpověď) do ZEBRY
ÚT    ČJ  PS str. 14/2 - sestav a napiš 3 věty podle zadání
ST    M sloupeček příkladů v ZEBŘE
ČT    ČJ PS str. 16/1
PÁ     M PS str. 9/3

 

6. TÝDEN  9. října – 13. října

Ve čtvrtek 12.10. v 13.00 hodin - v družině beseda se spisovatelkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou i pro nedružinové děti.

Do školy si děti přinesou jednu svou podepsanou knížku, necháme si ji ve třídě na čtenářské dílny a na čtení ve volné chvíli.

Český jazyk – uč. po str. 21 – psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, nauka o slově (úvod), PS str. 14
Psaní – str. 9-11
Čtení – čtení s porozuměním po str. 25
Matematika- uč. po str. 24 – opakování násobilky 3,4,5,6 + slovní úlohy ( zápis, výpočet, odpověď)
Anglický jazyk – Lekce 2 + slovíčka Unit 2 (1,2), Uč. str. 12, PS str. 10-12
Prvouka – Uč. po str. 11-43, PS po str. 10-12 – orientace v krajině, živá příroda stromy

DOMÁCÍ ÚKOL
PO          Písanka celá str. 9
ÚT           ČJ uč. do sešitu ČJ 2, str. 18/15 - 2 sloupce napsat a seřadit podle abecedy +

           příprava na diktát 18/20
STŘ         M - sloupeček příkladů v ZEBŘE
ČT           M -PS str. 5/3
PÁ            M - PS str. 5/9  

 

 

5. TÝDEN 2. října – 6. října
Tento týden budeme psát vstupní testy (opakující učivo 2. třídy) z ČJ, M, AJ.
M ve středu, ČJ a AJ ve čtvrtek. V po a út společně píšeme přípravné testy, posílám je domů ke kontrole, učivo, které děti nezvládly ani po společném opakování a vysvětlení, prosím, doma doučte, je to součástí d.ú..,  6.10. – výukový program Tonda Obal na cestách ( 1 vyučovací hod.)


Český jazyk – uč. po str. 17 – psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, PS str. 10-11
Psaní – str. 7,8
Čtení – čtení s porozuměním po str. 21
Matematika- uč. po str. 20 – opakování násobilky 3,4,5,6 + slovní úlohy ( zápis, výpočet, odpověď)
Anglický jazyk – Lekce 1 Classroom bugs + slovíčka Unit 1 (2,3), Uč. str. 9, PS str. 8,9 – opakování, test Unit 1
Prvouka – Uč. po str. 11, PS po str. 9 – Praha, krajina kolem mého domova
DOMÁCÍ ÚKOL:
PO    ČJ PS str. 10/3 + oprava přípravy na test z M
ÚT     M uč. str. 19/13 do ZEBRY
ST     ČJ PS str. 10/5, 11/6
ČT     M PS TAKTIK str. 6/13
PÁ      ČJ PS str. 12/11 + v pondělí vrátit testy z ČJ a M

 

 

 

 Seznam pomůcek pro žáky 3. třídy tady.

 

4. TÝDEN 25 . září – 29. září

 

V úterý 26.9. - ke Dni jazyků ve škole proběhne anglické divadlo od 9 hodin v tělocvičně,

odpadne ČJ
Ve středu 27.9. – Branný den v areálu školy. S sebou si děti vezmou: sportovní oblečení, vhodnou obuv, kšiltovku, pláštěnku, batoh s pitím a svačinou. Program probíhá od 8 - 12 hodin, následuje oběd, družina.
28.-29.9. – státní svátek, ředitelské volno

Český jazyk – uč. str. 13, PS po str. 9
Čtení – čtení s porozuměním str. 14-16
Matematika- str. 15-16 – sčítání, odčítání do 100, opakování násobilky 2,3,4
Anglický jazyk – Lekce 1 Classroom bugs + slovíčka k 1. lekci, UČ. str. 9, PS 8
Prvouka – téma doprava, náš domov, uč. po str. 8, PS po str. 7

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO           ČJ( na 2.10.) PS str. 9 - celá, cvičení 9/7 d,e -dobrovolné (nepovinné)
ÚT           M(na 2.10.)  sloupeček příkladů v sešitě ZEBRA ( č.523) - procvičování násobilky 2,3,4

 

 

3. TÝDEN 18. září – 22. září

Změna v týdenním harmonogramu na čtení se týká středy, děti se budou učit číst a psát slovíčka do AJ k lekci, kterou právě probíráme, udržují si tím i nadále čtenářskou gramotnost (trénují čtení při učení).

Český jazyk – uč. po str. 13 – psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, slova se skupinami dě,tě,ně, PS str. 6-8
Psaní – str. 5-7
Čtení – čtení s porozuměním po str. 13
Matematika- po str. 14 – slovní úlohy, sčítání, odčítání do 100, počítání se závorkami
Anglický jazyk – Lekce 1 Classroom bugs + slovíčka k 1. lekci, UČ. str. 6-8, PS 6-8
Prvouka – téma doprava, náš domov, uč. po str. 7, PS po str. 7

DOMÁCÍ ÚKOL:
PO     ČJ uč. str. 10/3 do seš. ČJ 1
ÚT      M PS TAKTIK str. 4/3 - opakování násobilky
STŘ    PRV PS str. 6/1,2 - napiš svoji adresu, vyznač na mapě, kde se nachází přibližně tvoje obec
ČT      M PS str. 5/7 , AJ ( skup. p. uč. Martinkové )- 26.9. test ze slovíček UNIT 1 (1)

 

 
 
2. TÝDEN: 11. září - 15. září
 
 • Ve třídě se vyskytly vši, prohlédněte dětem hlavu.

Děti tento týden dostanou zakoupené sešity, prosím o obalení všech sešitů a učebnic, také o zakoupení tužky č. 3 a rovného pravítka na geometrii ( stačí 15 cm).

- Český jazyk – opakování učiva z 2. ročníku, uč. po str. 9 – abeceda, psaní u,ů,ú
- Psaní – str. 3,4
- Čtení – čtení s porozuměním po str. 8
- Matematika- opakování učiva 2. ročníku, uč. po str. 8 – sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, zápis slovních úloh do sešitu č.523
- Anglický jazyk – uč. úvodní lekce po str. 5, opakujeme pozdravy, barvy, čísla do 12
- Prvouka – cesta do školy, doprava – uč. po str.5
DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO         M - uč. str. 5/ 15 do seš. č. 523                          
ÚT         ČJ- PS str. 3/1 - do sešitu ČJ 1 napiš 2 věty ke každému obrázku
ST         M - Uč. str. 5/17 - zapiš a vypočítej slovní úlohu do seš. 523
ČT   

  ČJ- uč. str. 9/3 - napiš do sešitu ČJ 1 + příprava diktátu 9/5,               zítra píšeme diktát, zatím cvičně

        M - uč. 7/29 - napiš násobky daných čísel vzestupně (pouze žlutý rámeček) do seš. 523
 
 
 
Vážení rodiče, přeji hodně úspěchů do nového školního roku Vám i dětem. Také letos budou na stránkách třídy vyvěšeny týdenní plány učiva.
 
1. týden 4. září - 8. září
 
 • 4.9. zahájení školního roku 8.00 hod. -8.30 hod. v tělocvičně
 • 5.9. seznámení žáků se školním řádem, BOZP, požární ochranou, rozdávání sešitů, žákovské knížky, organizace třídy, vyučování končí po 4. hodině, následuje oběd, družina
 • Od 6.9. vyučování podle rozvrhu
 • Do Žákovské knížky prosím vypište všechny údaje na 1. a 2. straně (v úterý děti dostanou vloženou organizaci školního roku do ŽK)
 • Domácí úkoly si budou děti zapisovat do úkolníčků od středy 6.9. V prvním pololetí budeme pokračovat v každodenním čtení s podpisem rodičů + 1 domácí úloha k probíranému tématu.
 • Vybíráme do třídního fondu 500,- Kč na 1. pololetí a 514,- Kč na pracovní sešity.
 • Do VV upřesňuji čísla štětců pro toho, kdo ještě nemá zakoupeno: 2 ploché štětce č. 10 a 20, kulaté štětce č. 8 a 2.
 • DÚ: 8.9. PÁTEK - ČJ PS str. 4/2,3

  Na víkend jsem si vybrala ŽK od všech dětí ke kontrole a zapsání prvních známek.

   Rozvrh hodin 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M HV ČT/PS
ÚT M ČJ AJ TV PRV
STŘ ČJ M PRV VV ČT/PS
ČT M ČJ PRV AJ ČT/PS
ČJ M AJ TV  


      HV a PČ vyučuje p. uč. Radmila Strážnická, všechny ostatní předměty tř.uč. Martina Martinková

AJ je dělená na dvě skupiny, vyučují tř.uč M. Martinková a p.uč. Daniela Kašpárková