ZŠ Lipůvka


 

 III. třída

 třídní učitelka Mgr. Gabriela Simonová

11. týden 11. 11. – 15. 11. 2019

  •        11.11. test M, 12.11. test Aj (Po dohodě s dětmi jsme přesunuli čtvrtletní test M na pondělí . )
  •        15. 11. -  Barevný pátek - zelená

 

Čj

Uč. 30 – 34/ Ps 25- 26: Vyjmenovaná slova po B –být, bydlit, obyvatel byt

Čt/ps

Čítanka s.36– 39 – rodina

Písanka s. 18 - 19

Aj

Uč 18, 19. Ps 18,19. Lekce 3 – super pets. Opakování, test čtvrtletní.

M

- UČ. Str. 39, 40/26-29 čtvrt. test

   PS – str. 15 – 16,

- Geom: vzájemná poloha přímek

Prv

- UČ str.18 – 19,Ps 16,17 – ovoce, zelenina, typy plodů

vých

 

 


 

Během tohoto týdne a začátkem týdne příštího budeme psát čtvrtletní písemné práce z Čj, M, a AJ. Prosím opakujte s dětmi probrané učivo:


  • čt 7. 11.. test Čj + diktát (u/ů/ú, tvrdé/měkké souhlásky a i/y, slabikotvorné r/l/m, slova souřadná a nadřazená, souznačná, opačná, lichotivá/hanlivá, značení souhlásek/samohlásek/slabik
  • út 12. 11 test Aj (výtah z pracovního sešitu - lekce 1, 2, část 3)
  • čt 14. 11. test M (číselná osa, porovnávání čísel, malá násobilka, sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 bez přechodu přes desítku, slovní úlohy, geometrie: prostorové a rovinné obrazce, přímka, polopřímka, úsečka).