ZŠ Lipůvka


 

 III. třída

 třídní učitelka Mgr. Gabriela Simonová

44. týden 29.6. - 30. 6. 2020

 •  29.6. pondělí - úklid třídy, fotografování třídy (okamžitá platba fotek), nástup dětí které zůstávaly na distanční výuce
 • 30. 6. úterý - 8:00 - 9:00 vydávání vysvědčení přítomným žákům ve třídě, odchod na prázdniny (zbylá vysvědčení uložena k vyzvednutí v kanceláři školy)
 • Výměna učebnic proběhne v prvním týdnu nového školního roku (máte možnost procvičení a zopakování učiva během prázdnin - nic nevyhazovat!!!)
 • vybíráme žákovské knížky do 30. 6. S vysvědčením dostanou děti přihlášku ke stravování na příští rok.

Krásné prázdniny, spoustu sluníčka a zážitků vám všem!

 • 43. týden  22.6. – 26.6. 2020

  Čj

  Čeština:  Souvětí str. 108, 109. Pozdrav – sloh str. Opakování str. 111 - 112  Ps 39-41. Vyjmenovaná slova – zelený sešit str. 27.

  Čt/ps

  Čtení, psaní: Čítanka s. 123 - 125.   

  Aj

  Angličtina: Alphabet, days and months –  Uč 62, 63. Pracovní sešit 62 – 64. Pracovní list opakování lekce 11 – animals, zde.

  Prv

  Prvouka: Přírodní společenství – opakováni: Uč 80 + Ps 71 -72. Chystáme se na prázdniny.

  M

 

 Upozornění:

 Do konce školního roku 2019/2020 byly zrušeny všechny soutěže, olympiády, exkurze, výlety  a škola v přírodě. Zálohy vám bodou postupně navráceny v plné výši.

 

 Platnost rozvrhu je od 2.3.2020

M - Mgr. Markéta Skovajsová

Aj - Mgr. Jitka Vaněrková

Prv - Bc. Petr Klimeš

Tv - Bc. Petr Klimeš

Hv - Mgr. Kateřina Králová