ZŠ Lipůvka


 

 III. třída

 třídní učitelka Mgr. Gabriela Simonová

 

21. týden 20. 1. – 24. 1. 2020

  •        Poslední čtenářské listy! 3knih/pol
  •        24.1. Házená Kuřim – vybraní žáci

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po M Uč. 50-52/ Ps 38,39. Zelený str 8, 9.  

Čt/ps

Čítanka s.60 -63, Kamarádi, BÁSEŇ

Písanka s. 32, Honzíkova cesta

Aj

Uč 30,31,Ps 30,31. Lekce 6 – Family, „I have got..“ Foto rodiny- přines!

M

- UČ. Str. 57ústně, 58/59 folie,  PS str. 22, 23.

- Geometrie – uč69/3-6 do sešitu

- Kružítko – skosit hrot+ smirkový papír s sebou.

Prv

- Opakování-  Lidské tělo- uč.34,35, ps. 29,30

 

20. týden 13. 1. – 17. 1. 2020

  •        Pololetní písemné práce: M-13.1., Aj-14.1., Čj- 16.1., Prv- 17.1.

 

Čj

Uč. 48-49/ Ps 36,37. Zelený str 7, 8.  Písemka– vyjmenovaná po B,L + pravopis 2. třídy

Čt/ps

Čítanka s.56 -59, Kamarádi,

Písanka s. 30 – 31, Honzíkova cesta

Aj

Uč 29,Ps 29. Lekce 6 – Family, „I have got..“ Písemka- pocity,obličeje, základní fráze, odpovědi YES,Iam/I have got/NO…

M

- UČ. Str. 54,55.  PS – str. 21

- Geometrie – uč. 22/9, 24/9, 10

- pololetní písemka 13.1.

Prv

- Opakování- Rodina,příjmy, výdaje, hospodaření.

Lidské tělo- uč.33,34, ps. 29

 

Plavání 4. 12. 2019 - 26. 1. 2020

První dvě hodiny českého jazyka budou přesunuty místo TV po celou dobu plavání.

Odjezd od školy 7:30, návrat cca 10:00.