ZŠ Lipůvka

 IV. třída

8. TÝDEN 22. října - 26. října

Pá - Čj -diktát - vyjmenovaná slova po b

     -  M - písemné dělení

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  M PS 10/12, ČJ PS str. 30/7,9

ÚT  dnes není domácí úkol

ST   dnes není domácí úkol

ČT  

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 28,29,30

     PS str. 28/1,3, 29 a 30 podle zadání

     ČT číst str. 28-29 + ústně zodpovědět otázky za textem

M  Uč. str. 30- ústně, 31/11,12,  32/15, 17,19 do sešitu

     PS str. 11,12

     G  uč. str. 39 celá do sešitu G

VL Uč. str. 18,19

     PS  str. 11/1 a str.12

  Uč. 18,19,20 - číst + zápis do sešitu - téma voda, vzduch

      PS str. 15

 

 

7. TÝDEN 15. října - 19. října

St - doplňovací cvičení v ČJ - předpony, předložky

Čt - minitest z Př. - dělení rostlin a živočichů ( uč. str. 10 - 17)

- divadlo B. Polívky Brno - odjezd od školy 7.45 hod., sraz v šatně 7.35 hod. S sebou: malý batůžek nebo kabelku, pití. Návrat do školy po 10 hod. Do školy nachystat svačinu, pouzdro, Čj, úkolníček, ŽK. Vstupné a autobus platíme z třídního fondu.

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  Čj PS str. 26/8,10

ÚT  M uč. str. 26/30 do sešitu - 12 příkladů ( 4 řádky)

ST  VL PS str. 7/4  ( do pondělí 22.10) +

       do Stř. 31.10. zpracovat referát o zajímavosti, památce ( kulturní, historické, přírodní) z Jihomoravského kraje, kterou jsem navštívil(a)

ČT   ČJ PL str. 23/6 celé cvičení ( do pondělí) + oprava doplňovacího cvičení v diktátovém sešitě

PÁ    x

 

 

6. TÝDEN 8.října - 12.října

V úterý  9.10. půjdeme pěšky do Šebrova na vyřezávání dýní. Cena jedné dýně je 50,- Kč (platím z třídního fondu).

Sraz 7.35 v šatně, odchod od školy 7.45 hod.  S sebou: sportovní teplé oblečení ( možná se děti umažou), sportovní obuv, velkou příborovou lžíci, příborový nůž, vykrajovátka na vánoční cukroví ( na oči, nos), dobrovolně  malý nožík - zabalený v hadříku, uložený v batohu. Návrat do školy: během poslední vyučovací hodiny.

St - minitest z Vlastivědy ( PS str. 8,9)

Čt - pětimin. z M - písemné násobení

 V pátek 12.10. jedeme do Blanska na dopravní výchovu a dopravní hřiště.

Sraz v šatně v 7.10 hod., odjezd autobusem od školy v 7.20 hod. S sebou: sportovní oblečení a obuv,  cyklistickou helmu uloženou v batohu, svačinu, pití, přezůvky.Návrat do školy na oběd v 13.10 hodin.  

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  ČJ PS str. 23/6

ÚT   x ( Dlabání dýní v Šebrově)

ST dnes není domácí úkol

ČT  M uč. str. 24/9 - dokončit cvičení ( 4 příklady) + zkouška násobením, PS str. 10/11 

PÁ  x ( Dopravní hřiště Blansko)

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 21,22,23 - ústně

     PS str. 23/3,4,6, str. 25/4 podle zadání

     ČT číst str. 21 - 23 + ústně zodpovědět otázky za textem

M  Uč. str. 23/1,7 a 24/8,9 + Zk násobením ( všechno do sešitu)

     PS str. 10/11

     G  uč. str. 29 celá do sešitu G

VL Uč. str. 8,9 - Kraj Vysočina a Olomoucký

+ opakování dopravních značek a základních pravidel silničního provozu pro cyklisty

     PS  str. 6 - vybarvit Kraj Vysočina a Olomoucký

  Dlabání dýní v Šebrově + opakování třídění živočichů Uč. str. 16,17

 

 

 

5. TÝDEN 1.říjen - 5.říjen

V pátek 5.10. se zájemci budou fotit – vánoční focení. Cena postavy je 220,- Kč, cena dvou a více dětí je 330,- Kč.

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  x

ÚT ČJ PS str. 19/5

ST  Dnes není domácí úkol

ČT  ČJ uč. str. 22/7 - přepsat doplňovací cvičení do sešitu Čj 

PÁ  M uč. str. 19/13 a,b do sešitu  

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 18,19,20 - ústně, str. 15 číst článek + 15/3 do sešitu sloh

     PS str. 19/5,6, str. 20 a 21 - celá

     ČT číst str. 24-26 + písemně do sešitu odpovědi na otázky 26/1-3   

Uč. str. 18/2,6, str. 19/14, 20/30 - 7 příkladů ( všechno do sešitu)

     PS str. 9 -celá

     G  nevyučována - logická olympiáda

VL Uč. str. 7,8 - Kraj Liberecký a Jihočeský+ číst str. 15 -Armáda České republiky

     PS  str. 6 - vybarvit Liberecký a Jihočeský + vyplnit str. 10 

Uč.  str. 16,17

      PS  str. 8

 

 

Do čtenářského deníku budeme zapisovat opět dvě knihy za čtvrtletí, jednu knihu si děti vyberou z Doporučené literatury, začínáme tématem POHÁDKY. Druhá kniha za čtvrtletí může být libovolná. Dvě knihy budou zapsané do 12.listopadu.

4.TÝDEN 24. září - 28. září

Do 30.9. je možná registrace na Logickou olympiádu

PO - vstupní test z M

ÚT - Př. - popis houby

ST - vstupní test z Čj

- st. svátek

PO - 1.10. ředitelské volno

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO - Čj uč. str 13/3 a)

ÚT - Čj PS str. 13/1 a)

ST - dnes není žádný domácí úkol

ČT - M uč. str. 18/2 - nejdříve odhad, pak výpočet a zkouška na kalkulačce - do sešitu M

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 14,16 - ústně + opakování na vstupní test

     PS str. 13 - celá

     ČT tiché čtení vlastní knihy + čtení s porozuměním na PC - skolakov.eu    

M  Uč. str. 14/ 82 - 6 příkladů + ZK, 15/93 a 95 bez ZK, 16/102 a 106 - vše písemně do sešitu + opakování na vstupní test

     G  Uč. str.22/3  do sešitu GEOMETRIE

VL Uč. str. 7 - Ústecký kraj+ číst str. 12,13

     PS  str. 6 - vybarvit Ústecký kraj + dokončit str. 8,9

Uč.  str. 10,11

      PS  str. 7/6,7

     

 Vstupní  test z matematiky:

 - sčítání a odčítání pod sebou + zkouška

- sčítání do 1000 zpaměti

- násobení do 1000

- dělení se zbytkem

- zaokrouhlování na desítky, na stovky

-slovní úloha – výpočet, odpověď

- G: úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžnost, různoběžnost

Vstupní test z ČJ:

- určování slovních druhů

- určování sloves: osoba,číslo,čas

- určování podst. jmen: pád, číslo, rod

- řazení slov podle abecedy

- význam slov – slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, lichotivá, hanlivá

- druhy vět – O,T,R,P

 

3. TÝDEN 17. září - 21. září

 V PONDĚLÍ 17.9. OD 16. 00 - 17.00 PROBĚHNOU INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

ČT - Př - pracovní list zaměřený na živou a neživou přírodu

PÁ- M  - pětiminutovka - násobení do 1000

        1. hod.  Anglické divadlo v tělocvičně školy - Evropský den jazyků

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  M PS str. 5/1,2

ÚT M uč. str. 11/60 dokončit do sešitu

ST  Dnes není domácí úkol

ČT  ČJ PS str. 7/3,4

PÁ   M uč. str. 15/95 - 5 sloupců příkladů bez zkoušky

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 11,12,13 - ústně, 15 - přečíst celé + cv. 3 do sešitu SLOH

     PS str. 11/4,5,6

     ČT tiché čtení článku Žijeme pospolu z čítanky str. 15 + odpovědět písemně na ot. 1-3 na str. 16 do sešitu ČTENÍ     

M  Uč. str. 11/60 do sešitu celé, 12/63,65,66 do sešitu

     PS  str. 6/9,10,11

     G  Uč. str. 17/1,2,3 - ústně, 17/4,5 do sešitu GEOMETRIE

VL Uč. str. 7 - Karlovarský kraj+ str. 11

     PS  str. 8/1

PŘ Uč.  str. 8,9

      PS  str. 6

     

 

 

 

 

 

2. TÝDEN 10. září - 14. září

Z důvodu přerušení dodávky el. energie bude 1. 10. 2018 ředitelské volno.

Do VV přinést houbičku.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO - Čj - PS str. 4/5, doplň podle zadání

ÚT - M uč. str. 7/29, dokonči cvičení podle zadání - nejdříve odhad, potom výpočet

ST - dnes není domácí úkol

ČT - Čj - PS str. 6/12

PÁ - M PS str. 4/13,14

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ST -  Čj - PS str. 5 celá

        M uč. str. 9/1,2,5 - ústně, PS str. 2/11, 4/15,16, 6/14, 8/11

        VL uč. str. 5 - Členění ČR, Plzeňský kraj str. 7+ vybarvit Plzeňský kraj v PS str. 6  

 

1. TÝDEN  3. září -  7. září

Rozvrh hodin na školní rok 2018/2019:

   1.  2.  3.  4.  5.  6.    
 PO  AJ  TV  M  ČJ  VL  ČT    
 ÚT  M  ČJ  AJ  PČ  PŘ      
 ST  ČJ  M  VL  ČT  HV      
 ČT  M  ČJ  PŘ  AJ  TV      
 PÁ  ČJ  M  ČT  VV  VV      

 

Od středy se učíme podle rozvrhu, s sebou pouzdro, učebnice a PS podle rozvrhu. Malé sešity budeme vypisovat postupně, napíšeme si vždy do úkolníčku, jaké sešity budeme potřebovat.

DOMÁCÍ ÚKOL:

   Předmět  Zadání  Pomůcky
 PO       x    
 ÚT       x  Vypsat ŽK + podpis rodičů  
 ST       x  Podepsat a obalit všechny učebnice 2x sešit 523 
 ČT      Čj  PS str. 2/7 - doplň cvičení podle zadání  všechny sešity 523, 544, 420
 PÁ      M  Uč. str. 5/16 do sešitu M1- vypočítej zelený rámeček  

 

Vybíráme peníze na pracovní sešity do konce září:

Čj 1. a 2. díl…………….. 2 x 66 Kč

Vlastivěda – dějepis………… 49 Kč

Vlastivěda – zeměpis……….. 49 Kč

Přírodověda ……………….... 49 Kč

Angličtina…………………. 200 Kč

Celkem……………………..479 Kč

Do třídního fondu ( divadla, výukové programy, výtvarné potřeby) vybíráme pouze 310,- Kč ( 190,- Kč se vrátilo ze školy v přírodě), žáci, kteří se neúčastnili ŠvP přinesou 500,- Kč.

tř. uč. Martinková

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

Čj: Uč. str. 3,4 ústně, PS str. 1/1-3, 2/6,7

M: Uč. str. 3, 4/9 - ústně, PS str. 1, 2/ 7,8

Př: Uč. str. 4, PS str. 4

Vl: Uč. str. 3, PS str. 4