ZŠ Lipůvka

 

Třída IV.A

 Třídní učitel: Mgr. Jitka Přibylová

                   Aj: Mgr. Daniela Kašpárková

 

Od 3.1.2017 dochází ke změně rozvrhu:

 

  • Prosím neobalovat sešit diktáty a prověrkový sešit do M !
  • Pracovní sešity musí být podepsané - Jméno + Příjmení ( nalepit štítek na přední stranu vpravo dole ) !
  • Prosím o podepisování DÚ !
  • Je nutná pravidelná příprava na vyučování - písemné úkoly, učení probírané látky i chystání pomůcek na další den
  • opět se vyskytly VŠI - prosím o průběžnou kontrolu

 

Akce:

18. 9. 2017 - Třídní schůzky ( viz. ŽK )

26. 9. 2017 - Anglické divadlo  ( hrazeno z třídního fondu )

27. 9. 2017 - Branný den

28. 9. 2017 - ředitelské volno

29. 9. 2017 - státní svátek

6. 10. 2017 - Tonda Obal ( program o třídění odpadů )

11. 10. 2017 - Dopravní hřiště ( Blansko ) - odjezd 7, 30 hod.

12. 10. 2017 - Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou ( ŠD, 13 hod. - pro zájemce )

16. 10. 2017 - Divadlo BP - Ferda Mravenec - odjezd 7, 30 hod.

16. 10. 2017 - Podzimní hrátky se zvířátky + drakiáda ( školní zahrada, 15-17 hod. )

26., 27. 10. 2017 - Podzimní prázdniny

3. 11. 2017 - 1. barevný pátek - červená

9. 11. 2017 - Kocůrek - hudební nástroje

10. 11. 2017 - 2. barevný pátek - bílá

17. 11. 2017 - státní svátek

20. 11. 2017 - Pedagogická rada k 1. čtvrtletí + třídní  schůzky - 12,15 - 13,30 hod.

                                                                                                      -  od 16,00 hod.

23. 11. 2017 - vánoční focení

24. 11. 2017 - 3. barevný pátek - hnědá

30. 11. 2017 - Planetárium

5. 12. 2017 - Mikulášská nadílka

8. 12. 2017 - Projektový den - Třídní klima - celý den

12. 12. 2017 - Vitamínový den - ! přeloženo na 25. 1. 2018

19. 12. 2017 - Vánoční plavání - 11, 00 - 12,30 hod.

21. 12. 2017 - Vánoční akademie na OU Lipůvka - 17, 00 hod.

22. 12. 2017 - Vánoční akademie pro žáky  (tělocvična), vánoční besídky - konec 11, 45 hod

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 - Vánoční prázdniny

10. 1. 2018 - Staré pověsti české - Perštejni

12. 1. 2018 - Tonda Obal - program ke třídění odpadu

24. 1. 2018 - Pedagogická rada k 2. čtvrtletí

25. 1. 2018 - Vitamínový den

2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny

5. - 9. 2. 2018 -Jarní prázdniny

13. 2. 2018 - Olympijský festival (Brno) - odjezd 8, 00 hod.

                                                                     příjezd 14, 30 hod.

23. 2. 2018 - recitační soutěž - třídní kolo

 27. 2. 2018 - recitační soutěž - školní kolo

 1. 3. 2018 - Divadlo BP - Tři mušketýři - odjezd 7, 45 hod.

 4. 3. 2018 - Dětský karneval

 

Od 3. 1. 2018 bude ve třídě asistent pedagoga. Z tohoto důvodu je změněn rozvrh hodin !

 

Milí rodiče,

pokud má někdo z Vás doma zbytky staré vlny nebo látek, které nepotřebuje, nevyhazujte je a    pošlete po dětech do školy.Zužitkujeme vše v Pč a Vv. Děkuji.

                                                                                                                                   Přibylová

Děkuji manželům Starým za přinesené látky a vlnu - vše určitě využijeme.                

                                                       

                                                                                                          

 Týdenní plán - 19. - 23. 2. 2018

ČJ - gramatika: -  PoJ rodu středního - přiřazování ke vzorům + gramatika

                            PoJ rodu ženského - přiřazování ke vzorům + gramatika

      - sloh:

      - čtení: Eduard Štorch:  - každý žák přečte jednu kníhu E. Štorcha dle vastního výběru

                  Staré pověsti české

                  - recitační soutěž  - třídní kolo ( pondělí )

                  - Každý den alespoň 15 min. nahlas číst !

                  - Lichožrouti - četba na pokračování

 M - Písemné násobení dvojciferným číslem

      - Procvičování + slovní úlohy

      - Rovnice

      - Trénovat  násobilku ! ( řady násobků i příklady )

      - G:  - Trojúhelník - obecný, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý + rýsování

              - Trojúhelníková nerovnost - prověrka

 VL - Z : Opakovací prověrka - Počasí, Zemědělství ČR, Nerostné suroviny a průmysl ČR

         D : Stěhování národů, Slované

PŘ  - Ekosystém les - drhy lesa, lesní patra

                                   - typické rostliny a živočichové lesa, houby

                                   - význam lesa