ZŠ Lipůvka

 

Třída IV.A

  Třídní učitel: Mgr. Jitka Přibylová

                    Aj: Mgr. Daniela Kašpárková

 

Od 3.1.2017 dochází ke změně rozvrhu:

 

  • Prosím neobalovat sešit diktáty a prověrkový sešit do M !
  • Pracovní sešity musí být podepsané - Jméno + Příjmení ( nalepit štítek na přední stranu vpravo dole ) !
  • Prosím o podepisování DÚ !
  • Je nutná pravidelná příprava na vyučování - písemné úkoly, učení probírané látky i chystání pomůcek na další den
  • VŠI - jsou na škole neustále, prosím o průběžnou kontrolu

 

Akce:

18. 9. 2017 - Třídní schůzky ( viz. ŽK )

26. 9. 2017 - Anglické divadlo  ( hrazeno z třídního fondu )

27. 9. 2017 - Branný den

28. 9. 2017 - ředitelské volno

29. 9. 2017 - státní svátek

6. 10. 2017 - Tonda Obal ( program o třídění odpadů )

11. 10. 2017 - Dopravní hřiště ( Blansko ) - odjezd 7, 30 hod.

12. 10. 2017 - Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou ( ŠD, 13 hod. - pro zájemce )

16. 10. 2017 - Divadlo BP - Ferda Mravenec - odjezd 7, 30 hod.

16. 10. 2017 - Podzimní hrátky se zvířátky + drakiáda ( školní zahrada, 15-17 hod. )

26., 27. 10. 2017 - Podzimní prázdniny

3. 11. 2017 - 1. barevný pátek - červená

9. 11. 2017 - Kocůrek - hudební nástroje

10. 11. 2017 - 2. barevný pátek - bílá

17. 11. 2017 - státní svátek

20. 11. 2017 - Pedagogická rada k 1. čtvrtletí + třídní  schůzky - 12,15 - 13,30 hod.

                                                                                                      -  od 16,00 hod.

23. 11. 2017 - vánoční focení

24. 11. 2017 - 3. barevný pátek - hnědá

30. 11. 2017 - Planetárium

5. 12. 2017 - Mikulášská nadílka

8. 12. 2017 - Projektový den - Třídní klima - celý den

12. 12. 2017 - Vitamínový den - ! přeloženo na 25. 1. 2018

19. 12. 2017 - Vánoční plavání - 11, 00 - 12,30 hod.

21. 12. 2017 - Vánoční akademie na OU Lipůvka - 17, 00 hod.

22. 12. 2017 - Vánoční akademie pro žáky  (tělocvična), vánoční besídky - konec 11, 45 hod

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 - Vánoční prázdniny

10. 1. 2018 - Staré pověsti české - Perštejni

12. 1. 2018 - Tonda Obal - program ke třídění odpadu

24. 1. 2018 - Pedagogická rada k 2. čtvrtletí

25. 1. 2018 - Vitamínový den

2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny

5. - 9. 2. 2018 -Jarní prázdniny

13. 2. 2018 - Olympijský festival (Brno) - odjezd 8, 00 hod.

                                                                     příjezd 14, 30 hod.

23. 2. 2018 - recitační soutěž - třídní kolo

 27. 2. 2018 - recitační soutěž - školní kolo (2. vyuč. hodina)

 1. 3. 2018 - Divadlo BP - Tři mušketýři - odjezd 7, 45 hod.

2. 3. 2018 - Moravské zemské muzeum Brno -Svět v pravěku - odjezd 8, 00 hod. - ZRUŠENO!

 11. 3. 2018 - Dětský karneval

23. - 24. 3. 2018 - Noc s Andersenem - 18, 00 - 8, 00 hod.

29. 3. - 2. 4. 2018 - Velikonoce

20. 4. 2018 - Den Země - 10,15 - 13,15 hod. (den mimo rozvrh hodin) - bude upřesněno

23. 4. 2018 - Třídní schůzky - 16,00 hod. (+ pohovorové hodiny)

25. 4. 2018 - preventivní program (NE)ALKO - 7,55 - 9,15 - vyuč. hodiny - ČJ, M, VL

7. 5. 2018 - ředitelské volno

9. 5. 2018 - Dopravní hřiště

14. 5. 2018 - Focení - třídní foto + možnost individuálního a skupinového focení (jen se   

                                     souhlasem rodičů)

11.  15. 6. 2018 - Škola v přírodě - hotel Medlov

20. 6. 2018 - ukončení klasifikace - Pedagogická rada

26. 6. 2018 - pěší výlet k naučné stezce pod Babím lomem

27. 6. 2018 - vracení učebnic

29. 6. 2018 - vysvědčení

 

 

 

Od 3. 1. 2018 bude ve třídě asistent pedagoga. Z tohoto důvodu je změněn rozvrh hodin !

 

Milí rodiče,

pokud má někdo z Vás doma zbytky staré vlny nebo látek, které nepotřebuje, nevyhazujte je a    pošlete po dětech do školy.Zužitkujeme vše v Pč a Vv. Děkuji.

                                                                                                                                   Přibylová

Děkuji manželům Starým za přinesené látky a vlnu - vše určitě využijeme.                

                                                       

 Po vyúčtování ŠVP zbylo třídě 188 Kč na žáka.Děti ve třídě si odsouhlasili, že peníze necháme do třídního fondu na příští škoní rok.

                                                                                                                                    Přibylová

 

Po vyúčtování třídního fondu mi zbylo 5 918 Kč, což je 348 Kč na žáka na příští rok.  

Zpět peníze dostali:

   O. Pluskal  - 35 Kč   

   D. Ševčíková - 35 Kč  

   A. Štefanová - 60Kč

   E. Gritzová - 100 Kč

    E. Kolářová - 100 Kč

    D. Ušel - 100 Kč

     A. Pluhařová -348 Kč

                                                                     

Přeji všem krásné prázdniny.

                        Jitka Přibylová