ZŠ Lipůvka

V. třída

 

třídní učitelka        - Mgr. Jitka Přibylová

anglický jazyk 1    - PaedDr. Bente Bartová

anglický jazyk 2    - Mgr. Olga Miklíčková

informatika            - Bc. Petr Klimeš

 

 

 

2. 9. - Slavnostní zahájení v tělocvičně 8,00 hod

3. 9. - 4 vyučovací hodiny - odchod na oběd 11,30 hod.

 

  • DÚ by měly být podepsané rodiči !! - za podepsání si zodpovídá žák
  • Od října mají žáci možnost dělat během týdne dobrovolné DÚ - procvičování učiva, které právě probíráme. Je myšlené hlavně pro ty, kterým činí problémy, ale bude vždy připraveno pro všechny.

 Vážení rodiče,

ve čtvrtek se nám ve třídě stala nemilá věc. Někdo poničil Štěpánu Boudovi rekvizitu k vystoupení na vánoční besídce. Viník se nepřiznal, ale děti souhlasily, že každý přispěje patnácti korunami na novou.

                                                 p.uč. Přibylová

    Milí rodiče,
 přeju Vám, abyste s dětmi strávili krásné Vánoce a v novém roce Vás potkávalo jen vše dobré - zdraví, štěstí, pohoda a klid ....
                                                                                                                               Jitka Přibylová

 

Přihlášky na gymnázia

Rodiče žáků, kteří mají v úmyslu podat přihlášky na gymnázia, přinesou přihlášky do školy třídní učitelce nejpozději -12. 2. 2020 (pak jsou jarní prázdniny), která vypíše zadní stranu. Přední stranu si vypisuje zákonný zástupce (zodpovídá za přední stranu). Přihlášku kontroluje VP a následně potvrdí ředitelka školy. Pokud je přihláška v pořádku, pak si jděte k lékaři, pokud to příslušná škola (gymnázium) vyžaduje.

28. 1. 2020 - 14:00 - pokud potřebujete poradit, stavte se

M. Černá

 

  Týdenní plán:    20.1 - 24. 1. 2020

ČJ - Slovní druhy - Podstatná jména - mluvnické kategorie - opakování

                                                             - PoJ pomnožná, hromadná, látková

                            - Přídavná jména

     - ČteníK. J. Erben - Kytice - Polednice - výrazný přednes zpaměti (na čtvrtek)

                 - v úterý čtení nebude!

- Dělení dvojciferným dělitelem

     - Zlomky + práce se zlomky - opakování

Je třeba umět bez přemýšlení malou i velkou násobilku!!  -  kdo neumí, trénuje

       + slovní úlohy (zápis výpočet, odpověď)

      - G: Úhly - prověrka (v pátek)

VL - 1. světová válka + vznik ČSR (prověrka příští středu)

        Otázky např: Kdy začala a kdy skončila 1. sv. válka?

                             Jaká byla příčina války?

                             Jaká byla záminka k vyhláčení války?

                             Kdo proti komu bojoval? - názvy 2 skupin a hlavní zástupci

                             Přesné datum vzniku ČSR.             .......atd.

      - Život za První republiky

- Příroda ČR

      - Třídění živých organismů

      

Akce:

10. 9. 2019 - LD Radost - "Pipi punčochatá" (odjezd 8,00 hod.)   90,-Kč

16. 9. 2019 - Třídní schůzky (16 - 17 hod.)

17. 9. 2019 - vystoupení  "Perštejni" (začátek 7,55 hod)   50,-Kč

20. 9. 2019 - Anglické divadlo - "Pipi stonožka"   60,-Kč

7. 10. 2019 - Dlabání dýní v Šebrově

11. 10. 2019 - Drakiáda + bramboriáda

16. 10. 2019 - Zdravá pětka - 3. a 4. vyuč. hodina

17. 10. 2019 - Praha - exkurze (odjezd z Lipůvky 6,45 hod.) - bližší informace v ŽK

28. 10. 2019 - Státní svátek

29. -30. 10. 2019 - Podzimní prázdniny

31. 10. a 1. 11. 2019 - Ředitelské volno

LISTOPAD - BAREVNÉ PÁTKY - 8. 11. - oranžová

                                                    15. 11. - zelená

                                                    22. 11. - hnědá

                                                    29. 11. - bílá

18. 11. 2019 - Pedagogická rada + třídní schůzky + volby do školské rady

20. 11. 2019 - Divadlo - "Malý princ" (kino Blansko) - odjezd od školy 7,55 hod.

5. 12. 2019 - Mikulášská nadílka

6. 12. 2019 - Výchovný koncert -Kocůrkovi (3. vyuč. hod.)

10. 12. 2019 - Matematická soutěž s Kometou Brno - vybraní žáci (N. Fardová, K. Podrazilová,

                                                                                                       Š. Bouda)

19. 12. 2019 - Vánoční besídka (pro veřejnost) - Obecní úřad - od 17,00 hod.

20. 12. 2019 - Vánoční besídka (pro žáky školy) - Obecní úřad - od 8,30 hod.  

                        + pak Třídní besídka

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - Vánoční prázdniny

23. 1. 2020 - Pedagogická rada ke 2. čtvrtletí - uzavření známek

                   - PYTHAGORIÁDA - 1. a 2. vyuč. hodinu (celá třída)

                   - Výukový program "Včelí bzučení" - 3. a 4. vyuč. hodina