ZŠ Lipůvka

V. třída

 

třídní učitelka        - Mgr. Jitka Přibylová

anglický jazyk 1    - PaedDr. Bente Bartová

anglický jazyk 2    - Mgr. Olga Miklíčková

informatika            - Bc. Petr Klimeš

 

 

2. 9. - Slavnostní zahájení v tělocvičně 8,00 hod

3. 9. - 4 vyučovací hodiny - odchod na oběd 11,30 hod.

 

  • DÚ by měly být podepsané rodiči !! - za podepsání si zodpovídá žák
  • Od října mají žáci možnost dělat během týdne dobrovolné DÚ - procvičování učiva, které právě probíráme. Je myšlené hlavně pro ty, kterým činí problémy, ale bude vždy připraveno pro všechny.

 

  Týdenní plán: 18. - 22. 11. 2019

ČJ - Pravopis bě/bje, pě, vě/vje - procvičování

      - Pravopis mě/mně u příslovcí

      - Výjmenovaná slova - umět řady výjmenovaných slov zpaměti!

                                          + obtížné dvojice (viz. list) - každé úterý bude diktát nebo

                                                                                     doplňovačka!

     - Sloh: Popis

     - Čtení: Pohádka - lidová x autorská - autoři

- Převody jednotek - délky, hmotnosti, času, objemu - procvičování

     - Dělení - písemné i pamětné, dělení se zbytkem - Je třeba umět bez přemýšlení malou

                                                                                     násobilku!

       + slovní úlohy

      - Římské číslice

      - G: Geometrické tvary - rýsování - prověrka (22.11.)

              Výpočty obvodu

VL - Marie Terezie a Josef II. + Život v 18. stol. - prověrka (18.11.)

        (např otázky: Co je to pragmatická sankce?

                              Jaké udělala Marie Terezie reformy?

                              Co chtěli osvícenci?

                              Jakse bavili  a jak pracovali lidé na vesnici v 18. stol?)....atd.

      - Manufaktury  a první stroje

- Rozmanitost života na Zemi - Podnebné pásy

 

Akce:

10. 9. 2019 - LD Radost - "Pipi punčochatá" (odjezd 8,00 hod.)   90,-Kč

16. 9. 2019 - Třídní schůzky (16 - 17 hod.)

17. 9. 2019 - vystoupení  "Perštejni" (začátek 7,55 hod)   50,-Kč

20. 9. 2019 - Anglické divadlo - "Pipi stonožka"   60,-Kč

7. 10. 2019 - Dlabání dýní v Šebrově

11. 10. 2019 - Drakiáda + bramboriáda

16. 10. 2019 - Zdravá pětka - 3. a 4. vyuč. hodina

17. 10. 2019 - Praha - exkurze (odjezd z Lipůvky 6,45 hod.) - bližší informace v ŽK

28. 10. 2019 - Státní svátek

29. -30. 10. 2019 - Podzimní prázdniny

31. 10. a 1. 11. 2019 - Ředitelské volno

LISTOPAD - BAREVNÉ PÁTKY - 8. 11. - oranžová

                                                    15. 11. - zelená

                                                    22. 11. - hnědá

                                                    29. 11. -

18. 11. 2019 - Pedagogická rada + třídní schůzky + volby do školské rady

20. 11. 2019 - Divadlo - "Malý princ" (kino Blansko) - odjezd od školy 7,55 hod.