ZŠ Lipůvka

V. třída

 třídní učitelka        - Mgr. Jitka Přibylová - třídní informace

český jazyk

matematika

přírodověda

vlastivěda

anglický jazyk 1    - PaedDr. Bente Bartová

anglický jazyk 2    - Mgr. Olga Miklíčková

informatika            - Bc. Petr Klimeš

 

27. 3. 2020

Upozornění pro žáky, kteří neplní zadané úkoly

Milí žáci,

upozorňuji Vás, že jste povinni plnit úkoly, které Vám zadávají pedagogové na školním webu, v záložce Třídy, případně zasílají e-mailem.

                                                                                       Mgr. Marcela Antonovičová

 

Vzkaz paní učitelky třídní - důležité

+ Prosím o vyplnění a poslání  DOTAZNÍKU (Dotazník - co umím) - vyplní děti