ZŠ Lipůvka

VI. třída

 třídní učitelka: Mgr. Bohumila Klangová

 

Dějepis

Dne 2. 10. píšete písemku na učivo, které máte v sešitě! Antonovičová

Český jazyk

10. 12. - píšeme ditát po domácí přípravě - (víte z čeho), ve čtvrtek píšeme na s/z/vs/vz,                             11. 12. píšeme opakování z literatury

Sloh -  6. 12. - zadání slohové úkolu - popis oblíbené věci, hračky... (nadpis - název - př. Můj plyšový kamarád, - úvod, stať, závěr), donést napsané v sešitě na čt 13. 12.                                                                                                                               

2. slohová práce (domácí) popis nejkrásnější vánoční dárek - odevzdáte po Vánocích 3. 1. 2019 (linkované dvojlisty dostanete v hodině slohu)

 

 Domácí úkoly - prosím rodiče o dohled (podpis), v pracovním sešitě podpis + počet chyb (chyby si žáci vypíší do procvičovacího sešitu, kde provedou opravu - zdůvodnění)      

 

kontrola deníku - leden

- čteme průběžně i z doporučené četby, vše zapisujeme do deníku

  Staré řecké báje a pověsti - zaměříme se na postavy: Zeus, Prométheus, Orfeus, Dionýsos, Midas, Iáson, Perseus, Daidalos, Théseus, Pegas, Paris, Achilles,Odysseus, Narcis, Héraklés

po Vánocích - test z četby

Výtvarná výchova

Velká pochvala celé třídě za nádherné výtvory - andělé a čertíci. Třída je velice šikovná, ve 2. pololetí se zapojíme do několika výtvarných soutěží.

 

13. 12.  Tři králové - kresba, můžete si donést hrneček - uvaříme si vánoční čaj , zaposloucháme se do relaxační vánoční hudby -  donést podsedák, kdo chce sedět na zemi

Fyzika

Tématické cvičení - Krystaly soli - plastová "sklenička", mistička - voda + rozpustit sůl (viz obrázek), nechat postupně vypařovat, termín do 7.12. 2018

Matematika

1) - jako dú do 2. 11. hezky vypsat na papír znaky dělitelnosti (vypsat ze sešitu - čísla 1-10), budeme laminovat

2) pracovní list - znaky dělitelnosti do 2. 11.

Informace - třídnické věci

Každý donese 2x kraničku papírových kapesníků

V pondělí 17. 9. 2018 jsou první třídní schůzky 16:00 ve třídě (2. patro, třída hned u schodů), účast nutná - seznámení s řádem školy, kdo nemůže - domluvte se na podepsání v jiném termínu, p.u.Klangová 775 076 028

Do třídního fondu vybíráme minimálně 1000 Kč:

pracovní sešity český jazyk 2x41=82 Kč

pracovní sešit fyzika 74 Kč

pracovní sešit zeměpis 74 Kč

pracovní sešit dějepis 74 Kč

angličtina 240 Kč

kopírování 100 Kč

příspěvek na starší barvy (po 9. třídě) 13 Kč

17. 9. divadlo "Bylo nhás 5" 80 Kč

21. 9. anglické divadlo 70 Kč

doprava na divadlo "Bylo nás 5"   41 Kč

příspěvek na geometrické pomůcky do třídy 10 Kč

--------------------------------------------------------------------

zatím celkem (kdo byl na všecch akcích) 860 Kč