ZŠ Lipůvka

VI. třída

 třídní učitelka: Mgr. Bohumila Klangová

 

Dějepis

Dne 19. 2. píšete písemku - Egypt, Indie, Čína. 

Dne 2. 10. píšete písemku na učivo, které máte v sešitě! Antonovičová

Český jazyk - 2. pololetí

 

st 20. 2.   7:20 - diktát na velká písmena (pro dostatečné a nedostatečné)

čt 21. 2. - pro zájemce doučování - přídavná jména (max 5 žáků - předem nahlásit vyučující)

19. 2. - třídní kolo recitační soutěže (všichni budeme recitovat vybranou báseň), další týden test z literatury

21. 2. - školní kolo recitační soutěže - II. stupeň 13:30

                                                                                        

 - čteme průběžně i z doporučené četby, vše zapisujte do deníku

 

Výtvarná výchova

únor: - linoryt  (lino min 10x15cm) - práce do celorepublikové a mezinárodní soutěže

 

Fyzika

Tématické cvičení - Krystaly soli - plastová "sklenička", mistička - voda + rozpustit sůl (viz obrázek), nechat postupně vypařovat, termín do 7.12. 2018

Matematika

Pololetní písemná práce z matematiky 18. 1. 2019

Informace - třídnické věci

Každý donese 2x kraničku papírových kapesníků

V pondělí 17. 9. 2018 jsou první třídní schůzky 16:00 ve třídě (2. patro, třída hned u schodů), účast nutná - seznámení s řádem školy, kdo nemůže - domluvte se na podepsání v jiném termínu, p.u.Klangová 775 076 028

Do třídního fondu vybíráme minimálně 1000 Kč:

pracovní sešity český jazyk 2x41=82 Kč

pracovní sešit fyzika 74 Kč

pracovní sešit zeměpis 74 Kč

pracovní sešit dějepis 74 Kč

angličtina 240 Kč

kopírování 100 Kč

příspěvek na starší barvy (po 9. třídě) 13 Kč

17. 9. divadlo "Bylo nhás 5" 80 Kč

21. 9. anglické divadlo 70 Kč

doprava na divadlo "Bylo nás 5"   41 Kč

příspěvek na geometrické pomůcky do třídy 10 Kč

--------------------------------------------------------------------

zatím celkem (kdo byl na všecch akcích) 860 Kč