ZŠ Lipůvka

VI. třída

 třídní učitelka: Mgr. Bohumila Klangová

 

Dějepis

Dne 2. 10. píšete písemku na učivo, které máte v sešitě! Antonovičová

Český jazyk

čtvrtletní testy - 12. 11. mluvnice

Domácí úkoly - prosím rodiče o dohled (podpis), v pracovním sešitě podpis + počet chyb (chyby si žáci vypíší do procvičovacího sešitu, kde provedou opravu - zdůvodnění)      

 Četba:  Staré pověsti české (zadáno 11. 9.)

 

  Staré řecké báje a pověsti - zaměříme se na postavy: Zeus, Prométheus, Orfeus, Dionýsos, Midas, Iáson, Perseus, Daidalos, Théseus, Pegas, Paris, Achilles,Odysseus, Narcis, Héraklés

Výtvarná výchova

 25. 10. - keramika (andělé - nástěnný obrázek, zvířecí motivy)

 

Fyzika

Tématické cvičení - nelinkovaný A4 schéma Látky a tělesa, termín 20. 9. 2018

Matematika

Vstupní test píšeme v úterý 25. 9. 2018

Informace - třídnické věci

Každý donese 2x kraničku papírových kapesníků

V pondělí 17. 9. 2018 jsou první třídní schůzky 16:00 ve třídě (2. patro, třída hned u schodů), účast nutná - seznámení s řádem školy, kdo nemůže - domluvte se na podepsání v jiném termínu, p.u.Klangová 775 076 028

Do třídního fondu vybíráme minimálně 1000 Kč:

pracovní sešity český jazyk 2x41=82 Kč

pracovní sešit fyzika 74 Kč

pracovní sešit zeměpis 74 Kč

pracovní sešit dějepis 74 Kč

angličtina 240 Kč

kopírování 100 Kč

příspěvek na starší barvy (po 9. třídě) 13 Kč

17. 9. divadlo "Bylo nhás 5" 80 Kč

21. 9. anglické divadlo 70 Kč

doprava na divadlo "Bylo nás 5"   41 Kč

příspěvek na geometrické pomůcky do třídy 10 Kč

--------------------------------------------------------------------

zatím celkem (kdo byl na všecch akcích) 860 Kč