ZŠ Lipůvka

VI. třída

 třídní učitelka: Mgr. Bohumila Klangová

 

 Doučování MŠMT - 22. 4. (Velikonoce) - náhrada až v pátek 26. 4. (původně čtvrtek zrušen),   v 6:50 - učebna 7. B               M. Černá

 

Dějepis

Dne 19. 2. píšete písemku - Egypt, Indie, Čína. 

Dne 2. 10. píšete písemku na učivo, které máte v sešitě! Antonovičová

Český jazyk - 2. pololetí

25. 4. literatura

26. 4. diktát a testík na slovesa - kategorie

29. 4. sloh - příprava na slohovou práci

30. 4. test - literatura, otázky z četby - BIBLE

 

2. 5. slohová práce - dopis, 9. 5. oprava slohové práce            

- čteme průběžně i z doporučené četby, vše zapisujte do deníku - min 2 knihy březen,  dvě červen - všichni budeme číst  Kytici

 

12. 6. závěrečné testy z českého jazyka

Výtvarná výchova

hasičská soutěž - M. Hruška - linoryt, M.- Štefanová a A. Hronová - kresba (výtvarná část), literární - R. Nikel

Neviditelná výstava - soutěž: keramika (Praha) - M. Hruška

 25. 4. - studie ruky, postava v pohybu - kresba tužkou                                                                    - dokončení a výběr grafik do celostátní soutěže - "Krásná jako kvítka..." téma: člověk a zvíře

 2. 5. - doneste si obrázek přírody, kde je v pozadí (zřícenina, hrad, zámek, kaplička...) - dokreslování  tuší

9. 5. - malba hudby

Fyzika

Tématické cvičení - Krystaly soli - plastová "sklenička", mistička - voda + rozpustit sůl (viz obrázek), nechat postupně vypařovat, termín do 7.12. 2018

Matematika

Pololetní písemná práce z matematiky 18. 1. 2019

Informace - třídnické věci

Každý donese 2x kraničku papírových kapesníků

V pondělí 17. 9. 2018 jsou první třídní schůzky 16:00 ve třídě (2. patro, třída hned u schodů), účast nutná - seznámení s řádem školy, kdo nemůže - domluvte se na podepsání v jiném termínu, p.u.Klangová 775 076 028

Do třídního fondu vybíráme minimálně 1000 Kč:

pracovní sešity český jazyk 2x41=82 Kč

pracovní sešit fyzika 74 Kč

pracovní sešit zeměpis 74 Kč

pracovní sešit dějepis 74 Kč

angličtina 240 Kč

kopírování 100 Kč

příspěvek na starší barvy (po 9. třídě) 13 Kč

17. 9. divadlo "Bylo nhás 5" 80 Kč

21. 9. anglické divadlo 70 Kč

doprava na divadlo "Bylo nás 5"   41 Kč

příspěvek na geometrické pomůcky do třídy 10 Kč

--------------------------------------------------------------------

zatím celkem (kdo byl na všecch akcích) 860 Kč