ZŠ Lipůvka

VI. A třída

třídní učitel Mgr. Andrea Puklová 

školní mobil: +420 730 155 533, školní email: puklova@zslipuvka.cz

 

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Přírodopis

Výchova k občanství

Výtvarná výchova

Informatika

 

Třídní informace