ZŠ Lipůvka

VII. B

třídní učitelka PaedDr. Bente Bartová 
 

   VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 1. úkol (donést po jarních prázdninách 1.- 4. 3. do školy - bedna za vchodovými dveřmi)

    - vyber si nějakého ilustrátora - napiš referát na A4 (vel. 14, Arial/Calibri)
     (to je ten, kdo nakreslil, namaloval obrázky v knize, kterou třeba právě čteš, máš rád)
    - stručně o jeho životě
    - co je pto něho typické, co kreslí, maluje, koho...
    - jaké knihy, časopisy ilustroval
    - nězapomeň vložit jeho ilustraci (obrázek) - nemusí být barevná
    - zkus udělat také  ilustraci ke knize, kterou čteš, máš rád - A4, dej tam i text z knihy
 
    - dva žáci neodevzdali - Nesplněno - dodržujte termín!
                                                           
 
      2. výtvarný úkol - povinné
   - prostudujte si zadání výtvarné soutěže
   - výkresy si můžete vyzvednout ve škole - bedna za vchodovými dveřmi 14. 4. 14:00 - 15:00,
   - výtvor zanesete osobně do školy do 20. 4. 2021
                                                                      M. Černá
          
 
 

 Rozvrh pro distanční výuku od 1. 2. 2021 - Výchova k občanství bude každou středu, vždy v čase 10:10 - 10:30

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Přírodopis: Úkoly v době distanční výuky zadávány na Google učebnu.

Výchova k občanství

Výtvarná výchova

Informatika

 

Třídní informace: