ZŠ Lipůvka

 VI. B

třídní učitelka PaedDr. Bente Bartová 
telefon: 777 813 501
 

 

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Přírodopis

Výchova k občanství

Výtvarná výchova

Informatika

 

Třídní informace:

Od 8. 6. výuka pro druhý stupeň

 
Nezapomeňte první den výuky  10.6. donést čestné prohlášení
Vyučování dle rozvrhu v Aktualitách, Čj, M, Aj - doneste si vše potřebné na výuku - sešity, učebnice, psací potřeby, pracovní sešity, dodělejte si úkoly!!!
Učebnice se nebudou vybírat červnu, ale až během září