ZŠ Lipůvka


 

VII. třída

třídní učitelka Mgr. Bohumila Klangová

 

 

 

6. 1. 2020 v 7:00 - doučování z Čj - z projektu MŠMT (pro přihlášené) - doučování končí 27. 1. 2020, pokračují pouze ti, kteří splnili 70% účast

LVVZ

9.1.2020 - proběhla informativní schůzka k lyžařskému zájezdu. NEZÚČASTNILO se 7 žáků.

Další schůzky následují 16.1. a 23.1.

B. Bartová

 

Písemka dějepis 29. 11. - Sámova říše, Velká Morava a Počátky Českého státu

Písemka dějepis, 6. 11., Svatá říše římská, Arabové, Slované, Seveřané a vikingové

 Tv hoši 7. tř - čtvrtek 12.12. - odpadá 6. hodina - z důvodu nepřítomnosti žáků 6. tř.

  

 

 Český jazyk

13. 1. 2020 - pololetní test z mluvnice s diktátem

14. 1. oprava testů

 

 Výtvarná výchova 

10. 1. a 17. 1. 2020 - karneval - oblíbená pohádková postava (malba)

Pracovní činnosti

17. 1. 2020 - kuchyňka - 0. + 6. hodina - slané rohlíky se slaninkou, kyselým zelím a sýrem (sypané semínky)

 

Angličtina - pololetní test 14.1. 2019

Matematika - 16. 1.  - pololetní písemná práce

Procvičování:

ZLOMKY

pracovní list - zlomky1

pracovní list - zlomky2

pracovní list - zlomky3

pracovní list - zlomky4

pracovní list - zlomky5

pracovní list - zlomky6

pracovní list - zlomky7

pracovní list - zlomky8

CELÁ ČÍSLA

pracovní list - sčítání celých čísel

pracovní list - absolutní hodnota

praovní list - násoení celých čísel

 

Zeměpis - vánoční klasifikovaný úkol! Vyplň v PS Arktidu a Antarktidu s pomocí učebnice, internetu, svých znalostí...Datum kontroly: 6. ledna 2020