ZŠ Lipůvka

Nové zprávy od třídní učitelky - 21. 6. 2018:
 
Třídní rozpočet - 2. pololetí
Příjmy:
Zůstatek z 1. pololetí 45,- Kč/žák
Vybráno do fondu na jaře 1000,- Kč/ žák / dovybráno na výlet 500,- Kč / žák - celkem 1545,-
Výdaje:
Divadla, exkurze, drobné výdaje:
Divadlo Kabaret Nohavica (70,- vstupné + 64,- autobus) celkem 134,-
VIDA park vstupné + autobus 209,-
Jeskyně + Muzeum Blansko 100,-
Exkurze Kralice, Předklášteří (48,- vstupné+autobus 100,-) 148,-
Papírové kapesníky 8,-    Třídní foto 25,-
Divadlo Kytice (70,- vstupné + 46,- autobus) 116,-
Celkem 740,-
Výlet:
Vlak 211,-; Ubytování 130,-
Autobusy 24,-; Vstupné Dobrošov 40,-
Vstupné Ratibořice 130,-; Snídaně 32,-
Uložení zavazadel 27,- 
Celkem 594,-
Výdaje celkem
740,- + 594,- = 1334,-
Zůstatek v třídním fondu 1545,- -1334,- = 211,- Kč / žák
Pokud se žák jakékoli akce nezúčastnil, peníze mu byly vráceny, aby měli všichni ve fondu stejný zůstatek.
Zůstatek v třídním fondu - 211,- na žáka převádím do příštího školního roku
       
Děkuji za dodání souhlasů se zpracováváním citlivých údajů, pořízením záznamů osobní povahy, s prací školního speciálního pedagoga a dalších odborných pracovníků (jedná v tomto případě o práci s vaším dítětem, pokud bude potřebovat naši pomoc), orientačním testováním přítomnosti návykových látek (zatím nikdy k testování nedošlo, protože jsme neměli podezření na intoxikaci žáka, jedná se o rychlé zjištění stavu žáka kvůli ochraně jeho zdraví), souhlasem zpracování údajů  o žácích na soupisky ke školním akcím a používání bankovního účtu na úhrady plateb. Rozhodně sa nemusíte vžádném případě obávat jakéhokoli zneužití těchto údajů. Zpracování údajů nadále podléhá zákonu o ochraně osobních údajů. Jde o to, abyste nemuseli kvůli zpřísnění zákonů podepisovat neustálé souhlasy k jednotlivým akcím. (Ještě mi chybí souhlas od 3 žáků)

 

Poslední školní týden (25. - 29. 6.): 

pondělí - výuka podle rozvrhu

úterý - vycházka na Skaličku (8:00) - s sebou: pití, svačinu (buřtíka-opečeme), popř. léky, kartičku pojištěnce, vhodnou obuv a oblečení, pláštěnku - návrat na oběd 12:15 - pouze v případě pěkného počasí, pokud bude škaredě, zůstáváme ve škole

středa - čtvrtek - třídnické práce, ve středu odevzdávání učebnic - s sebou učebnice, gumu, izolepu, propisku, ve čtvrtek přebírání učebnic, s sebou peníze na případné doplatky za znehodnocení učebnic, konec výuky upřesním, ale nejpozději 12:30

pátek - vysvědčení, konec cca - 9:30