ZŠ Lipůvka

VIII. třída

třídní učitelka Mgr. Bohumila Klangová 775 076 028

 Rozvrh pro distanční výuku od 22. 3. 2021 -navýšení hodiny matematiky 11:45 - 12:30

 

 - úkoly do výtvarné výchovy - (dole) - 2. úkol do 22. 4.

                                                                             Černá

Český jazyk 

 20. 4. - 22. 4. přezkoušení z literatury

- dojděte přesně na čas, vydezinfikujte si ruce a jděte za vyučující (zvoňte na kancelář školy), s  sebou respirátor, test na covid-19 mít nemusíte

Matematika

Anglický jazyk - skupina p.u. Bartové

Anglický jazyk - skupina p.u. Puklové

Německý jazyk

Ruský jazyk

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Přírodopis

Chemie

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

 Hv - práce na 3. čtvrtletí - pošli mi e-mailem na kralova@zslipuvka.cz práci za nejméně 10 bodů = splněno na dvojku, pokud dosáhneš nejméně 20 bodů - jednička, méně než 10 bodů - nehodnoceno - budeš pozván ke konzultaci - přezkoušení, termín blíže upřesním - v polovině dubna

termín odevzdání do 9. 4. (pátek) - pokud nestihneš, práci nepřijmu, bude přezkoušení

Možnosti zisku bodů:

1) pošli nahrávku písničky tebou nazpívané či zahrané na nástroj - max. 10 bodů

2) učebnice str. 92 - 96 - případně hledej na internetu - text o kapele Beatles - členové, vznik, úspěchy, zajímavosti - max. 10 bodů

3) Zkopíruj si následující zadání, doplň a pošli - vycházej z uvedených stran v učebnici -  základní informace k renesanci, baroku, klasicismu - max. 20 bodů

Umělecká hudba – práce s učebnicí, max. 20 bodů
1. Renesance – str. 54 – 59 (4 body)
Kdy –
Nejslavnější skladatelé –
Viva la musica je jaká hudební forma? -
2. Baroko v hudbě – str. 85 – 86 (10 bodů)
Kdy –
Jmenuj aspoň 3 nové hudební druhy a formy –
Str. 87
Vznikaly první - , hrály v nich zejména tyto nástroje –
Str. 89
Uveď 3 slavné hudební skladatele, ke každému aspoň 1 dílo –

3. Klasicismus – str. 101 – 104 (6 bodů)
Kdy –
Druhy skladeb –
3 nejslavnější osobnosti + ke každému 1 dílo -

Pokud čemukoli nerozumíš, kontaktuj mě e-mailem, ráda vše vysvětlím

 

Výtvarná výchova - referát - DĚJINY UMĚNÍ

- vypracuj referát na 2 listy A4 (Arial nebo Calibri, vel.14) z dějin umění: vyber si

1. období renesance

2. období baroka

a) nadpis, charakterizuj stručně období

b) rysy umění v kresbě, malbě, sochařství a architektuře

c) vyber si jednoho umělce: stručný život a dílo

d) zajímavosti a obrázky

- referát vytiskni a dodej do školy nejpozději 1. - 4. 3. 2021 - bedna za vchodovými dveřmi školy

2. úkol do VV

- kreslíme, malujeme , píšeme....

- buď originální....udělej to, jak chceš...

- vytvoř:  (vyber si jednu věc) A5/A4

a) vizitku

b) obal na CD

c) obal knihy

d) plakát na tvůj koncert

e) vstupenku na tvůj/je první pocovidový/é koncert/vystoupení

- Užij si to!

- výtvor zanes do školy nejpozději 22. 4. (přezkoušení z literatury)

 

 

Třídní informace