ZŠ Lipůvka

 

VII. třída 

VV duben: 19. 4. - kresba, malba řemesla - dokončení prací  26. 4.  město budoucnosti

12. 3. Pč Náklady na bramboráky 228 Kč, nepřítomní: Peterka, Kocman, Tesař, Šmardová a Pluhařová. Náklady na 1 žáka činí 12 Kč. Peníze vyberu od žáků až po dalším vaření (22. a 23. 3.).

 Nové zprávy od třídní učitelky - 19. 4. 2018:

Připomínka k jeskyním!!!! - zítra s sebou teplé oblečení!!!

Čtvrtletní testy:

ČJ - pá 13. 4., AJ - po 16. 4., M - út 17. 4 

Školní výlet - předběžný nástin - termín 5. - 6. červen (út - st)

1. den - ráno vlakem do Náchoda, odložení zavazadel v ubytovně KČT, pěší okruh po opevnění, návštěva tvrze Dobrošov. Na ubytovně je k dispozici kuchyňka a společenská místnost, chceme k večeři objednat a nechat dovést pizzu, možnost vlastní donesené jídlo ohřát v mikrovlnné troubě, uvařit čaj apod. Nocleh 130,- Kč na žáka

2. den - ráno čaj, koláče, odubytování, doprava k České Skalici, Babiččino údolí, zámek Ratibořice, odjezd.

Cena = ubytování 130,-;snídaně - večeře cca 200,-; doprava, vstupy

Akce v měsíci dubnu:

6. 4. divadlo Kabaret Nohavica

12. 4. VIDA Brno, exkurze v rámci přírodovědných předmětů - informace u paní učitelky Fojtové

20. 4. - akce ke Dni Země, organizace pan učitel Boháček a třídní vyučující, program:

Odjezd od školy v 8:00, návštěva Sloupsko-šošůvských jeskyní a expozice blanenského muzea k poznávání Moravského krasu. (vstupné 60,- a 40,- + autobus), návrat 12:00 - 12:30, poté konec vyučování.

26. 4. památník Bible kralické v Kralicích, Předklášteří Porta coeli - exkurze k učivu literatury a dějepisu - organizuji já, předběžná cena 2x vstupné a autobus 180,- Kč

Akce v květnu:

31. 5. návštěva divadelního představení v divadle Radost - Kytice. Vstupné 70,- a asi 60,- Kč autobus - bude hrazeno z fondu.

Kromě vybraných 1000,- Kč máme ve fondu zůstatek přibližně 50,- Kč na žáka. Všechny výše uvedené akce z těchto peněz zaplatíme a zbytek je zálohou na školní výlet. (Někteří žáci ještě doplatí 500,- Kč) 

Žáci obdrželi seznam doporučených knih a data odevzdávání čtenářských deníků: 1. 12., 2. 3., 8. 6.