ZŠ Lipůvka

 VII. třída

třídní učitelka Mgr. Bohumila Klangová

Co nás čeká?

19. 6. závěrečná písemka 10:00 - 18:00 - procenta MATEMATIKA

23. a  25. 6. vvýuka ve skupinách ve škole

29. 6. focení, třídnické práce - odevzdat žákovskou knížku - kdo neodevzdal (dones přesně 30 Kč na velkou fotku + 20 Kč na každou skupinku), konec 10:30

30. 6. předání vysvědčení

 

Od 8. 6. bude probíhat výuka pro 2. stupeň - přesné informace naleznete příští týden zde, v případě jakých koliv dotazů - pište, volejte 775 076 028, it@zslipuvka.cz

Vyučování dle rozvrhu v aktualitách - úterý - skupina AJ p.u. Bartové, čtvrtek - skupina AJ p.u. Puklové, výuka bude probíhat v učebně přírodních věd, s sebou čestné prohlášení a vše potřebné na předměty -ČJ, M, AJ.

Učebnice v červnu nevybíráme - vybírají se až v září popř. dle dalších pokynů.

 Seznam literatury pro VIII. ročník - ZDE

 

Český jazyk

sešity v VIII. ročníku - mluvnický školní (nejsilnější linkovaný), literární - nový (začneme dějiny literatury), domácí, slohový, procvičovací - všechny malé linkované - udělat vnější okraj

                                                                                                   M. Černá

Matematika

Anglický jazyk - skupina p.u. Bartové

Anglický jazyk - skupina p.u. Puklové

Německý jazyk

Ruský jazyk

Fyzika

Zeměpis

Dějepis

Přírodopis

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Výtvarná výchova

 

Třídní informace

 Nejdůležitější věci:

6. 5. matematika - poměr, měřítko

15. 5. fyzika

25. 5. matematika - odevzdat Tématické cvičení

26.5. přírodopis - písemka ptáci