ZŠ Lipůvka

VII. B   třída

 

- nezapomeňte číst - vlastní výběr (sci-fi, fantastická literatura) - kontrola čtenářských deníků (nejpozději do 26. 3.)

út 20. 2. - literatura, donést slohový úkol - sloh 3. hodinu, recitační soutěže - proběhne 20. 2. - třídní kolo (naučený text, recitace) - 2 žáci budou reprezentovat třídu

21. 2. školní kolo recitační soutěže - 2. stupeň

22. 2. třídnická hodina 7:15

26. 2. test z literatury

1. 3. kuchyňka - langoše, ráno dívky

 

Pololetní písemná práce z matematiky 17. 1. 2019

Pracovní listy na procvičování na pololetní písmnou práci:

sčítání a odčítání celých čísel

násobení a dělění celých čísel (u příkladu 32 není vidět výsledek, který je -16)

celá čísla a absolutní hodnota

celá čísla - shrnutí - jak bude vypadat písemka 10. 1. 2019 (výsledky)

zlomky shrnutí - pracovní list 1

zlomky shrnutí - pracovní list 2

zlomky shrnutí - pracovní list 3

zlomky shrnutí - pracovní list 4

zlomky shrnutí - pracovní list 5

zlomky shrnutí - pracovní list 6

zlomky shrnutí - pracovní list 7

zlomky shrnutí - pracovní list 8

                       

                    

 

 

 třídní učitelka: Mgr. Martina Černá, tel. 730 155 533

mmm.cerna@seznam.cz

Četba:

2. pololetí - 26. 3. - vlastní výběr (sci-fi, fantasy)

11. 6. A. E. Poe: Zlatý skarabeus/ Jáma a kyvadlo (vyberte si pouze jedno)

 Průběžně čteme z doporučené literatury - také zápis ve čtenářském deníku

Předběžně:   Školní výlet - jen pro hodné děti -  bude ve dnech od 4. - 5. 6. 2019                                         (předběžná cena do 1000,-) 

                      - RANČ U BIZONA   

Přírodopis:  SEZNAM NA POZNÁVAČKU.docx