ZŠ Lipůvka

 

 tř. uč. Mgr. Martina Černá
 730 155 533
 
  
         
 Rozvrh pro distanční výuku od 4. 1. 2021
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova
 1. úkol splnilo 26 žáků, 1 žák se odklonil od zadání, 1 žák vůbec nesplnil
 2. výtvarný úkol: tvoje zajímavá fotografie z bydliště a okolí
     - osobně přinést (poslat na mmm.cerna@seznam.cz) do 22. 4.
 
 
  
    - doučování  z češtiny z MŠMT  pro přihlášené 2. pololetí 2021 (od února) - (max 10 žáků)
    (doučování vždy v úterý  11:35) - přihlášeni: Filka, Chlubný, Lubasová, Virbová, Kopřiva, Jurášek
 
    - příprava na přijímací řízení - pro zájmence 1x týdně
      přihlášeni: Simonová, Ambrožová, Dvořáčková, Hloušková, Oliveira, Virbová, Reka, Bartoš R., Bartoš M., Zámečník, Kopřiva, Filka, Janíček
- distančně pro zájemce od 8. 2. v pondělí - na učebně 9. třídy
 
           8. 2. 11:30 - přijímačkový test č. 1, pravopis
           15. 2. 11:30 - test č. 2, pravopis
           2. 3. 13:00  - pro zájemce - jazykové špeky (příprava na přijímací řízení)
          11. 3. 11:30 - 2. díl jazykových špeků
          15. 3. 13:00 - složité jazykové rozbory - text v učebně 9. třídy 
          22. 3. 12:45 - pravopis s/z, velká písmena
          29. 3. 11:30 - jazykové rozbory
            7. 4. 11:30 - jazykové rozbory, pravopis
 
      Od 13. 4. - skupinky max. po šesti  - český jazyk a matematika
   - úterý a středa vždy od 12:30 - 13:15, 13:20 - 14:05
   - v úterý dojde 10 přihlášených žáků na 12:30,  ve středu 9 žáků
     (výuka začne v obou skupinách, pak se prostřídají)
 
  Žáci dojdou do školy, vydezinfikují si ruce a jdou do třídy, kde se otestují.                                  Po celou dobu výuky musí mít respirátor.
      - video: testování v aktualitách
 
   úterý: Dvořáčková, Hloušková, Hellerová, Reka
             Bartoš R., Bartoš M., Janíček, Zámečník, Flaišinger
  středa: Lubasová, Virbová, Simonová, Ambrožová, Oliveira
              Kopřiva, Dvořák, Sáňka, Vintrlík, Jurášek
            
        
 
 
 
        
        15. 4. - ústní přezkoušení z literatury - zapište se na čas
  
         
        12:20 -  Hellerová    12:30 - Šplíchal     12:40 -  Dvořák    12:50 - Chlubný                               13:00  Simonová       13:10 - Hloušková       13:20 -  Janíček
     13:30 - Vintrlík        13:40 -  Jurášek     13:50 - Lubasová       14:00 - Filka                                14:10 - Dvořáčková     14:20 - Bartošovi  14:30 - Ševčík   14:40 -  Reka                                    14:50 - Novotný     15:00 - Sáňka     15:10 - Jelínek     15:20 - Říha                                               15:30 -  Kopřiva     15:40 - Zámečník       15:50 - Oliveira     16:00 - Virbová                                        16:10 - Ambrožová    16:20 - Flaišinger  

  
        Čtenářský deník - odevzdat nejpozději  22. 4.           
 
 
 
 
 
 
 
       
        
 

Český jazyk

Čj a literatura - 2. 11.- 13. 11.- ZDE

                       16. 11. - 27. 11. - ZDE

     Četba 9. třída - ZDE
    - vyberte si 1 dílo, které odprezentujete před třídou v prezenční výuce
    - za každé  pololetí 2 přečtené knihy + 1 kniha odprezentovaná - odevzdáte velice stručný obsah a      obsahlý vlastní názor (6 knih za rok)
    - další kontrola konec března

 

 Hv - práce na 3. čtvrtletí - pošli mi e-mailem na kralova@zslipuvka.cz práci za nejméně 10 bodů = splněno na dvojku, pokud dosáhneš nejméně 20 bodů - jednička, méně než 10 bodů - nehodnoceno - budeš pozván ke konzultaci - přezkoušení, termín blíže upřesním - v polovině dubna

termín odevzdání do 31. 3. (středa - do 15:00) - pokud nestihneš, práci nepřijmu, bude přezkoušení

Možnosti zisku bodů:

1) pošli nahrávku písničky tebou nazpívané či zahrané na nástroj - max. 10 bodů
2) referát  - za každého skladatele max. 10 bodů - vyber si - Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček - kdy, kde žil, dílo, zajímavosti ze života, těžkosti... (pobyt USA, Švédsko, Francie, hluchota, neúspěch, láska k vlakům, narození ve věži, ....)
4) Poslechni si vybrané dílo či jeho část od některého z těchto skladatelů, napiš co jsi v něm slyšel, jak působilo, nástroje, zpěv....za každý popsaný poslech do 5 bodů
 
Něčemu nerozumíš? Ptej se e-mailem, vysvětlím, K.

 

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk - skupina p.u. Bartové

Anglický jazyk - skupina p.u. Puklové

Německý jazyk

Ruský jazyk: Úkoly v době distanční výuky zadávány na Google učebnu. 

Fyzika

Chemie: Úkoly v době distanční výuky zadávány na Google učebnu.

Dějepis

Zeměpis

Přírodopis: Úkoly v době distanční výuky zadávány na Google učebnu.

Výchova ke zdraví

Výchova k občanství

Výpočetní technika

 

Třídnické informace