ZŠ Lipůvka

VIII. třída

 tř. uč. Mgr. Martina Černá
 730 155 533
 
Krásné pohodové prázdniny plné zážitků a sluníčka
                        Vám a Vašim rodičům, přeje třídní.
Budu se těšit opět v září ve škole. :-)
                                                                               
                      
Četba 9. třída - ZDE
 

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk - skupina p.u. Bartové

Anglický jazyk - skupina p.u. Puklové

Německý jazyk

Ruský jazyk

Fyzika

Chemie

Dějepis

Zeměpis

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Výchova k občanství

Výpočetní technika

 

Třídnické informace