ZŠ Lipůvka

VIII. třída

 

 Všem přeji krásné prázdniny!!!

V třídním fondu bylo 103,- Kč na žáka - z toho -30,- Kč na třídní foto, doplatek na planetárium -4,- Kč, přeplatek divadlo +9,- Kč, přeplatek z výletu +91,- Kč = zůstatek ve fondu 169,- Kč na žáka, který byl na školním výletu, 78,- Kč mají ve fondu 4 žáci, kteří na výlet nejeli - podle toho budu v září vybírat peníze na učebnice, VV, kopírování apod.


Exkurze do Prahy, která se měla uskutečnit v květnu, je přesunuta na 22. září - předběžně odjezd 7:00, návrat 20:00. Předpokládaná cena celodenního zájezdu objednaným autobusem 800,- Kč. Počítáme s účastí všech žáků třídy.