ZŠ Lipůvka

IX. třída 

třídní učitelka: Mgr. Kateřina Králová

Do pondělí 16. 12. - odavzdání čtenářských deníků, stále 4 žáci nedodali

středa 8. 1. 2020 pís. D - PL 2. sv. válka, Letecká bitva o Anglii, Život na území Protektorátu, Čs. odboj, Přelomová bitva a zápis v sešitě Válečné události 1941

středa 8. 1. - 7:00 - cvičný diktát pro zájemce

pondělí 13. ledna - pololetní test AJ

pátek 17. 1. - pololetní test ČJ                                                                                                         

Jednotná přijímací zkouška - čtyřleté obory - termín: 14. a 15. 4. 2020
Kontrola přihlášek na SŠ a SOU - 10. 2.- 14. 2. 2020 (v týdnu od 17. 2.- 23. 2. jsou jarní prázdniny!) - přední stranu vyplňuje rodič (zodpovídá za správnost), zadní  - chování a jednotlivé předměty předepíše rodič/žák - známky a průměry vyplňuje třídní učitelka, poté kontroluje výchovná poradkyně a ředitelka školy (razítko a podpis)
Zápisový lístek si zákonný zástupce vyzvedne u výchovné poradkyně dne 4. 3. 2020 od 7:00 - 7:45, 14:30 - 16:00 - nezapomeňte občanský průkaz
 
 Výtvarná výchova
- ubrus a staré tričko (zástěru), hadřík
prosinec:  chlapci - motání losů na váš ples, kresba vánoční motivy
                  dívky - malba na ples, malba a kresba na textil

 

 Pracovní činnosti chlapci
-  motání losů na ples a karneval
22. 1. - 7:00 kuchyňka chlapci - slaný závin
 

 

 
Zvu všechny v pátek 19. 12. v 17:00 na školní vánoční besídku
20. 12. - vánoční besídka pro školu, třídní besídka, konec výuky do 11:20
 
8. 1. zájemci - zájezd na večerní divadlo - Saturnin viz Aktuality               
 
Přeji všem, žákům i rodičům pohodové Vánoce, úspěšný nový rok a chuť do práce!!! K.Králová