ZŠ Lipůvka

IX. třída 

třídní učitelka: Mgr. Kateřina Králová

Všechny vítám v novém školním roce!

 čtvrtek 14. 11. 7:30 - třídnická hodina

Pondělí 18. 11.

17:40 schůzka třídní učitelky pokud možno se všemi rodiči ve třídě

18:00 - schůzka výchovné poradkyně s rodiči  - informace k přijímacímu řízení (učebna informatiky, 2. patro) - přihlášky na SŠ, SOU, Zápisový lístek, nabídka středních škol

                                                                                                         
Jednotná přijímací zkouška - čtyřleté obory - termín: 14. a 15. 4. 2020
 
 Výtvarná výchova
- ubrus a staré tričko (zástěru), hadřík
listopad:  chlapci - malba temperou - podzimní krajina, nálada - abstrakce
                              vánoční symboly
                dívky - malba na ples, keramika, glazování, malba a kresba na textil
 
 Pracovní činnosti chlapci
- práce v sadu a úklid okolí školy, motání losů na ples a karneval
 
Pč hoši - 13. 11. beseda se zástupci školy
                20. 11. - 7. hodina - kuchyňka, (pomazánka, chlebíčky)
                27. 11. - jdeme pro stoly na OÚ
 
26. 11. - soutěž florbal vybraní hoši
8. 1. zájemci - zájezd na večerní divadlo - Saturnin viz Aktuality