ZŠ Lipůvka

IX. třída 

třídní učitelka: RNDr. Miroslava Fojtová

 Pč hoši, vyúčtování Pizza - 13,70, perník - 7,40, závin - 5,50, muffiny - 6 Kč, šneci - 12 Kč, chlebíčky - 14 Kč

 19. 2. Pč - dívky - 7. hodina - pečeme svatební tvarohové koláčky

 

VV d+ch: 24. a 31. 1.- příprava karnevalu

Kontrola přihlášek na SŠ - od 5. - 9. 2., jarní prázdniny, 18. 2. - nejpozději 20. 2. 2019 - přihlášku - přední stranu si vyplní rodič, na zadní straně si předepíšete seznam předmětů (na 1. místě bude chování), pak přihlášky žák předá výchovné poradkyni ke kontrole a následně VP předá třídní učitelce - doplní známky a průměry, poté ředitelce školy k potvrzení, nakonec (pokud si to škola vyžádá) jdete k lékaři                              

Přihlášky můžete již nosit (obě dvě) 

Na přihlášku se nepíšou data celostátních testů Cermat. Píšou se pouze data školních kol, kde si vezmete jedno z těch dvou, které SŠ musí nabízet. Pokud škola školní kolo nemá, nepíše se nic. Výjimku tvoří gymnázia se sportovní příporavou.

Nezapomeňte napsat kód a název oboru.

 Pokud jste si vybrali dva obory na jedné škole, musíte mít dvě přihlášky - stejně vyplněné!

 Zápisový lístek - vydává VP - 7. 3. 2019 (7:00 - 7:45), (14:30 - 16:00) ve sborovně školy, nutný OP zákonného zástupce

 

 16. nebo 17. 1. pololetní písemná práce z ČJ. K. Králová

 

 

 

 

 

 

 SEZNAM MINERÁLŮ NA POZNÁVAČKU.docx