ZŠ Lipůvka

IX. třída 

Pč - chlapci (Kořínek, Hodaň, Váňa, Kvasnovský, Sladký, Mušálek a J. + O. Tomanovi) mají vaření 30. 1. 6. h., zbývající chlapci 31. 1. v 7.00. Antonovičová

Pč - děvčata přijdou 24. 1. na 7.00 do kuchyňky. Antonovičová

Od 8. 1. 2018 drobná změna v rozvrhu

 

 

 Od 29. 1. 2018 - doučování z českého jazyka - příprava na přijímací řízení - (po obědě  13:20)                                                                                       Černá

  

22. 2. školní kolo kolo recitační soutěže - 4. hodina: Burantová K., Stejskal J., Toman J.

 

 Přihlášky na SŠ - donést předem ke kontrole VP M. Černé  do 16. 2. 2018! - vyplňte pouze první stranu - zadní (známky - vyplní tř. uč. Klangová), po kontrole si dojděte přihlášku potvrdit k lékaři, pokud to škola vyžaduje. Přihláška musí být odeslána nejpozději k datu 1. 3. 2018.  

Zápisový lístek - budu vydávat 8. 3. 2018 od 14:30 do 16:00, s sebou nutný průkaz totožnosti

                                                                                                      M. Černá