ZŠ Lipůvka

Výlet ŠD do Podhoráckého muzea v Předklášteří 31. 10.