ZŠ Lipůvka

Přírodovědný kroužek - výjezd do Technického muzea - dinosau