ZŠ Lipůvka

Identifikace správce OÚ


Název školy

Základní škola Lipůvka, příspěvková organizace, Lipůvka 283, 679 22 Lipůvka
IČO: 620 73 184

Sídlo

Lipůvka 283, 679 22 Lipůvka
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
příspěvková organizace
Hybešova 15, 602 00 Brno
IČO: 60555980

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
tel. +420/543 426 061
email: gdpr@sssbrno.cz
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 Informace o zpracovani OU.xls

Informace o zpracování OÚ zde