ZŠ Lipůvka

Aktuality:

Změna: Kroužek Lokomoce bude dále uváděn jako Dotkni se pohybu. Na náplni kroužku se nic nemění. Děkujeme za pochopení.

 

Přírodovědně badatelský kroužek začíná až 10. 10. a 11. 10. 2018 .
 
  
 
 
Seznam otevřených kroužků 1. pol 18/19 zde 
 
Platby od 24. 9. - 12. 10. 
 
Činnost ZK od 2. 10. dle rozpisu v seznamu

    

 

 
    

Klub zábavné logiky a deskových her

  - přednost mají žáci, kteří navštěvovali kroužek loni

  - podle počtu volných míst dobereme žáky v pořadí v jakém odevzdají přihlášku

  - případně informace: klangova zavináč centrum.cz nebo 775 076 028

 

Placení kroužků:
 
V případě, že budete požadovat potvrzení o zaplacení kroužku pro zdravotní pojišťovnu, zaplaťte poplatek za kroužek v kanceláři školy v hotovosti! 
 
Pokud je vaše dítě přihlášeno a kroužek je otevřen, proveďte prosím platbu  bankovním převodem na účet školy č. 1361458329/0800 (variabilní symbol viz. číslo kroužku v tabulce + jméno dítěte) ve stanovené výši.

Termín placení kroužků za říjen - leden: 24. 9. - 12. 10. 2018

                                              únor - květen:

 

 Za nevyčerpané lekce se peníze nevrací!