ZŠ Lipůvka

Kroužky

Aktuality:

Nový kroužek LOKOMOCE   Po 15:30-16:30 -  Pro malý počet přihlášených se neotvírá -můžete se stále hlásit, pro otevření se musí obsadit ještě min. 3 místa.

- leták

- přihlášky (nebo v ŠD)

 
 
 
 

Otevřené ZK ZŠ Lipůvka na 2. pol. 17/18 (aktuálně k 16.2.) zde         

Přihlašování do ZK na 2. pololetí: od 15. 1. -19. 1. 2018

Termín placení kroužků: 22. 1. - 16. 2. 2018

     

VV ateliéry

Náhrada za 28. 3. - jarní dílna - atelier bude v pondělí 26. 3.  12:30 -14:00  Černá

 

   

Přírodovědně badatelský kroužek

Přírodovědně badatelský kroužek - informace

 

Klub zábavné logiky a deskových her

Klub zábavné logiky a deskových her bude každé úterý od 14:00 do 15:30.

Žáci přihlášení v 1. pololetí pokračují dále i v 2. pololetí. Pokud již žák v 2. pololetí pokračovat nebude, sdělte prosím tuto informaci písemnou formou vedoucí kroužku 

 

 

  

 

 Placení kroužků:

V případě, že budete požadovat potvrzení o zaplacení kroužku pro zdravotní pojišťovnu, zaplaťte poplatek za kroužek v kanceláři školy v hotovosti!

 

Pokud je vaše dítě přihlášeno, najdete jeho jméno v seznamu, proveďte prosím platbu  bankovním převodem na účet školy č. 1361458329/0800 (variabilní symbol viz. číslo kroužku v tabulce + jméno dítěte) ve stanovené výši.

Termín placení kroužků za říjen - leden: 18. 9. - 30. 9. 2017

                                              únor - květen: 22. 1. - 16. 2. 2018

 

 Za nevyčerpané lekce se peníze nevrací!