ZŠ Lipůvka

Kroužky

Aktuality: 

Přírodovědně badatelský kroužek končí 1. skupina 23.5., 2. skupina 24.5.

 

Otevřené ZK ZŠ Lipůvka na 2. pol. 17/18  zde         

 

 

    

Klub zábavné logiky a deskových her

Klub v květnu bude pouze 15.5. a 22.5. (z důvodů státních svátku a výletu 9. třídy), pokračovat bude Klub i v červnu 5.6., 19.6. a 26.6.2018

19.6. proběhne v Klubu zábavné logiky a deskových her odpoledne otevřených dveří - mohou přijít i rodiče, sourozenci, kamarádi, podívat se na hry, které hrajeme - např. jako tip na dárky za pěkné vysvědčení, zkusit si něco jednoduchého zahrát a podobně (učebna přírodních věd 1. patro)

Klub zábavné logiky a deskových her bude každé úterý od 14:00 do 15:30.

Žáci přihlášení v 1. pololetí pokračují dále i v 2. pololetí. Pokud již žák v 2. pololetí pokračovat nebude, sdělte prosím tuto informaci písemnou formou vedoucí kroužku 

 

 

  

 

 Placení kroužků:

V případě, že budete požadovat potvrzení o zaplacení kroužku pro zdravotní pojišťovnu, zaplaťte poplatek za kroužek v kanceláři školy v hotovosti!

 

Pokud je vaše dítě přihlášeno, proveďte prosím platbu  bankovním převodem na účet školy č. 1361458329/0800 (variabilní symbol viz. číslo kroužku v tabulce + jméno dítěte) ve stanovené výši.

Termín placení kroužků za říjen - leden: 18. 9. - 30. 9. 2017

                                              únor - květen: 22. 1. - 16. 2. 2018

 

 Za nevyčerpané lekce se peníze nevrací!