ZŠ Lipůvka

Kroužky

Aktuality: 

 

 
 

Otevřené ZK ZŠ Lipůvka na 2. pol. 17/18  zde         

 

Hravé cvičení 17. 4. odpadá - absence vyučující  

   

VV ateliéry

Náhrada za 28. 3. - jarní dílna - atelier (III. skupina - středeční)  bude v pondělí 26. 3.  13:00 -14:30  Černá - nebude z důvodu absence vedoucí kroužku

 Po Velikonocích do 6. 4. nejsem ve škole, náhrady vypíši v aktualitách.    Černá

   

Přírodovědně badatelský kroužek

Přírodovědně badatelský kroužek - informace

 

Klub zábavné logiky a deskových her

Klub zábavné logiky a deskových her bude každé úterý od 14:00 do 15:30.

Žáci přihlášení v 1. pololetí pokračují dále i v 2. pololetí. Pokud již žák v 2. pololetí pokračovat nebude, sdělte prosím tuto informaci písemnou formou vedoucí kroužku 

 

 

  

 

 Placení kroužků:

V případě, že budete požadovat potvrzení o zaplacení kroužku pro zdravotní pojišťovnu, zaplaťte poplatek za kroužek v kanceláři školy v hotovosti!

 

Pokud je vaše dítě přihlášeno, proveďte prosím platbu  bankovním převodem na účet školy č. 1361458329/0800 (variabilní symbol viz. číslo kroužku v tabulce + jméno dítěte) ve stanovené výši.

Termín placení kroužků za říjen - leden: 18. 9. - 30. 9. 2017

                                              únor - květen: 22. 1. - 16. 2. 2018

 

 Za nevyčerpané lekce se peníze nevrací!