ZŠ Lipůvka

Aktuality:

 

Zájmové kroužky nebudou v 1. pololetí šk. r 2020/2021 otevřeny, uhrazené platby vrátíme.

Kroužky do odvolání pozastaveny.

 

21.9. Nabízené kroužky otevřeny . Můžete zadávat platby. Kroužky začínají od 1. října dle rozpisu.

V případě, že budete požadovat potvrzení o zaplacení kroužku pro zdravotní pojišťovnu, zaplaťte poplatek za kroužek v kanceláři školy v hotovosti!

 

 4.9. Nabídka zájmových kroužků pořádaných školou šk. rok 2020/2021  zveřejněna zde .

Přihlášky je nutné vyzvednout ( od 7.9.) u vedoucího kroužku a jemu odevzdat do 16. 9. 2020 (rozhoduje pořadí přihlášek).
Od 22. 9. 2020 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků, teprve poté provádějte platbu.
Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.
Činnost kroužků bude zahájena od 1. 10. 2020 - dle rozpisu.


Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.
Termín placení kroužků za 1. pololetí (říjen – leden): od 22. 9. do 6. 10. 2020.

V případě, že budete požadovat potvrzení o zaplacení kroužku pro zdravotní pojišťovnu, zaplaťte poplatek za kroužek v kanceláři školy v hotovosti!
 

M. Skovajsová

 

Kroužek deskových her nabízí v měsíci září náhrady za neproběhlé hodiny v období březen - květen, do kroužku může přijít i jiný žák než byl loni přihlášený, třeba jen jednou se podívat. Ideální by bylo, kdyby se jednalo o žáka 4. nebo 5. ročníku, v případě velkého zájmu je možná poskytnout vyjímku. Náhradní hodiny proběhnou v tyto dny - vždy si žáky vyzvedávám v šatně:

pátek 4. 9. 13:15 - 14:45

úterý 8. 9. 12:30 - 14:00

čtvrtek 10. 9. 13:15 - 14:45

úterý 15. 9. 12:30 - 14:00

pátek 18. 9. 13:15 - 14:45

úterý 22. 9. 12:30 - 14:00

pátek 25. 9. 13:15 - 14:45

úterý 29. 9. 12:30 - 14:00

V případě dotazů mne můžete kontaktovat na tel.č. 775 076 028 B. Klangová

 

31.8. Nabídka zájmových kroužků pořádaných školou šk. rok 2020/2021 bude zveřejněna zde i na budově školy od 7.9. 2020.

Přihlášky je nutné vyzvednout u vedoucího kroužku a jemu odevzdat do 16. 9. 2020 (rozhoduje pořadí přihlášek).
Od 22. 9. 2020 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků, teprve poté provádějte platbu.
Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.
Činnost kroužků bude zahájena od 1. 10. 2020 - dle rozpisu.


Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.
Termín placení kroužků za 1. pololetí (říjen – leden): od 22. 9. do 6. 10. 2020.

M. Skovajsová

 

VV atelier - 1. třída - 29. 6. od 11:00 barvení keramiky, kdo nechodíte do školy, donést s sebou čestné prohlášení

                                                                                M. Černá

 

 6.5. 

Zájmové kroužky z organizačních důvodů nemohou být do konce školního roku uskutečněny. Poplatek za neuskutečněné hodiny bude vrácen. viz. Aktuality 5.5.2020

                                                                                              M. Skovajsová

 

 

Změna času atelieru v 1. třídě: Pondělí 12:00 - 13:30

VV ateliery - náhrada za jarní prázdniny

VV I. - čtvrtek 14:00 - 15:30

VV II. - pondělí 13:45 - 15:15

                                         M. Černá

 

V příštím týdnu tj. 10. a 11. 2. nebude přírodovědně badatelský kroužek pro 1. stupeň (p.u. Klangová) - náhrada jarní badatelský výjezd.

5. 2. nebude Badatelský kroužek z důvodu nepřítomnosti vyučující (náhrada jarní badatelský výjezd)

 29.1. Všechny kroužky otevřeny dle rozpisu , můžete provádět platby. Dodržujte variabilní symbol vašeho kroužku viz. přihláška nebo rozpis.

VV III. - nebude otevřen   Černá

Nabídka kroužků na II.pol. š. r. 2019/2020 zveřejněna ZDE

Zájmové kroužky – prodloužení termínu odevzdání přihlášek do 27. 1. (vzhledem k nemocnosti žáků) a posunutí termínu placení od 29. 1. (zveřejněn seznam otevřených kroužků)

Přihlášky je možné vyzvednout u vyučujících kroužků od 16.1. a vyplněné odevzdat do 23.1. Dne 27.1. bude zveřejněn seznam otevřených kroužků. Platbu provádějte od 27.1. do 14.2. 2020. na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.

Činnost kroužků bude zahájena od 3.2. 2020, dle rozpisu.

 

Dne 23. 1. odpadají VV- ateliery z důvodu konání pololetní klasifikační schůze, náhrady proběhnou v pondělí 20. 1. 2020 - viz Aktuality

V pondělí 18. 11. nebude kroužek Doučování z matematiky pro 6. ročník - náhrada další pondělí tj. 25. 11. po normální hodině Doučování tj. od 14:40 do 15:40.
 
V pondělí 18.11. odpadá kroužek atletiky z důvodu pedagogické rady a třídních schůzek.
 
V pondělí 11. 11. a v úterý 19. 11. odpadá Přírodovědně badatelský kroužek pro 1. stupeň - připomínám, hlaste se na Badatelský výjezd do Moravského Krasu - více informací zde.
 
V úterý 5. 11. a v úterý 12. 11. nebude z organizačních důvodů kroužek Klub zábavné logiky a deskových her - náhrada v pátek 8. 11. a 15. 11. vždy v čase 12:30 - 14:00. Děkuji za pochopení.
 
V pondělí 4. 11. 2019 nebude kroužek Doučování z matematiky pro 6. ročník - náhrada další pondělí tj. 11. 11. po normální hodině Doučování tj. od 14:40 do 15:40.
 
V úterý 15. 10. 2019 nebude Přírodovědně badatelský kroužek 2.
V úterý 15. 10. 2019 nebude Klub deskových her.
 
23.9. Seznam otevřených kroužků 1. pol .2019/2020 zde
 
Činnost kroužků bude zahájena od 1. 10. 2019 - dle rozpisu.
 

Placení kroužků:

ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.
Termín placení kroužků: za říjen - leden: od 23. 9. do 11. 10. 2019.
 
V případě, že budete požadovat potvrzení o zaplacení kroužku pro zdravotní pojišťovnu, zaplaťte poplatek za kroužek v kanceláři školy v hotovosti! 
 
 
Od 26. 9. 2019 zahájí činnost VV ateliery. Kroužek začíná již v září z důvodu  náhrady za ředitelské volno (v říjnu po podzimních prázdninách).  S sebou zástěru (tričko), jinak děti nemohou pracovat s hlínou a barvami.  M. Černá
 

Nabídka zájmových kroužků na 1. pol. 2019/20
 zde
 
Přihlášky je možné vyzvednout a odevzdat u vedoucího kroužku!
 
Milí žáci, vážení rodiče,
zde je nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí šk. roku 2019/2020. Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.
Přihlášky je nutné vyzvednout u vedoucího kroužku a jemu odevzdat do 19. 9. 2019 (rozhoduje o pořadí přihlášek).
Od 23. 9. 2019 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků, teprve poté provádějte platbu.
Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.
Činnost kroužků bude zahájena od 1. 10. 2019 - dle rozpisu.
 

Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude v průběhu školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve. Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.
 
Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!