ZŠ Lipůvka

Pracovní listy - procvičování

9. ročník

1. SOUSTAVA 2 LINEÁRNÍCH ROVNIC O 2 NEZNÁMÝCH
 
Příklad 1                            Příklad 2                                  Příklad 3
Příklad 4                            Příklad 5                                  Příklad 6
Příklad 7                            Příklad 8                                  Příklad 9
Příklad 10                          Příklad 11                                Příklad 12
Příklad 13                          Příklad 14                                Příklad 15
Příklad 16                          Příklad 17                                Příklad 18
Příklad 19                          Příklad 20    
                         
Příklad 1                            Příklad 2                                  Příklad 3
Příklad 4                            Příklad 5                                  Příklad 6
Příklad 7                            Příklad 8                                  Příklad 9
Příklad 10                          Příklad 11                                Příklad 12
Příklad 13                          Příklad 14                                Příklad 15
Příklad 16                          Příklad 17                                Příklad 18
Příklad 19                          Příklad 20
 
logicky:
Příklad 1                           Příklad 2                                    Příklad 3
Příklad 4                           Příklad 5                                    Příklad 6
Příklad 7                           Příklad 8                                    Příklad 9
Příklad 10
pomocí soustavy rovnic:
Příklad 1                          Příklad 2                                     Příklad 3
Příklad 4                          Příklad 5                                     Příklad 6
Příklad 7                          Příklad 8                                     Příklad 9
Příklad 10
 
Příklad 1                          Příklad 2                                    Příklad 3
Příklad 4                          Příklad 5                                    Příklad 6
Příklad 7                          Příklad 8                                    Příklad 9
Příklad 10                        Příklad 11                                  Příklad 12
Příklad 13  
 
Příklad 1                          Příklad 2                                    Příklad 3
Příklad 4                          Příklad 5                                    Příklad 6
Příklad 7                          Příklad 8                                    Příklad 9
Příklad 10                        Příklad 11                                  Příklad 12
Příklad 13

8. ročník

9. LINEÁRNÍ ROVNICE
 
 
8. MNOHOČLENY
 
 
7. VÝRAZY
 
6. KRUŽNICE A KRUH
 
5. MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM
 
4. TŘETÍ MOCNINA A ODMOCNINA
 
3. PYTHAGOROVA VĚTA
 
2. DRUHÁ MOCNINA A JEJÍ VYUŽITÍ
Druhá mocnina
jak na desetinná čísla                    výsledky
jak na zlomky                               výsledky
jak na čísla nad 1000                     výsledky
jak na záporná čísla                        výsledky
shrnutí                                          výsledky
 
Druhá odmocnina
jak na desetinná čísla výsledky
jak na zlomky výsledky
jak na čísla nad 1000 výsledky
jak na záporná čísla výsledky
shrnutí výsledky
 
1. OPAKOVÁNÍ ZE 7. ROČNÍKU

7. ročník

 

7. ČTYŘÚHELNÍKY
 
pracovní list - obvody a obsahy
řešení od 2b) zde
 
 
 
6. RACIONÁLNÍ ČÍSLA

pracovní list - racionální čísla
 
5. STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
 
4. SHODNOST
 
3. CELÁ ČÍSLA

pracovní list - sčítání celých čísel

pracovní list - absolutní hodnota

praovní list - násobení celých čísel


 2. ZLOMKY

pracovní list - zlomky1

pracovní list - zlomky2

pracovní list - zlomky3

pracovní list - zlomky4

pracovní list - zlomky5

pracovní list - zlomky6

pracovní list - zlomky7

pracovní list - zlomky8

1. OPAKOVÁNÍ ZE 6. ROČNÍKU