ZŠ Lipůvka

Pracovní listy - procvičování

9. ročník

1. SOUSTAVA 2 LINEÁRNÍCH ROVNIC O 2 NEZNÁMÝCH
 
příklady - metoda sčítací
příklady - náročnější

8. ročník

9. LINEÁRNÍ ROVNICE
 
 
8. MNOHOČLENY
 
 
7. VÝRAZY
 
6. KRUŽNICE A KRUH
 
5. MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM
 
4. TŘETÍ MOCNINA A ODMOCNINA
 
3. PYTHAGOROVA VĚTA
 
2. DRUHÁ MOCNINA A JEJÍ VYUŽITÍ
 
1. OPAKOVÁNÍ ZE 7. ROČNÍKU

7. ročník

 

7. ČTYŘÚHELNÍKY
 
pracovní list - obvody a obsahy
řešení od 2b) zde
 
 
 
6. RACIONÁLNÍ ČÍSLA

pracovní list - racionální čísla
 
5. STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST
 
4. SHODNOST
 
3. CELÁ ČÍSLA

pracovní list - sčítání celých čísel

pracovní list - absolutní hodnota

praovní list - násobení celých čísel


 2. ZLOMKY

pracovní list - zlomky1

pracovní list - zlomky2

pracovní list - zlomky3

pracovní list - zlomky4

pracovní list - zlomky5

pracovní list - zlomky6

pracovní list - zlomky7

pracovní list - zlomky8

1. OPAKOVÁNÍ ZE 6. ROČNÍKU