ZŠ Lipůvka

O škole

Základní (devítiletá) škola v Lipůvce 

Budova současné Základní školy v Lipůvce byla slavnostně uvedena do provozu 27. 8. 1961. Počet žáků se v šedesátých a sedmdesátých létech pohyboval mezi 280 až 300 žáky, kteří navštěvovali 12 tříd v devíti ročnících.V provozu byla již tehdy také školní družina. Od počátku osmdesátých let stoupal počet žáků až k rekordnímu počtu 360 ve školním roce 1985/1986. Jelikož bylo otevřeno 16 tříd, museli žáci I. stupně chodit na směny. Tento stav trval do školního roku 1988/1989, kdy došlo ke snížení počtu žáků. Naopak ve školních letech 2001/02 – 2011/12 byla v každém ročníku otevřena pouze jedna třída.

Nyní je na naší škole 11 tříd a několik specializovaných učeben, jako je například počítačová učebna, učebna fyziky a chemie nebo hudební výchovy. Ve většině tříd se děti učí pomocí interaktivní tabule. Dále jsou ve škole dvě učebny pro školní družinu, která má v provozu tři oddělení s kapacitou 80 žáků.

Naše škola má vlastní školní jídelnu, tělocvičnu, hřiště a zahradu. Děti mají u nás velké možnosti mimoškolních aktivit. Mohou se přihlásit do mnoha zájmových kroužků.

Základní škola se tradičně podílí na společensky-kulturním životě v obci. Každoročně pořádá maškarní karneval, vánoční besídku, vánoční a velikonoční výstavy a dílny. Žáci školy rovněž účinkují na akcích pořádaných obcí a Klubem seniorů.

Pro žáky 7. třídy je každoročně pořádán lyžařský výcvikový kurz, pro děti  I. stupně škola v přírodě. Samozřejmostí jsou školní výlety a exkurze. 

Ředitelé:

  • Oldřich Blaha 1961 – 1962
  • Jaroslav Pernica 1962 – 1970
  • Josef Kovář 1970 – 1979
  • Věra Majerová 1979 – 1990
  • Eva Kadrmasová 1990 – 2001
  • Rostislav Ekl 2001 – 2011
  • Eva Karlíčková 2011 - 2019
  • Marcela Antonovičová od 2019