ZŠ Lipůvka

Informace pro rodiče školní rok 2020 - 2021

 

Provoz ŠD na konci školního roku: 

Úterý  29. 6. Provoz ŠD do 15:00

Středa 30.6. Provoz ŠD do 14:00

 

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2021/2022


Přihlášky budou přítomným dětem rozdány ve škole 3.6. 2021. Budoucí žáci první třídy dostanou přihlášky na informační schůzce v ZŠ.
Přihlášku je možné také stáhnout na stránkách školy. Zápisní lístek zde
Zadní strana přihlášky bude doplněna/upřesněna v září, prosím u písemné podoby vyplňte tužkou.
Vyplněnou přihlášku do ŠD ZŠ Lipůvka pro školní rok 2021/2022 odevzdejte p.uč. vaší skupiny nebo ji zašlete na adresu vedoucí vychovatelce ŠD: skovajsova@zslipuvka.cz (čitelně oskenované, originální podpis bude doplněn).
Termín uzávěrky přihlášek: 30. 6. 2021
Zveřejnění přijatých žáků : 16.7.2021
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračním číslem na stránkách školy a na viditelném místě na dveřích budovy ZŠ.

 

Kritéria přijímání do ŠD

Info pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Mgr. Markéta Skovajsová
Vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Lipůvka

 

12.5.

Provoz ŠD od 17.5. 2021

-ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin

Ranní družina od 6:45 - 7:45 (1.A, 1.B, 2.tř.) , 3.tř. ranní družinu nemá!

Nástup do ranní družiny  do 7:30, v pondělí se žáci po příchodu do ranní ŠD testují

Odpolední družina do 17:00 , v pátek do 16:30 

V pátek vycházka 13:30-14:30

 Vyzvedávání dětí:

RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

1.B a 1.B : Zvonek (I. oddělení) v učebně 1.A , tel:705 604 750

2. tř.  tel: 739 265 163, v učebně 1B.tř. 

3. tř.: Zvonek školní družina, v učebně ŠD , tel: 739 288 168

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku, sledujte cedulku na dveřích.

S sebou: oblečení vhodné na pobyt v přírodě, přizpůsobené počasí!

                                                                                                 M. Skovajsová

 

 Od pondělí 3.5. budou zveřejněny termíny a přihlášky příměstských táborů v sekci Příměstské tábory.
M. Skovajsová

Provoz

Provoz ŠD od 12.4. 2021 (1.B, 2.tř.), od 19.4. (1.A, 3.tř.)

Ranní družina od 7:00 (1.A,B, 2.tř.) , III.tř. ranní družinu nemá!

testování ranní družina 7:00 -7:30 dle rozpisu viz. Aktuality ZŠ

Odpolední družina do 16:00

 

Vyzvedávání dětí:
RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

I.A : Zvonek (I. oddělení) v učebně 1.A , tel:705 604 750

I.B : Zvonek (I. oddělení) v učebně 1.A , tel:705 604 750

II. tř.: Zvonek školní družina, ranní v učebně 2.tř., odpolední v učebně ŠD, tel: 739 265 163

III. tř.: Zvonek školní družina v učebně ŠD , tel: 739 288 168

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku, sledujte cedulku na dveřích.

S sebou: oblečení vhodné na pobyt v přírodě, přizpůsobené počasí!

 

 

7.4. Školní družina bude otevřena pro žáky prezenční výuky 1.-3. ročníku od 12.4. Další informace sdělíme, jakmile to bude možné.

Skovajsová

 

Aktuality:

Platba za ŠD pro žáky I.A, I. B , II. třída

(III. třída zatím poplatek neposílá.)

leden – červen 500,-
(odečteno 100,- Kč z 1. pololetí- uzavření škol)

poplatek, prosím, uhraďte do 15. 2. 2021
bankovním převodem na účet školy,
Č. ú. 1361458329/0800 ,
variabilní symbol: 9999,
poznámka: ŠD + jméno žáka

 

Provoz ŠD od 19.1.  školní jídelna opět v provozu, provoz ŠD do 16:00. Jinak beze změn.

Provoz ŠD od 11.1. 2021 (1. A, B ve svých třídách, 2. třída v učebně ŠD)

Ranní družina od 7:00

 Odpolední družina do 14:30

V důsledku karantény zaměstnanců školní kuchyně se od 11. 1. 2021 až do odvolání NEVAŘÍ. Zároveň se od 11. 1. 2021 zkracuje odpolední školní družina, a to do 14.30. Ranní družina zůstává beze změn. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Vyzvedávání dětí:
RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

I.A : Zvonek (I. oddělení)

I.B : Mobil 705 604 750

II. třída : Zvonek školní družina, při pobytu venku 739 265 163

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku, sledujte cedulku na dveřích.

 

Provoz ŠD od 4.1. 2021 (1.A, B ve svých třídách, 2. třída v učebně ŠD)

Ranní družina od 7:00 

 

Odpolední družina do 16:00

Vyzvedávání dětí:
RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

I.A : Zvonek (I. oddělení) 

I.B : Mobil 705 604 750

II. třída : Zvonek školní družina

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku, sledujte cedulku na dveřích.

 

Provoz od 30.11.

Ranní družina od 7:00

1. A, 1. B v učebně 1.A

2. třída v učebně ŠD 

3. třída - nemá ranní družinu

Odpolední družina do 16:00

1. A,B v učebně 1.A (Delfínci)- Kašparcová

2. třída v učebně 1.B (Opičky) - Baláčová

3. třída v učebně ŠD (Divočáci) - Skovajsová

 Vyzvedávání dětí:

RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

I. A, B : Zvonek (Delfínci, I.oddělení) nebo mobil 732 488 865

II. třída : mobil ŠD +420 705 604 750

III. třída : Zvonek ŠD nebo 739 288 168

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku.

 

 

 

Provoz od 18.11.

Ranní družina od 7:00

Odpolední družina do 16:00

Vyzvedávání dětí:
RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

I.A : Zvonek (Delfínci) nebo mobil- 739 288 168

I.B : Mobil 732 488 865

II. třída : Zvonek školní družina 

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku.

 

 

od 14. 9. Pohybem ke zdraví , každé pondělí v čase 13:30 - 15:00  

17. 9.  13: 00 - 17:30 Výlet ŠD do Domu přírody Moravského krasu, program Hmyzáčci

2. 10.  Květinová dílna v ŠD (výroba podzimního květinového aranžmá s květinářkou)

Všechny aktivity jsou ZDARMA, ale je třeba se přihlásit (omezené množství míst ), děti dostanou informace a přihlášky do deníčku!

M. Skovajsová

 

Otevřena jsou tři oddělení o počtu 80 dětí.

Začátek pravidelného provozu ŠD od středy 2. 9. 2020

Provoz ŠD: 

6.45 – 7.45 hod. před vyučováním,
(nástup do 7:30, děti ve třídě rozděleny po odděleních)
11.30 – 17.00 hod. po vyučování,
Pátek pouze do 16.30
Vycházka každý pátek 13:30 – 14:30
Pondělí 13:30 – 15:00 Pohybem ke zdraví

Vyzvedávání dětí: nutné využít zvonek (telefon), rodiče vstupují pouze do šaten!

Poplatek za ŠD
I. platba září - prosinec 400,- (do 15. 9.)
II. platba leden - červen 600,- (do 15. 1.)
Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 9999, poznámka: ŠD + jméno žáka

Omluvy: písemně na vzorovém lístku ( ke stažení zde ), prosím uvést změnu, datum, hodinu, podpis.

Do ŠD: deníček, dostatek tekutin, svačinu,
sportovní oblečení dle počasí.

Vychovatelky:

Vedoucí vychovatelka, oddělení Divočáci (III.tř.) :

Mgr. Markéta Skovajsová

E-mail: skovajsova@zslipuvka.cz

Vychovatelka oddělení Opičky (II.tř.):

Marie Baláčová

E-mail: balacova@zslipuvka.cz

Vychovatelka oddělení Delfínci (I.tř) :

Lucie Kašparcová, DiS.

E-mail: luciekasparcova@seznam.cz

 

Vedoucí vychovatelka, vychovatelka III. oddělení:

Mgr. Markéta Skovajsová

E-mail: marketa.skovajsova@seznam.cz

 

 

Vedoucí vychovatelka bude pravidelně kontrolovat placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy – pokud budou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi; když nebudou nereagovat na ústní výzvy, upozorní je písemnou formou.

Pokud za žáka nebude zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce – ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje budou zaznamenány na zápisním lístku; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně.

 

Ukončení provozu ŠD je v 17:00 hod, pá 16:30; jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatele a domluví případný termín vyzvednutí dítěte ve ŠD; při nenahlášení, opoždění a nevyzvednutí žáka do stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD; pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody požádá o pomoc Policii ČR a OSPOD.

Při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD.

V době ředitelského volna a v době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje, pokud zákonní zástupci 14 dní předem nepodají požadavek docházky jejich dítěte do ŠD; tzn., že zákonní zástupci své dítě přihlašují písemně a pokud je počet přihlášených žáků nižší než 15, provoz ŠD není zajištěn.

Dny ředitelského volna budou zveřejněny předem na stránkách školy.

 

Informace pro rodiče školní rok 2019 - 2020

 

16.7. Seznam (dle registračního čísla) přijatých žáků ŠD ZŠ Lipůvka pro škol. rok 2020/2021. Zde

 

Přihlášky do ŠD uzávěka 30.6. 2020 více informací níže zveřejněno od10.6.

 

24.6. PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY

Informace pro přihlášené:

První den tábora je nutné donést podepsaný KOPII KARTIČKY POJIŠTĚNCE, LIST ÚČASTNÍKA 

a nově také ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ . Bez těchto dokumentů nemůžeme účastníky převzít!

Co děti potřebují s sebou:

Všeobecně: přezůvky, sportovní oblečení, obuv do přírody, pokrývku hlavy, láhev na pití, svačinu, pláštěnku, opalovací krém a repelent, psací potřeby - to vše v jednom baťohu. 

I. TURNUS 

II. TURNUS 13.7.- 17.7. BÍLÉ TRIČKO na batikování

III. TURNUS 20. - 24. 7. - plavky, ručník

IV. TURNUS

 

10.6. 

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2020/2021
Přihlášky budou přítomným dětem rozdány ve škole 10.6. 2020. Budoucí žáci první třídy dostanou přihlášky na informační schůzce v ZŠ.
Přihlášku je možné také stáhnout na stránkách školy.  Zápisový lístek zde
Zadní strana přihlášky bude doplněna/upřesněna v září, prosím u písemné podoby vyplňte tužkou.
Vyplněnou přihlášku do ŠD ZŠ Lipůvka pro školní rok 2020/2021 odevzdejte p.uč. vaší skupiny nebo ji zašlete na adresu vedoucí vychovatelce ŠD: skovajsova@zslipuvka.cz (čitelně oskenované, originální podpis bude doplněn)
Termín uzávěrky přihlášek: 30. 6. 2020
Zveřejnění přijatých žáků : 15.7.2020
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračním číslem na stránkách školy a na viditelném místě na dveřích budovy ZŠ.

 

Mgr. Markéta Skovajsová
Vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Lipůvka

 

 

27.5.

Vážení rodiče, milé děti,

příměstské tábory se uskuteční. Došlo jen k menším změnám. První turnus tábora bylo nutné zkrátit z důvodu zrušení ředitelského volna. Cena rovněž byla snížena. Vyhlašujeme i nový turnus. Dosud přihlášené evidujeme. Nové přihlášky je možné stáhnout zde a zaslat na e-mail vedoucího konkrétního tábora (přidělení volných míst dle pořadí zaslaných přihlášek) .

Změna:

I. Piráti z Karibiku I. (1. 7. - 3. 7. vedoucí L. Kašparcová)

e-mail: Luciekasparcova@seznam.cz OBSAZEN

Nový turnus:

Piráti z Karibiku II.(7.7.- 10.7. vedoucí L. Kašparcová) VOLNÁ MÍSTA

Beze změn:

II. Osadníci z Lipůvky( 13. - 17. 7. vedoucí M. Skovajsová ) . VOLNÁ MÍSTA

e-mail: skovajsova@zslipuvka.cz

III. Jak vycvičit draka (20. - 24. 7. vedoucí M. Baláčová ). OBSAZEN

IV. Kolem čtyř vrchů – pěšky i na kole(27. - 31. 7. vedoucí G. Simonová) OBSAZEN

e-mail: gabina.simonova@seznam.cz

Plakátek zde

Platba do 15.6. 2020 (pouze bezhotovostně převodem na účet školy)

Již přihlášení mohou platit nyní na Č.Ú. : 1361458329/0800, do poznámek uveďte: tábor + jméno dítěte, VS: 5555

Nově přihlášení vyčkejte na potvrzení vaší přihlášky e-mailem a vyzvání k platbě.

Pro další informace: skovajsova@zslipuvka.cz, tel: 739 288 168

List účastníka  a Čestné prohlášení (odevzdáváte až v den nástupu na tábor)

 

25.5.

Odpolední výuka ( „družina“ ) do 16:00

Vyzvedávání dětí:
RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

Skupina I. : 739 265 163

Skupina III. : 607 713 436

Skupina IV. : 739 288 168

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku.

 

16.4. Vážení rodiče,

zatím stále nemáme informace, za jakých podmínek se mohou uskutečnit příměstské tábory.  Přihlášené děti vedeme v evidenci a o případných změnách budeme informovat. Platby záloh jsou pozastaveny.

Činnost ŠD nebude moci být s největší pravděpodobností do konce školního roku obnovena. O případné alternativě od 25.5. budete informování vedením školy.

Přeji vám pevné zdraví.

Markéta Skovajsová

 

Příměstský tábor III. turnus - Jak vycvičit draka k 9. 3. plně obsazen. Baláčová

Příměstské tábory 2020 info

I. 29. 6. - 3 . 7. , II. 13. - 17. 7. , III. 20. - 24. 7., IV. 27. -31. 7.
Po - pá 8:00 – 16:00
Věk 6 - 10let (pro žáky ZŠ)
Max: 15 dětí na turnus

Cena: I.-III. 1200,- , IV. 1400,-
Zálohu 200,- (400,-) zaplaťte do 17. 4. 2020, doplatek 1000,- zaplaťte nejpozději do 29. 5. 2020 v kanceláři školy!

Přihlášky je možné vyzvednout a odevzdat u vedoucí tábora.

List účastníka(není přihlaška, odevzdává se až v den nástupu na tábor)

 

Od II. pololetí máme jedno volné místo ve ŠD. Případný zájemce si může vyzvednout přihlášku u ved.vychovatelky M. Skovajsové.

Platba za ŠD leden až červen 600,- do 15.1. 2020 na účet školy 1361458329/0800 variabilní symbol: 9999

Akce ŠD:

DĚTSKÝ KARNEVAL ZŠ Lipůvka 2020
ŠD ZŠ Lipůvka zve děti i dospělé na KARNEVAL v sobotu 25. 1. 2020 od 15:00 v sále OÚ Lipůvka. Letos se můžete těšit na nový zábavný program, kterým vás provede Sandra Riedlová se svým Pohádkovým divadlem.
Součástí karnevalu bude tradičně i dětská tombola.
Rádi bychom touto cestou požádali veřejnost o finanční nebo věcný příspěvek do tomboly. Uvítáme každou drobnost. Děkujeme.
 
Vážení rodiče,

naše škola se rozhodla opět zapojit již do 8. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku. Cílem projektu je usnadnit dětem v Africe (Gambie) přístup ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, o. p. s. Tato organizace v ČR shromažďuje starší a nepotřebná kola, která jsou opravována a posílána dětem do Afriky, kde slouží mnohdy jako jediný způsob, jak se dostat do školy. Akce proběhne jednorázově v závislosti na sněhových podmínkách s cílem postavit co nejvíce sněhuláků. Pomoc spočívá ve výběru startovného za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Pomozte společně s námi dobré věci a investujte 50 Kč do stavby sněhuláka, při které se děti pobaví, stmelí a utuží se v nich sociální cítění.

Věříme, že Vás projekt zaujal a naši školu v jeho realizaci podpoříte.

S pozdravem vychovatelky ŠD ZŠ Lipůvka

Více na www.snehulaciproafriku.cz
 
Beseda s lesním pedagogem
Úterý 10. 12. 13:30 – 14:30 v ŠD.
Dne 29.11. Vás srdečně zveme na Vánoční výstavu a dílničku ZŠ Lipůvka. V oddělení Divočáků si budete moci prohlédnout a zakoupit výrobky dětí navštěvující ŠD. Provoz ŠD je nezměněn (do 16:30 ve třídě Opiček). V případě, že vaše dítě chce samo navštívit výstavu nebo dílničku, je třeba mít vypsaný omluvenkový lístek.
V době ředitelského volna 31.10. a 1.11. bude ŠD mimořádně otevřena. Přihlášky uzavřeny 23.10.!

31.10. Výlet do Podhoráckého muzea v Předklášteří

7:30 – 15:3/0
Odjezd autobusu 8:18, příjezd autobusu 15:11. Více Informací dostanou přihlášení žáci do deníčku. 

1.11. Halloweenský den 

7:00-12:30 v ŠD (příchod dětí do 8:00, odchod od 12:00)
S sebou: svačinu a pití, oblečení na vycházku, kostým(není podmínkou)
 

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem     pozvánka ZDE

18.10. 13:00 - 14:00 v ŠD Čeká nás seznámení s knihami Kapříka Metlíka a prací spisovatele, autorské čtení, interaktivní a zábavná komunikace s posluchači. Zájemci si budou moci zakoupit knihu Kapřík Metlík (200,-) , upomínkové záložky a placky (20,-) . Beseda je zdarma.

Pořádá Knihovna Lipůvka ve spolupráci s ŠD ZŠ Lipůvka.

 

 

 Výlet ŠD do BONGA

Kdy: úterý 24. 9. 2019
Odjezd od školy 13:15, příjezd cca 16:30 ke škole.
Děti, které se neúčastní, zůstávají v družině.
Více informací děti dostanou před odjezdem do deníčku nebo na stránkách školy.
Přihlášky děti dostanou 13.9. do deníčku.
 
Informace pro přihlášené děti a náhradníky Bongo 24. 9.
• Odjezd od školy 13:15
• S sebou: batůžky, velkou svačinu a pití, sportovní oblečení, teplé ponožky.
• Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH, ne na boso!

Bezpečnost na atrakcích:

• Důrazně upozorňujeme na velké nebezpečí, které může vzniknout u nevhodného oblečení, zejména z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré a tvrdé předměty, na sponky, přívěsky, velké náušnice, řetízky a náramky, brýle apod. (nejlépe tyto předměty v tento den dětem nedávat, brýle si uschovají u vychovatelek)
• Příjezd 16:30 – 17:00 (podle kolony)
 

 

Sbíráme víčka pro Milánka - Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru PET víček.
Tato víčka jsou po nasbírání většího množství zaslána rodině dítěte s postižením. Ta je odprodá firmě, která víčka dále zpracovává (po rozdrcení víček na granule se z nich vyrábí například kompostéry či lavičky). Za vykoupené vršky rodina pro dítě nakoupí speciální zdravotní pomůcky a potřeby nutné k životu, na něž nemají finanční prostředky.

https://www.plastozrout.cz/jaka-vicka-vykupujeme-jaka-ne/

 

 

 

 

                

Otevřena jsou tři oddělení o počtu 80 dětí.

Začátek pravidelného provozu ŠD od 3. 9. 2019 

 

                                                              

Provozní doba ŠD:  


        6.45 – 7.45 hod. před vyučováním

11.30 – 17.00 hod. po vyučování, pátek do 16.30 hod.

každý pátek 13:30 -14.30 vycházka do okolí ZŠ (děti vyzvedávejte před nebo po vycházce)

 

 Vychovatelé:


     Vychovatelka I. oddělení :

Marie Baláčová

E-mail: balacovamarie@seznam.cz

 

Vychovatelka II. oddělení:

Lucie Kašparcová, DiS.

E-mail: luciekasparcova@seznam.cz

 

 Vedoucí vychovatelka, vychovatelka III. oddělení:

Mgr. Markéta Skovajsová 

E-mail: marketa.skovajsova@seznam.cz    

 

Dokumenty ke stažení:

      ŠVP ŠD ZŠ Lipůvka


     
Omluvenka vzorový lístek

      Školní družina ZŠ Lipůvka školní rok 2018/2019 informace + školní řád

Rozpis provozu jednotlivých oddělení

Roční plán + mimořádné akce

Odhlašování ze ŠD

 

 

  Poplatek za ŠD: 

 
     100 Kč/měsíc

Poplatek se platí ve dvou splátkách (dle kalendářního roku)

I. platba září - prosinec 400,- (uhraďte do 15. 9. 2019)
     II. platba leden – červen 600,- (hraďte do 15.1. 2020)

(pokud dítě nebude do ŠD docházet II. pololetí, platí při druhé platbě 100,-)

                      Platbu lze provést bankovním převodem na účet školy :

Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 9999, poznámka: ŠD + jméno žáka

 
Režim :


      Na začátku šk. roku rodiče sdělí vychovatelce rozsah docházky do ŠD, způsoby odchodů (sám nebo v doprovodu, jméno doprovodu) a případné zdravotní problémy.

Program probíhá ve třídě školní družiny. Podle povětrnostních podmínek může probíhat na školním pozemku, školním hřišti, v okolí školy… Pokud nás nenajdete ve třídě, vždy bude u vstupu cedulka s informací o místě výskytu. Každý pátek v čase 13:30 – 14:30 ŠD chodí na delší vycházky do přírody, v tomto čase nás nebudete moci zastihnout, děti vyzvedávejte před nebo po vycházce!

Omluvy a změny v odchodu žáka:       
 Změnu v odchodech vždy zapisujte na vzorový lístek . Nutné uvést změnu (zda dítě odchází samo), datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

Po telefonu děti nepouštíme!                 

                  

Co si vzít s sebou: 

-družinový deníček (každý den)
-dostatek tekutin
-svačinu
-sportovní převlečení a obuv na ven dle počasí, vhodné je i převlečení do herny nebo tělocvičny

Nedoporučuje se, aby žáci nosili do družiny cenné předměty (mobilní telefony, drahé hračky a velkou finanční hotovost), ŠD za ně nezodpovídá.

 

Režim ŠD

  • 11.30–13.30 hod. - oběd, klidová odpočinková činnost dle konce vyučování jednotlivých tříd, pravidelná činnost zájmového charakteru
  • 13.30 – 15.00 hod. - aktivní odpočinková činnost, pobyt venku, v tělocvičně
  • 15.00 – 16.55 hod. - spontánní aktivity dětí
  • každý pátek 13:30 - 14:30 vycházka do okolí školy

Vedoucí vychovatelka bude pravidelně kontrolovat placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy – pokud budou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi; když nebudou nereagovat na ústní výzvy, upozorní je písemnou formou.

Pokud za žáka nebude zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce – ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje budou zaznamenány na zápisním lístku; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně.

 

Ukončení provozu ŠD je v 17:00 hod, pá 16:30; jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatele a domluví případný termín vyzvednutí dítěte ve ŠD; při nenahlášení, opoždění a nevyzvednutí žáka do stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD; pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody požádá o pomoc Policii ČR a OSPOD.

Při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD.

V době ředitelského volna a v době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje, pokud zákonní zástupci 14 dní předem nepodají požadavek docházky jejich dítěte do ŠD; tzn., že zákonní zástupci své dítě přihlašují písemně a pokud je počet přihlášených žáků nižší než 15, provoz ŠD není zajištěn.

Dny ředitelského volna budou zveřejněny předem na stránkách školy.