ZŠ Lipůvka

Aktuality - školní rok 2020/2021

2. 7. 2021 Prodej vyřazených počítačů

Vzhledem k tomu, že budeme mít od příštího roku novou učebnu informatiky, škola vyřadila staré počítače. Rádi bychom je nabídli žákům, kteří třeba svůj počítač ještě nemají. Symbolická cena za sestavu počítač, monitor, klávesnice je 1500 Kč. Kdo by měl zájem pište do 15. 7. na IT@zslipuvka.cz a domluvíme se na předání.

Computer: Hewlett-Packard HP 500B Microtower

CPU: Intel Pentium Dual Core E5800 (Wolfdale-2M, R0)

3200 MHz (16.00x200.0) @ 1200 MHz (6.00x200.0)

Motherboard: FOXCONN 2A8C

BIOS: 6.07, 03/21/2011

Chipset: Intel G41 (Eaglelake) + ICH7

Memory: 4096 MBytes @ 400 MHz, 6-6-6-15

- 2048 MB PC10600 DDR3 SDRAM - Kingston HP497157-D01-ELFWG

- 2048 MB PC10600 DDR3 SDRAM - Kingston HP497157-D01-ELFWG

Graphics: Intel G41 Chipset - Integrated Graphics 0 [A3] [Hewlett-Packard]

Intel GMA 4500(M)(HD), 1849978 KB

Drive: Samsung SSD 860 EVO 250GB, 244.2 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 3Gb/s

Drive: hp CDDVDW TS-H653T, DVD+R DL

Sound: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio [A1]

Network: RealTek Semiconductor RTL8102E/8103E Fast Ethernet NIC

OS: Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 19041.1052 (2004/May 2020 Update)

Mgr. Bohumila Klangová

 

25. 6. 2021  Změna - školní kuchyně

Z organizačních důvodů se 30. 6. 2021 ve školní kuchyni nevaří. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Mgr. Marcela Antonovičová

Během hlavních prázdnin jsou vyhrazeny úřední hodiny každou středu v 8 - 12 hodin. 

 

20.6. 2021 Provoz ŠD na konci školního roku:

Úterý 29. 6. provoz ŠD do 15:00

Středa 30. 6. provoz ŠD do 14:00

                                                             Mgr. Markéta Skovajsová

 

7. 6. 2021 Konec roušek a respirátorů ve třídách

Z rozhodnutí vlády nemusejí od 8. 6. 2021 nosit při výuce ochranu nosu a úst žáci ani učitelé. Toto uvolnění se zatím nevztahuje na společné prostory (např. chodby, šatny, WC). Povinnost testování 1x týdně trvá do 30. 6. 2021. Povinnému testování se nemusí podrobit osoba, která předloží doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Mgr. Marcela Antonovičová

20. 5. 2021 Testování od 24. 5.

Testovat se bude 1x týdně testy Sejoy, video:https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo 

Žák 2. stupně, který se nebude testovat v pondělí 1. hodinu a přijde do školy později, je povinen se hned po příchodu ohlásit v kanceláři, kde bude otestován. 

Mgr. Marcela Antonovičová

19. 5. 2021 Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

 Od 24. 5. nastává prezenční výuka pro všechny třídy školy. Testování všech žáků  bude probíhat 1x týdně ( v pondělí). Třídy 1. stupně  + VIII. a IX. tř. pokračují ve výuce podle rozvrhu z tohoto týdne (od 17. 5.) , třídy VI., VII. A, VII. B se budou řídit rozvrhem uveřejněným 13. 5. 2021 na školním webu. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst a dodržovat hygienická pravidla. 

Mgr. Marcela Antonovičová

17. 5. soutěž - Požární ochrana očima dětí a mládeže - krajské kolo

Digitální technologie - 1. místo Richard Nikel

Literární soutěž - 2. místo Richard Nikel

                                    Gratulujeme!                             Mgr.  M.Černá

 

14.5. 2021 Biologická olympiáda - krajské kolo 

V sobotu 1. května proběhlo on-line formou krajské kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnili dva žáci naší školy. Za kategorii D to byla Terezie Stejskalová z šesté třídy, která se umístila na 53. místě z 80 zúčastněných a za kategorii C Richard Nikel z osmé třídy, který se umístil na velmi pěkném 32. místě z celkem 90 zúčastněných. Oběma soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a velice oceňujeme, že i přes náročnost této doby, se rozhodli podílet na účasti v biologické olympiádě. 

Mgr. Olga Miklíčková 

13. 5. 2021 Úprava rozvrhu od 17. 5. 2021

Vzhledem k aktuální situaci a návratu celého 1. stupně do škol a dalších skutečností byla nutná úprava již plánovaného rozvrhu. V pátek odpoledne bude opět aktuální rozvrh vždy na stránkách příslušné třídy.

1. stupeň - III. -V. třída zde

2. stupeň zde

Mgr. Bohumila Klangová

12. 5. 2021 Ředitelské volno - 28. 5. 2021

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dne 28. 5. od 7.30 do 15.30 není možné udržovat školu v řádném chodu, a proto vyhlašuji na 28. 5. 2021 ředitelské volno. V provozu nebude ani školní družina.  

Mgr. Marcela Antonovičová

12. 5. 2021 Výuka od 17. 5. 2021

 Od 17. 5. 2021 je ve škole umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. Pro žáky 2. stupně pokračuje rotační výuka, tzn., že v naší škole půjdou do školy žáci 8. a 9. ročníku, žáci 6. a 7. ročníku se v týdnu od 17. 5. vzdělávají distančně. Po příchodu do školy (nejdříve v 7.15) odcházejí žáci do svých šaten, odkud se v 7.45 přesunou do svých tříd. 

Testovat se budou žáci 1. stupně 1x týdně (v pondělí první hodinu) ve svých třídách nebo ve školní družině (žáci 1. a 2. ročníku, kteří budou v pondělí v ranní družině). Žáci 2. stupně se budou zatím testovat 2x týdně (v pondělí a čtvrtek v 1. hodině).

 Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin, tzn., že v ranní družině budou společně  žáci 1. a 2. ročníku (učebna školní družiny). Bližší informace v záložce Školní družina.

Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst a dodržovat hygienická pravidla.

Mgr. Marcela Antonovičová

6. 5. 2021 Plánované rozvrhy  - návrat druhého stupně

Pro informaci vkládám rozvrhy připravené na návrat 2. stupně do školy, v této souvislosti se bude upravovat i dočasná změna v prezenční výuce 1. stupně, distanční výuka bude mít změny na obou stupních, zvláště prvního stupně se dotkne úprava časů. Rozvrhy budou zítra zveřejněny na stránkách třídy, dnes je informativně dávám sem.

1. stupeň

2. stupeň

Mgr. Bohumila Klangová

 

6. 5. 2021 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

rozhodnutí o přijetí je vloženo zde a taktéž vyvěšeno na dveřích hlavního vchodu do školy. Dětí bylo přijato 44, takže budou otevřeny dvě první třídy. Pokud to bude možné, pozveme Vás v červnu  na schůzku a prohlídku školy. 

Mgr. Marcela Antonovičová

4. 5. 2021 Režim během rotační výuky (2. stupeň)

Milí žáci 2. stupně,

tak jste se také dočkali, od 10. 5. 2021 Vám nastává rotační výuka, jejíž režim máte zde. Rozvrh bude zveřejněn na webu školy 7. 5. 2021 (změny se budou týkat i tříd na distanční výuce). Doplňující informace k testování včetně videa máte na této stránce níže (9. 4. 2021). 

Těšíme se na vás

Mgr. Marcela Antonovičová

2. 5. 2021 Příměstské tábory ŠD ZŠ Lipůvka

Od pondělí 3.5. budou zveřejněny termíny a přihlášky příměstských táborů v sekci Příměstské tábory
                                                                                                                      M. Skovajsová

30. 4. 2021 Změna v testování od 3. 5. 2021 pro žáky 1. stupně

Preventivní antigenní test se ve školách bude od 3. 5. 2021 provádět s frekvencí jedenkrát týdně. Testovacím dnem je pondělí. Nebude-li žák přítomen ve dni testování, testování se provede v den jeho příchodu. 

Žáci 2. stupně ZŠ z JMK se pravděpodobně vrátí do školy 10. 5. 2021, a to rotačně. V naší škole začínají s prezenční výukou žáci 6. a 7. ročníku (VI., VII. A, VII. B). Bližší informace uveřejníme příští týden. 

 Mgr. Marcela Antonovičová

28. 4. 2021 Přijímací řízení

 Ve dnech přijímacího řízení na SŠ (3. a 4. 5.) probíhá on-line výuka podle rozvrhu                                       (IX. třída).                                                                              Mgr. Martina Černá   

 

26. 4. 2021 Odkazy pro Online konzultace

II. třída - Mgr. Martina Martinková

III. třída - Mgr. Jitka Přibylová

V. třída - Mgr. Radmila Strážnická

VI. třída - Mgr. Kateřina Králová

VII. A třída - Mgr. Andrea Puklová

VII. B třída - PaedDr. Bente Bartová

VIII. třída - Mgr. Bohumila Klangová

IX. třída - Mgr. Martina Černá

Netřídní učitelé:

Mgr. Marcela Antonovičová

Mgr. Jana Filípková

RNDr. Miroslava Fojtová

Mgr. Petr Klimeš

Mgr. Olga Miklíčková

Mgr. Markéta Skovajsová

 

21. 4. 2021 Příprava na přijímací řízení

Příprava na přijímací řízení - IX. třída (matematika, český jazyk)

- doučování dne 27. 4. nebude - náhrada ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 12:30

                                                       Mgr. M. Černá

 

16.4. 2021 Roušky pro žáky 

Během prezenční výuky mají žáci možnost výměny roušky u třídní učitelky. 

 

15. 4. 2021 Zveřejnění tabulek pro zapisování na konzultační hodiny

Vážení rodiče,

v pondělí 26. 4. proběhnou on-line konzultace (16.00 - 18.00), během nichž budete mít možnost získat informace o hodnocení Vašich dětí od jednotlivých vyučujících. Systém bude stejný jako na podzim - vyberte si vyučujícího, hodinu a zapište se do tabulky. Zapisovat se můžete do pondělí 26. 4. do 10:00.

II. třída - Mgr. Martina Martinková

III. třída - Mgr. Jitka Přibylová

V. třída - Mgr. Radmila Strážnická

VI. třída - Mgr. Kateřina Králová

VII. A třída - Mgr. Andrea Puklová

VII. B třída - PaedDr. Bente Bartová

VIII. třída - Mgr. Bohumila Klangová

IX. třída - Mgr. Martina Černá

Netřídní učitelé:

Mgr. Marcela Antonovičová

Mgr. Jana Filípková

RNDr. Miroslava Fojtová

Mgr. Petr Klimeš

Mgr. Olga Miklíčková

Mgr. Markéta Skovajsová

Mgr. Jitka Vaněrková

 

13. 4. 2021 MEGA úspěch v okresním kole matematické olympiády

Ve středu před Velikonocemi se konalo okresní kolo matematické olympiády, z naší školy do okresního kola posloupil Richard NIKEL z osmé třídy a nejen to, s přehledem toto okresní kolo vyhrál. Moc mu blahopřejeme, a jako škola jsme hrdi na to, že je našim žákem!

Mgr. Bohumila Klangová

 

11.4. 2021 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V úterý 30.3. proběhlo školní kolo biologické olympiády. V kategorii D soutěžili žáci 6. a 7. ročníků. Na prvním místě se jednoznačně umístila žákyně šestého ročníku Terezie Stejskalová s 81 body. Pořadí na dalších místech bylo velice těsné. Druhé místo obsadila Štěpánka Hrůzová s 67 body a těsně za ní skončila Andrea Veselá s 66 body, obě ze sedmého ročníku. 

Kategorie C byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Na prvním místě se umístil žák osmého ročníku Richard Nikel s 82 body. Druhé místo obsadila Anežka Svobodová s 59 body a místo třetí patří Barboře Vintrlíkové s 51 body, obě žákyně jsou z osmého ročníku.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům z prvních míst blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Mgr. Olga Miklíčková 

9. 4. 2021 Dodatek k přijímacímu řízení na SŠ zde

9. 4. 2021 Doplňující informace k testování

Naše škola obdržela Singclean testy. Prosíme rodiče, aby se podívali s dětmi na instruktážní video k testování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

V případě, že rodiče nesouhlasí s testovacími sadami poskytovanými školou, mohou své dítě vybavit vlastní testovací sadou, pomocí které se žák ve škole otestuje. Budeme rádi, když nás budete informovat předem o názvu a výrobci testovací sady. Seznam schválených testů od MZ: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Pokud rodiče nechtějí nechat své dítě testovat ve škole, musí dodat písemné potvrzení o negativním výsledku vydané oficiálním testovacím centrem ne starší 48 hodin.

V případě, že rodiče odmítají testování, zůstává žák doma, je omluven a vzděláván po dohodě s vyučujícími (ti však nezajišťují distanční výuku v týdnu, kdy jsou ostatní děti ze třídy ve škole).

                                                                                                      Mgr. Marcela Antonovičová

8. 4. Informace k režimu ve škole od 12. 4. 2021 

zde

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Mgr. Marcela Antonovičová

7. 4. 2021 Informace k otevírání škol 

Vážení rodiče a milí žáci,

bohužel zatím nedorazil slíbený manuál k otevírání škol. Z medií víme, že od 12. 4. 2021 bude probíhat na 1. stupni rotační výuka.  V naší ZŠ začínají s prezenční výukou 1.B, 2. a 4. třída, v dalším týdnu nastoupí do školy 1.A, 3. a 5. třída. Školní družina bude otevřena, ale vzhledem k absenci informací o testování, nedovedeme sdělit, v jakém režimu. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce. 

Mgr. Marcela Antonovičová

30. 3. 2021 Informace o 1. fázi otevírání škol

Vážení rodiče a milí žáci,

zatím máme podle informací z MŠMT jisté, že po otevření škol (nejdříve 12. 4. 2021) nastoupí do školy žáci 1. stupně, a to k rotační výuce (tzn., že se bude střídat jeden týden prezenční a druhý týden distanční výuka). Školní družina bude otevřena pro děti z 1. - 3. ročníku. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce. Žákům 9. ročníku budou umožněny dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ, tj. matematiku a český jazyk. Podrobnější informace uveřejníme ve středu 7. 4. 2021. 

Veselé Velikonoce přeje 

Mgr. Marcela Antonovičová

29. 3. 2021 OPRAVA VÝSLEDKŮ MATEMATICKÝ KLOKAN - klokánek

Ráda bych upřesnila výsledky kategorie KLOKÁNEK tj. pro 4. - 5. ročník, krásné druhé místo obsadil "páťák" Šimon Juráň se 79 body, omlouvám se, nezkontrolovala jsem všechny kanály, kam žáci posílali výsledky. V klokaní učebně naleznou žáci opravené pořadí i s dalšími zapomenutými, kteří neohrozili vítězná místa. pro všechny kategorie pak platí, že správné řešení pro kontrolu naleznou v jejich klokaní učebně.
Mgr. Bohumila Klangová

 

28. 3. 2021       INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Do 11. dubna se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Mgr. Marcela Antonovičová

28. 3. 2021 MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 19. března proběhla online soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. V nejmenší kategorii CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníků zvítězil s 81 body Filip Ryba ze 3. třídy, druhé místo obsadil s 80 body Tomáš Nikel z 2. ročníku a třetí místo se 77 body obsadila Terezka Bajerová také z 2. ročníku. Kategorii KLOKÁNEK pro žáky 4. a 5. ročníků jednoznačně vyhráli "čtvrťáci", na prvním místě se 104 body skončila Michaela Orlovská, na druhém místě se 71 body Marian Košťál a o bod méně získal Marek Heinc. V kategorii BENJAMÍN pro žáky 6. a 7. ročníků se na prvním místě umístila s 87 body Terezie Stejskalová ze 6. třídy, na druhém místě s 80 body Karolína Schwarzová a na třetí místě se 76 body Daniela Krejčí, obě ze 7. A.  Nejstarší žáci soutěžili v kategorii KADET, na prvním místě skončila Magdaléna Simonová z 9. třídy se 73 body, druhé místo obsadila Anežka Svobodová se 66 body a třetí Šimon Henek se 61 body, oba z osmé třídy. Všem soutěžícím děkujeme, že i přes náročnost doby, se pustili do klokana.
Mgr. Bohumila Klangová

27. 3. 2021 Krajské kolo zeměpisné olympiády

V březnu se zúčastnily naše nejlepší žákyně krajského kola zeměpisné olympiády a za jejich výsledky se nemusíme stydět. Na krásném 14. místě skončila Terezie Stejskalová ze 6. ročníku, na 17. místě Erika Kolářová a na 18. místě Štěpánka Hrůzová, obě ze 7. ročníku. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

RNDr. Miroslava Fojtová

26. 3. 2021 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V březnu proběhlo školní kolo matematické olympiády, do okresního kola, které se bude konat online 31. 3. 2021, postoupil žák 8. ročníku Richard Nikel, moc mu blahopřejeme a přejeme ve středu hodně štěstí.

Mgr. Bohumila Klangová

23.3.2021 Zálohy na stravování

Prosíme rodiče, aby do odvolání neposílali zálohy na stravování.

 

20. 3. 2021 Navýšení hodin

Od příštího týdne dojde k navýšení hodiny prvouky ve třetí třídě (čtvrtek 10:40 - 11:25) a hodiny matematiky v osmé třídě (čtvrtek 11:45 - 12:30).

Mgr. Bohumila Klangová

 

18. 3. 2021 Distanční výuka a duševní zdraví

Vážení rodiče,

bohužel to nevypadá, že by nám distanční výuka skončila v nejbližší době. Vím, že současné období je velmi náročné pro Vás, Vaše děti a pedagogy. Poslední dobou sílí tlak ze strany rodičů na zvýšení počtu on-line hodin. Z pokynů MŠMT vyplývá, že tato cesta není žádoucí. Celostátní praxe jasně potvrdila, že nadměrný rozsah synchronní on-line výuky představuje extrémní zátěž pro žáky a také pedagogy. Vězte, že některé ročníky naší školy mají dokonce mírně nadlimitní počet doporučených hodin. Přesto jsme ještě tento týden navýšili po jedné hodině on-line výuky ve 3., 4. a 8. ročníku, ale dále již o zvýšení počtu on-line hodin neuvažujeme. Řešením potíží s distanční výukou se jeví zavádění individuálních konzultací. V naší škole je již značný počet žáků zapojen do této formy výuky a hodláme v tomto trendu pokračovat. Individuální konzultace probíhají většinou prezenčně, jen menší část on-line. 

Současná doba klade enormní nároky na duševní zdraví dětí. Prosíme rodiče, aby si všímali projevů rizikového chování svých dětí. V případě, že identifikujete problém, obraťte se na školu. Rizikovou aktivitou dětí je často nadměrné používání internetu v rámci volného času. Bohužel se v naší obci začal projevovat vandalismus, což by také mohlo poukazovat na následek stresu u dětí. 

 Pevné zdraví a krásné jarní dny Vám přeje 

Mgr. Marcela Antonovičová

 

 

17. 3. 2021 KLOKAN - upřesnění

Během dneška a popř. zítra budou všichni soutěžící pozvání do online Klokaní učebny. Časy zahájení:

9:30 Klokánek - 4. a 5. ročník

9:45 Kadet - 8. a 9. ročník

10:00 Cvrček - 2. ročník

10:20 Cvrček  - 3. ročník

10:40 Benjamín - 6. - 7. ročník

Mgr. Bohumila Klangová

 

14. 3. 2021 Přípravy na MATEMATICKÉHO KLOKANA

Je to tu znovu, tentokrát ve správném termínu, ale opět online. Kdo by měl zájem od 2. do 9. ročníku se MATEMATICKÉHO KLOKANA zúčastnit, nahlásí se do středy paní učitelce z matematiky, popř. na email IT@zslipuvka.cz, dostane pozvánku do klokaní učebny a v pátek 19. 3. budeme soutěžit. Podrobné informace dostanou přihlášení žáci ve středu přes klokaní učebnu. Budu se na všechny soutěžící těšit.

Mgr. Bohumila Klangová

11. 3. 2021 INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Mgr. Marcela Antonovičová

7. 3. 2021 ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

Od začátku března postupně přecházíme na elektronické žákovské knížky, kam učitelé pomalu doplní známky za 2. pololetí. Jak se tam dostanete? Do konce příštího týdne, tj. do 12. 3., dojde žákům na školní e-mail PIN, pomocí kterého se zaregistrují na https://portal.dmsoftware.cz/, potom do konce dalšího týdne, tj. 19. 3., by měl PIN dojít i všem rodičům na e-maily, ze kterých komunikují se třídními učitelkami. Je možné, že by vám e-mail mohl spadnout do spamu, proto kontrolujte. Pokud Vám e-mail nedojde do 19. 3. nebo budete mít s přihlášením problémy, nebojte se obrátit na e-mail IT@zslipuvka.cz, popř. 775 076 028. Doufám, že nový systém zápisu známek bude ke spokojenosti všech. (žákovské jsou připraveny pro žáky 3. - 9. ročníků).

Mgr. Bohumila Klangová

 

Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 naleznete v záložce Zápis do 1. třídy. Neposílejte prosím žádosti s předstihem, je nutné dodržet termín daný MŠMT, to je 1. - 30. dubna. 

Mgr. Marcela Antonovičová

 

2. 3.  2021 Zápisový lístek pro žáky 9. ročníku

- vydává VP zákonnému zástupci v pondělí 8. 3. od 14:00 - 16:00

- s sebou občanský průkaz

                                                                                        Mgr. M. Černá

 

1. 3. 2021 OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

V únoru se žáci naší školy přes náročnost současné situace zúčastili online okresního kola zeměpisné olympiády a za výsledky se nemusíme stydět:
6. ročník - 2. místo Terezie Stejskalová
7. ročník - 1. místo Erika Kolářová, 2. místo Štěpánka Hrůzová, 11. místo Erik Nowak
8. a 9. ročník - 12. místo Radim Bartoš, 16. místo Natálie de Silva Oliveira
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Do krajského kola postupují: Stejskalová, Kolářová, Hrůzová - přejeme mnoho úspěchů a 17. března budeme držet pěsti!
RNDr. Miroslava Fojtová

27. 2. 2021 Přechod na distanční výuku žáků 1. a 2. ročníku 

Vážení rodiče prvňáčků a druháčků,

od 1. 3. přechází výuka Vašich dětí z prezenční formy na distanční. V pondělí dostanete podrobné informace od třídních učitelek o tom, jak bude výuka probíhat. On-line hodiny začnou v úterý 2. 3. 2021.

Pevné zdraví a také dostatek trpělivosti Vám přeje 

Mgr. Marcela Antonovičová

24. 2. 2021 Informace o nošení ochrany nosu a úst od 25. 2. 2021, úplné znění zde

Vážení rodiče, milí žáci,
dovoluji si Vás informovat o novém opatření, které bude platné od 25. 2. Níže cituji informace MZČR.
"Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry."

Mějte se navzdory těmto opatřením hezky

M. Antonovičová

15. 2.  Ve dnech  22 . -  26. 2. 2021 mají žáci jarní prázdniny, neprobíhá on-line výuka.

15. 2. 2021 Režim ve školách od 15. 2. do 28. 2. 2021

Z rozhodnutí vlády byl opětovně zaveden od 15. do 28. 2. nouzový stav. Provoz škol zůstává v tomto období nezměněn.

Mgr. Marcela Antonovičová 

14. 2. 2021 Sdělení MŠMT k režimu ve školách po skončení nouzového stavu 

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Mgr. Marcela Antonovičová

 

5. 2. 2021 Informace pro rodiče žáků 9. ročníků

Termín přijímacích zkoušek se blíží, zatím  s tímto termínem všichni počítáme, proto začínáme s intenzivní přípravou v matematice - žáci obdrželi pozvánku do online kurzu PŘIJÍMAČKY, kdo má o tuto nepovinnou práci zájem, do kurzu se přihlásí. Účast je naprosto dobrovolná. Začínáme ve čtvrtek 11. 2.
Mgr. Bohumila Klangová

 Příprava na přijímací řízení - Český jazyk

- info na stránkách IX. třídy                 

                                M. Černá

30. 1. 2021 Změny v rozvrhu

Od 1. 2. dojde v 6. a 7. ročníku k navýšení hodin, v 6. ročníku se jedná o 1 hodinu výchovy k občanství a matematiky, v 7. ročníku jde o výchovu k občanství. Aktuální rozvrh je na stránkách třídy.
Mgr. Bohumila Klangová

 

29. 1. 2021 Informace MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.
 
Mgr. Marcela Antonovičová

27. 1. 2021 Dne 29 . 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny, neprobíhá on-line výuka.

27. 1. 2021 Předání výpisu vysvědčení za I. pololetí 

Výpis z vysvědčení dostanou 28. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci jej obdrží po návratu do školy. Třídní učitelé III. - IX. třídy však sdělí 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

Mgr. Marcela Antonovičová 

21. 1. 2021 Školní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Úspěšným řešitelem školního kola MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY v kategorii Z5 pro žáky 5. ročníků se stal Mikuláš ALEŠ, postupuje do okresního kola, blahopřejeme, bohužel vzhledem k pandemii zatím nevíme, kdy a jestli vůbec okresní kolo proběhne.

Mgr. Bohumila Klangová

 

20. 1. 2021 Přihláška na SŠ a SOU - 9. třída, gymnázia - 5. a 7. třída

- přihlášky donést nejpozději do 11. 2. 2021 ke kontrole VP, rodič (zákonný zástupce) vyplní pouze přední stranu, za kterou zodpovídá. Zadní stranu vyplňuje a  kontroluje VP, následně potvrdí ŘŠ.

- můžete se informovat u  Mgr. M. Černé (VP)  - osobně (telefonicky 730155533)

 Přihláška - ZDE

                                                                                                  

 

18. 1. 2021 Obnovení provozu školní jídelny

Od 19. 1. 2021 se ve škole opět vaří a školní družina bude tudíž v provozu do 16 hodin. Ranní provoz ŠD zůstává beze změn.

Mgr. Marcela Antonovičová

 

9. 1. 2021 Změna v rozvrhu V. třídy od 11. 1. 2021

8. 1. 2021 Uzavření školní kuchyně a zkrácení provozní doby ve školní družině

 V důsledku karantény zaměstnanců školní kuchyně se od 11. 1. 2021 až do odvolání NEVAŘÍ.           Zároveň se od 11. 1. 2021 zkracuje odpolední školní družina, a to do 14.30. Ranní družina zůstává beze změn. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. 

Mgr. Marcela Antonovičová

6. 1. 2021 Informace o přijímacím řízení

Zde  Přijímací řízení 2021

                        Mgr. M. Černá

5. 1. 2021 Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 zde

                                                                                                    Mgr. Marcela Antonovičová

4. 1. 2021 Změna v rozvrhu IV. třídy

Distanční výuka pro 4. ročník od 4. 1. 2021

 

4. 1. Doučování z českého jazyka

4. 1. Doučování z českého jazyka pro 8. a 9. třídu začne již v 11:30, další proběhne ve středu 6. 1. 2021 také v 11:30 on line pro přihlášené.

                                                      Mgr. M. Černá

 

3. 1. 2021 Matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník

Zítra tj. 4. 1. 2021 je termín odevzdání školního kola Matematické olympiády pro 5. a 9. ročník, kdo tuto olympiádu řešíte, můžete odevzdat několika různými způsoby:

- vložit v obálce do schránky školy s nápisem MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - B. KLANGOVÁ

- osobně donést do kanceláře školy nebo přímo k p.u. Klangové (775 076 028)

- práci ofotit a poslat na e-mail IT@zslipuvka.cz

- pokud vám ani jedna varianta nevyhovuje, kontaktujte mne a domluvíme se IT@zslipuvka.cz nebo na telefonu 775 076 028

Mgr. Bohumila Klangová

30. 12. 2020 Zveřejnění rozvrhu pro distanční výuku od 4. 1. 2021

Celkový rozvrh zde, vložen také u jednotlivých tříd, Půlené hodiny D/Ov a F/Z v 8. a 9. třídě budou na konkrétní domluvě vyučujících - buď časově půlené např. 20 a 25 minut nebo 30 a 15 minut nebo střídání ob týden, žákům bude upřesněno v google učebně příslušných předmětů.
Mgr. Bohumila Klangová

29. 12. 2020 Možnost zapůjčení tabletů

Pokud máte opět zájem o zapůjčení tabletů pro distanční výuku, kontaktujte mne 775 076 028 nebo it@zslipuvka.cz, domluvíme se na předání.
Mgr. Bohumila Klangová

27. 12. 2020 Informace k výuce od 4. 1. 2021

Z rozhodnutí vlády je od 4. 1. 2021 povolena prezenční výuka jen v 1. a 2. ročnících základních škol.  V platnosti zůstávají všechna předchozí epidemiologická opatření včetně používání roušek a zákazu pohybu třetích osob v prostorách školy. V odůvodněných  případech je to možné po předchozí domluvě. 

Provoz družiny je umožněn jen za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, tzn., že jak v ranní (7.00 – 7.45), tak i v odpolední družině (do 16 hodin) jsou žáci rozděleni podle tříd. Děti z I. A a z I. B zůstávají ve svých kmenových učebnách, děti ze II. třídy pobývají v době provozu družiny v učebně ŠD (přízemí).  

Pro 3. - 9. ročník je opět zavedena povinná distanční výuka, a to za stejných podmínek, které platily před jejich návratem k prezenční výuce (30. 11. 2020), tzn. mimo jiné, že vyučující budou vkládat úkoly na následující týden do učebny Googlu (případně po předchozí domluvě na školní web) v době předcházejícího pátku až neděle. Nadále platí možnost výpůjčky školního tabletu či notebooku. Rozvrh vysílání bude zveřejněn 30. 12. 2020. 

Postup v případě žáků, se kterými vázne spolupráce:

a) Neúčast v on-line hodině (vysílání) – pokud zákonný zástupce (dále ZZ) žáka do tří dnů neomluví, posílá třídní učitelka (dále TU) e-mail ZZ. Pokud ZZ do 24 hodin nereaguje, jedná se o neomluvenou hodinu a TU informuje ŘŠ. Za neúčast v hodině se považuje také situace, kdy se žák sice přihlásí, ale během on-line vysílání není evidentně přítomen (není vidět a nereaguje na výzvu).
b) Neplnění úkolů – vyučující upozorní žáka e-mailem, pokud žák nereaguje, vyučující to oznámí TU a ta tuto skutečnost oznámí ZZ. Při opakovaném neplnění povinností čeká žáka kázeňský postih.

Mgr. Marcela Antonovičová 

 

Vánoční přání všem našim žáků a jejich rodičům

 

(přání vytvořil Richard Nikel, žák 8. ročníku)

Vánoční videobesídka 2020

 

 

27.12. Požární ochrana očima dětí 

Konečné vyhodnocení republikového kola soutěže: "Požární ochrana očima dětí a mládeže za rok 2020" se uskutečnilo 14. prosince 2020 v sídle SH ČMS v Hasičském domě v Praze. V kategorii Digitální technologie nás svým vítězstvím překvapil a velmi potěšil Richard Nikel, žák 8. ročníku. Vítězi gratulujeme.

Mgr. Gabriela Simonová

15. 12. Prodloužení vánočních prázdnin

Z rozhodnutí vlády se prodlužují vánoční prázdniny o 21. a 22. 12., žáci jdou do školy naposledy 18. 12. 2020 a do školy mají přijít 4. 1. 2021. Sledujte však sdělovací prostředky a web školy, neboť zatím nevíme, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a co nás začátkem ledna čeká. 

Navzdory neklidné době Vám přeji poklidné prožití Vánoc a pevné zdraví v roce 2021.

Mgr. Marcela Antonovičová

 

18.2. Školní kolo zeměpisné olympiády

Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem 25 žáků. Nejlepšími řešiteli se stali a v okresním kole nás budou reprezentopvat: 

6.ročník: Terezie Stejskalová

7.A., 7.B.: 1. Erik Nowak, 2. + 3. Hrůzová Štěpánka, Kolářová Erika

8. - 9. ročník: 1. Silva Natálie de Oliveira, 2. Bartoš Radim

 

15. 12. Z rozhodnutí vlády se od 18. 12. uzavírá tělocvična.  

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

1. místo: Nikel Richard - 8. třída

2. místo: Janíček Vít - 9. třída

3. místo: 0liveira Natálie - 9. třída

                  Gratulujeme!                   Mgr. M. Černá

 

10. 12. 2020 Rozvrhy pro 6. a 8. třídu na týden 14. - 18. 12. 2020 zůstávají nezměněny

 rozvrhy 6. tř. zde , 8. tř. zde

7. 12. Zveřejnění odkazů pro přihlašování na konzultace v 15:45

V případě, že jste se nezapsali do tabulky, máte ještě možnost se přihlásit přes uvedené odkazy v čase 16 - 18 hodin. Negarantujeme navázání spojení s daným vyučujícím, ale buďte trpěliví a zkuste to víckrát, vyučující může komunikovat s někým jiným.

IV. třída - Mgr. Gabriela Simonová

V. třída - Mgr. Radmila Strážnická

VI. třída - Mgr. Kateřina Králová

VII. A třída - Mgr. Andrea Puklová

VII. B třída - PaedDr. Bente Bartová

VIII. třída - Mgr. Bohumila Klangová

IX. třída - Mgr. Martina Černá

Netřídní učitelé:

Mgr. Marcela Antonovičová

Mgr. Jana Filípková

RNDr. Miroslava Fojtová

Mgr. Petr Klimeš

Mgr. Olga Miklíčková

Mgr. Markéta Skovajsová

Mgr. Jitka Vaněrková

 

3. 12. Doplňující informace ke konzultaci on-line s rodiči 

V úvodu bych chtěla podotknout, že konzultace jsou v prvé řadě určeny pro ty rodiče žáků 4. – 9. ročníku, kteří se domnívají, že jim chybí informace o vzděl&aacut