ZŠ Lipůvka

Aktuality - školní rok 2020/2021 

24. 2. 2021 Informace o nošení ochrany nosu a úst od 25. 2. 2021, úplné znění zde

Vážení rodiče, milí žáci,
dovoluji si Vás informovat o novém opatření, které bude platné od 25. 2. Níže cituji informace MZČR.
"Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry."

Mějte se navzdory těmto opatřením hezky

M. Antonovičová

15. 2. 2021  Ve dnech  22 . -  26. 2. 2021 mají žáci jarní prázdniny, neprobíhá on-line výuka.

15. 2. 2021 Režim ve školách od 15. 2. do 28. 2. 2021

Z rozhodnutí vlády byl opětovně zaveden od 15. do 28. 2. nouzový stav. Provoz škol zůstává v tomto období nezměněn.

Mgr. Marcela Antonovičová 

14. 2. 2021 Sdělení MŠMT k režimu ve školách po skončení nouzového stavu 

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Mgr. Marcela Antonovičová

 

5. 2. 2021 Informace pro rodiče žáků 9. ročníků

Termín přijímacích zkoušek se blíží, zatím  s tímto termínem všichni počítáme, proto začínáme s intenzivní přípravou v matematice - žáci obdrželi pozvánku do online kurzu PŘIJÍMAČKY, kdo má o tuto nepovinnou práci zájem, do kurzu se přihlásí. Účast je naprosto dobrovolná. Začínáme ve čtvrtek 11. 2.
Mgr. Bohumila Klangová

 Příprava na přijímací řízení - Český jazyk

- info na stránkách IX. třídy                 

                                M. Černá

30. 1. 2021 Změny v rozvrhu

Od 1. 2. dojde v 6. a 7. ročníku k navýšení hodin, v 6. ročníku se jedná o 1 hodinu výchovy k občanství a matematiky, v 7. ročníku jde o výchovu k občanství. Aktuální rozvrh je na stránkách třídy.
Mgr. Bohumila Klangová

 

29. 1. 2021 Informace MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.
 
Mgr. Marcela Antonovičová

27. 1. 2021 Dne 29 . 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny, neprobíhá on-line výuka.

27. 1. 2021 Předání výpisu vysvědčení za I. pololetí 

Výpis z vysvědčení dostanou 28. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci jej obdrží po návratu do školy. Třídní učitelé III. - IX. třídy však sdělí 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu.

Mgr. Marcela Antonovičová 

21. 1. 2021 Školní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Úspěšným řešitelem školního kola MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY v kategorii Z5 pro žáky 5. ročníků se stal Mikuláš ALEŠ, postupuje do okresního kola, blahopřejeme, bohužel vzhledem k pandemii zatím nevíme, kdy a jestli vůbec okresní kolo proběhne.

Mgr. Bohumila Klangová

 

20. 1. 2021 Přihláška na SŠ a SOU - 9. třída, gymnázia - 5. a 7. třída

- přihlášky donést nejpozději do 11. 2. 2021 ke kontrole VP, rodič (zákonný zástupce) vyplní pouze přední stranu, za kterou zodpovídá. Zadní stranu vyplňuje a  kontroluje VP, následně potvrdí ŘŠ.

- můžete se informovat u  Mgr. M. Černé (VP)  - osobně (telefonicky 730155533)

 Přihláška - ZDE

                                                                                                  

 

18. 1. 2021 Obnovení provozu školní jídelny

Od 19. 1. 2021 se ve škole opět vaří a školní družina bude tudíž v provozu do 16 hodin. Ranní provoz ŠD zůstává beze změn.

Mgr. Marcela Antonovičová

 

9. 1. 2021 Změna v rozvrhu V. třídy od 11. 1. 2021

8. 1. 2021 Uzavření školní kuchyně a zkrácení provozní doby ve školní družině

 V důsledku karantény zaměstnanců školní kuchyně se od 11. 1. 2021 až do odvolání NEVAŘÍ.           Zároveň se od 11. 1. 2021 zkracuje odpolední školní družina, a to do 14.30. Ranní družina zůstává beze změn. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. 

Mgr. Marcela Antonovičová

6. 1. 2021 Informace o přijímacím řízení

Zde  Přijímací řízení 2021

                        Mgr. M. Černá

5. 1. 2021 Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 zde

                                                                                                    Mgr. Marcela Antonovičová

4. 1. 2021 Změna v rozvrhu IV. třídy

Distanční výuka pro 4. ročník od 4. 1. 2021

 

4. 1. Doučování z českého jazyka

4. 1. Doučování z českého jazyka pro 8. a 9. třídu začne již v 11:30, další proběhne ve středu 6. 1. 2021 také v 11:30 on line pro přihlášené.

                                                      Mgr. M. Černá

 

3. 1. 2021 Matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník

Zítra tj. 4. 1. 2021 je termín odevzdání školního kola Matematické olympiády pro 5. a 9. ročník, kdo tuto olympiádu řešíte, můžete odevzdat několika různými způsoby:

- vložit v obálce do schránky školy s nápisem MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - B. KLANGOVÁ

- osobně donést do kanceláře školy nebo přímo k p.u. Klangové (775 076 028)

- práci ofotit a poslat na e-mail IT@zslipuvka.cz

- pokud vám ani jedna varianta nevyhovuje, kontaktujte mne a domluvíme se IT@zslipuvka.cz nebo na telefonu 775 076 028

Mgr. Bohumila Klangová

30. 12. 2020 Zveřejnění rozvrhu pro distanční výuku od 4. 1. 2021

Celkový rozvrh zde, vložen také u jednotlivých tříd, Půlené hodiny D/Ov a F/Z v 8. a 9. třídě budou na konkrétní domluvě vyučujících - buď časově půlené např. 20 a 25 minut nebo 30 a 15 minut nebo střídání ob týden, žákům bude upřesněno v google učebně příslušných předmětů.
Mgr. Bohumila Klangová

29. 12. 2020 Možnost zapůjčení tabletů

Pokud máte opět zájem o zapůjčení tabletů pro distanční výuku, kontaktujte mne 775 076 028 nebo it@zslipuvka.cz, domluvíme se na předání.
Mgr. Bohumila Klangová

27. 12. 2020 Informace k výuce od 4. 1. 2021

Z rozhodnutí vlády je od 4. 1. 2021 povolena prezenční výuka jen v 1. a 2. ročnících základních škol.  V platnosti zůstávají všechna předchozí epidemiologická opatření včetně používání roušek a zákazu pohybu třetích osob v prostorách školy. V odůvodněných  případech je to možné po předchozí domluvě. 

Provoz družiny je umožněn jen za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, tzn., že jak v ranní (7.00 – 7.45), tak i v odpolední družině (do 16 hodin) jsou žáci rozděleni podle tříd. Děti z I. A a z I. B zůstávají ve svých kmenových učebnách, děti ze II. třídy pobývají v době provozu družiny v učebně ŠD (přízemí).  

Pro 3. - 9. ročník je opět zavedena povinná distanční výuka, a to za stejných podmínek, které platily před jejich návratem k prezenční výuce (30. 11. 2020), tzn. mimo jiné, že vyučující budou vkládat úkoly na následující týden do učebny Googlu (případně po předchozí domluvě na školní web) v době předcházejícího pátku až neděle. Nadále platí možnost výpůjčky školního tabletu či notebooku. Rozvrh vysílání bude zveřejněn 30. 12. 2020. 

Postup v případě žáků, se kterými vázne spolupráce:

a) Neúčast v on-line hodině (vysílání) – pokud zákonný zástupce (dále ZZ) žáka do tří dnů neomluví, posílá třídní učitelka (dále TU) e-mail ZZ. Pokud ZZ do 24 hodin nereaguje, jedná se o neomluvenou hodinu a TU informuje ŘŠ. Za neúčast v hodině se považuje také situace, kdy se žák sice přihlásí, ale během on-line vysílání není evidentně přítomen (není vidět a nereaguje na výzvu).
b) Neplnění úkolů – vyučující upozorní žáka e-mailem, pokud žák nereaguje, vyučující to oznámí TU a ta tuto skutečnost oznámí ZZ. Při opakovaném neplnění povinností čeká žáka kázeňský postih.

Mgr. Marcela Antonovičová 

 

Vánoční přání všem našim žáků a jejich rodičům

 

(přání vytvořil Richard Nikel, žák 8. ročníku)

Vánoční videobesídka 2020

 

 

27.12. Požární ochrana očima dětí 

Konečné vyhodnocení republikového kola soutěže: "Požární ochrana očima dětí a mládeže za rok 2020" se uskutečnilo 14. prosince 2020 v sídle SH ČMS v Hasičském domě v Praze. V kategorii Digitální technologie nás svým vítězstvím překvapil a velmi potěšil Richard Nikel, žák 8. ročníku. Vítězi gratulujeme.

Mgr. Gabriela Simonová

15. 12. Prodloužení vánočních prázdnin

Z rozhodnutí vlády se prodlužují vánoční prázdniny o 21. a 22. 12., žáci jdou do školy naposledy 18. 12. 2020 a do školy mají přijít 4. 1. 2021. Sledujte však sdělovací prostředky a web školy, neboť zatím nevíme, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a co nás začátkem ledna čeká. 

Navzdory neklidné době Vám přeji poklidné prožití Vánoc a pevné zdraví v roce 2021.

Mgr. Marcela Antonovičová

 

18.2. Školní kolo zeměpisné olympiády

Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem 25 žáků. Nejlepšími řešiteli se stali a v okresním kole nás budou reprezentopvat: 

6.ročník: Terezie Stejskalová

7.A., 7.B.: 1. Erik Nowak, 2. + 3. Hrůzová Štěpánka, Kolářová Erika

8. - 9. ročník: 1. Silva Natálie de Oliveira, 2. Bartoš Radim

 

15. 12. Z rozhodnutí vlády se od 18. 12. uzavírá tělocvična.  

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

1. místo: Nikel Richard - 8. třída

2. místo: Janíček Vít - 9. třída

3. místo: 0liveira Natálie - 9. třída

                  Gratulujeme!                   Mgr. M. Černá

 

10. 12. 2020 Rozvrhy pro 6. a 8. třídu na týden 14. - 18. 12. 2020 zůstávají nezměněny

 rozvrhy 6. tř. zde , 8. tř. zde

7. 12. Zveřejnění odkazů pro přihlašování na konzultace v 15:45

V případě, že jste se nezapsali do tabulky, máte ještě možnost se přihlásit přes uvedené odkazy v čase 16 - 18 hodin. Negarantujeme navázání spojení s daným vyučujícím, ale buďte trpěliví a zkuste to víckrát, vyučující může komunikovat s někým jiným.

IV. třída - Mgr. Gabriela Simonová

V. třída - Mgr. Radmila Strážnická

VI. třída - Mgr. Kateřina Králová

VII. A třída - Mgr. Andrea Puklová

VII. B třída - PaedDr. Bente Bartová

VIII. třída - Mgr. Bohumila Klangová

IX. třída - Mgr. Martina Černá

Netřídní učitelé:

Mgr. Marcela Antonovičová

Mgr. Jana Filípková

RNDr. Miroslava Fojtová

Mgr. Petr Klimeš

Mgr. Olga Miklíčková

Mgr. Markéta Skovajsová

Mgr. Jitka Vaněrková

 

3. 12. Doplňující informace ke konzultaci on-line s rodiči 

V úvodu bych chtěla podotknout, že konzultace jsou v prvé řadě určeny pro ty rodiče žáků 4. – 9. ročníku, kteří se domnívají, že jim chybí informace o vzdělávání jejich dítěte z období distanční výuky. Žáci všech ročníků s výjimkou 7. ročníku budou mít nejpozději 7. 12. zapsáno hodnocení za 1. čtvrtletí v žákovské knížce. Žáci 7. ročníku budou mít toto hodnocení v žákovské knížce nejpozději 11. 12. Rodiče se mohou samozřejmě na vyučující i nadále obracet prostřednictvím e-mailu či telefonu.
Pokyny k přihlášení 
Od pátku 4. 12. od 10.00 do pondělí 7. 12. do 10.00 bude na školním webu v aktualitách zveřejněna tabulka, do které se rodič zapíše na vybraný čas k danému vyučujícímu.
V pondělí 7. 12. budou v 15. 45 na školním webu v aktualitách zveřejněny odkazy jednotlivých vyučujících, jejichž prostřednictvím se přihlásíte ve vybraný čas do vysílání.
V případě, že by tabulka byla naplněna a Vy byste se chtěli zúčastnit vysílání, napište své přání e-mailem vyučujícímu a ten si s Vámi domluví náhradní termín.

Mgr. Marcela Antonovičová

2. 12. 2020 DOUČOVÁNÍ - MATEMATIKA 7. TŘÍDY

Bude probíhat v úterý 8. 12. od 7:00 a v pátek 11. 12. od 12:25.

RNDr. Miroslava Fojtová

 

1. 12. 2020 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Listopad plný soutěží je za námi, a tak připomínám, že můžete doma řešit MATEMATICKOU OLYMPIÁDU - letos 70. ročník. Můžete soutěžit v kategorii vlastní nebo v kategorii vyššího ročníku, máme spoustu šikovných čtvrťáků - mohou doma řešit úlohy pro 5. ročník, nebo např. žák 5. třídy může řešit současně olympiádu pro 5. ročník i pro 6. ročník, žák osmé třídy současně olympiádu pro 8. ročník i pro 9. ročník. Zadání naleznete zde nebo můžete o zadání pořádat paní učitelku mamtematiky nebo paní učitelku Klangovou.

5. ročník termín odevzdání do 4. 1. 2021 - p.u. Strážnická

6. ročník termín odevzdání do 5. 3. 2021 - p.u. Fojtová

7. ročník termín odevzdání do 5. 3. 2021 - p.u. Fojtová

8. ročník termín odevzdání do 5. 3. 2021 - p.u. Klangová

9. ročník termín odevzdání do 4. 1. 2021 - p.u. Klangová

obecné informace

Mgr. Bohumila Klangová

 

30. 11. 2020 Soutěž PO očima dětí

Vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže - krajské kolo

II. stupeň:

1. Literární práce - 1. místo - Richard Nikel

2. Digitální technika - 1. místo - Richard Nikel

3. Výtvarné práce - 3. místo - Kateřina Sedláčková

                   Děkujeme za skvělou reprezentaci školy, gratulujeme!

                                                                    Mgr. M. Černá

26. 11. 2020 Konzultace pro rodiče on-line

 Vážení rodiče,

v pondělí 7. 12. proběhnou on-line konzultace, během nichž budete mít možnost získat informace o hodnocení Vašich dětí od jednotlivých vyučujících. Podrobné informace o způsobu připojení Vám zašlou třídní učitelky v pátek 4. 12. 

Mgr. Marcela Antonovičová

24. 11. 2020  Doplnění informací k výuce od 30. 11. 

 • v pondělí 30.11.2020 nastupuje celý první stupeň + 6., 8., 9. třída
 • po celou dobu pobytu ve škole mají žáci na ústech roušku (s výjimkou stravování) a dezinfikují si ruce (vstup, toalety, jídelna)
 • družinové děti 1. a 2. ročníku přicházejí od 7:00 do svého oddělení (Baláčová 2. tř v učebně ŠD, Kašparcová spojené 1. AB v učebně 1. A)
 • žáci 3. třídy ranní družinu nemají
 • do školy vstupují dojíždějící žáci od 7:35, po převlečení a přezutí odcházejí hned do třídy
  žáci místní přicházejí do školy v 7:45
 • v případě, že žák přichází v odůvodněných případech do školy před 7.35, bude do školy vpuštěn, ale čeká do 7.35 ve své šatně, pak odchází do své třídy (apeluji na rodiče, aby to však byl ojedinělý případ)
 • v hodinách Tv doporučeny vycházky, v Hv doporučena teorie, nebo volíme náhradní program
 • družina z organizačních a personálních důvodů do 16 h: 1.AB  také odpoledne spojeny (Kašparcová, Holcnerová ve učebně 1.A), 2. třída (Baláčová v učebně 1.B), 3. třída (Skovajsová v učebně družiny)
 • vzhledem k pravidelnému větrání učeben doporučujeme dětem, aby nosily teplejší oblečení
 • volnou hodinu tráví žáci ve své šatně s rouškou na ústech, možnost opustit školu se souhlasem rodičů  zůstává zachována
 • zájmové kroužky nebudou v 1. pololetí otevřeny, uhrazené platby vrátíme 
 • dopsání známek do ŽK a klasifikace za 1. čtvrtletí (bez výchov) do 7. 12. , 7. ročník do 14. 12. 
 • rozvrh pro distanční výuku 7. ročníku v týdnu 30. 11. - 4. 12. bude vyvěšen na webu školy v pátek 27. 11. 
 • první stupeň má rozvrh beze změn
 • otevřeny jsou: Dyslektický kroužek, Pedagogická intervence a Náboženství (Stř: 3.tř-12:30-13:15, 4.tř 13:25-13:40, 5.tř 13:40-13:55, 6.tř 13:55-14:10)
 • upravené rozvrhy 6. tř. zde , 8. tř. zde, 9. tř. zde

                                                                                                    Mgr. Marcela Antonovičová

24. 11. 2020 soutěž - Požární ochrana očima dětí - okresní kolo

Literární práce

1. stupeň: 1. místo - M. Habrmanová, 2. místo - R. Váňa, 3.místo - A. Alešová

2. stupeň: 1. místo - R. Nikel

Digitální technologie

2. stupeň: 1. místo - R. Nikel

Výtvarné práce

1. stupeň: 1. místo - L. Krejčí

2. stupeň: 1. místo - M. Štefanová, 2. místo - K. Sedláčková

                                                      Gratulujeme!            Mgr. M. Černá, Mgr. J. Vaněrková

                 

 

 

24. 11. 2020 Soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY

V minulých čtrnácti dnech se žáci naší školy v hojném počtu zúčastnili online soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY.  V kategorii pro nejmenší MINI  se na prvním místě umístil Antonín Košek se 156 body, na druhém Sebastian Krhovký se 140 body a na třetím místě Marek Heinc se 130 body, všichni ze čtvrté třídy. V kategorii BENJAMÍN pro žáky 6. a 7. ročníků se na prvním místě umístila Daniela Krejčí se 176 body, na druhém Klára Veselá i Andrea Veselá, obě se 156 body a na třetím místě Adéla Štefanová se 147 body, všechny ze třídy VII. A. V kategorii KADET pro žáky 8. a 9. ročníků první místo obsadil Aleš Sáňka se 160 body, druhé místo Magdaléna Simonová se 157 body, oba z deváté třídy, a na třetím místě se umístila Anežka Svobodová z osmé třídy se 152 body. Všem účastníkům soutěže děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Bohumila Klangová

 

23. 11. 2020 PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

V pátek 13. listopadu na naší škole proběhlo odložené (ze října) školní kolo soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN pro žáky 8. a 9. ročníků. Na prvním místě se umístil s více jak dvacetibodovým náskokem Richard Nikel z osmé třídy, druhé místo obsadila Anežka Svobodová také z osmé třídy a na třetím místě se umístil Jan Reka ze třídy deváté. Blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme, že se přes nelehké podmínky v současné době do soutěže zapojili.

Mgr. Bohumila Klangová

22. 11. 2020 MATEMATICKÝ KLOKAN

V minulém týdnu na naší škole proběhl náhradní termín matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN pro žáky 3.- 9. ročníků, soutěže se zúčastnilo 44 žáků. V nejmenší kategorii CVRČEK pro žáky 3. - 4. ročníků se na prvním místě umístila Anna Kubicová ze 4. třídy, na druhém místě Filip Ryba ze 3. třídy a na třetím místě Michaela Fardová ze 4. třídy. V kategorii KLOKÁNEK pro žáky 5. - 6. ročníků se na prvním místě umístila Terezie Stejskalová ze 6. třídy, na druhém místě Filip Nowak a na třetím místě Karolína Dočekalová, oba z 5. třídy. V kategorii BENjAMÍN pro žáky 7. a 8. ročníků se na prvním místě umístila Barbora Vintrlíková, na druhém místě Anežka Svobodová, obě z 8. třídy a na třetím místě Erika Kolářová ze 7. A. V kategorii KADET pro naše nejstarší se na prvním místě umístila Magdaléna Simonová, na druhém Vít Janíček a na třetím místě Radim Bartoš, všichni z 9. třídy. Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži. (správné výsledky a detailnější umístění naleznou soutěžící v klokaní učebně na googlu).

Mgr. Bohumila Klangová

21. 11. 2020 MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA

MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA pro děti z DD Vranov

- od 23. 11. do 4. 12. 2020 - proběhne sbírka sladkostí a ovoce (ovoce je třeba donést 3. a 4. 12.)            - sbírka bude předána 4. 12.

      Všem, kteří se zapojí do této charitativní akce, děkujeme.                                                                                                                                                                         Mgr. M. Černá

 

20. 11. 2020 Nový rozvrh

Z důvodů pokračování distanční výuky byl upraven rozvrh pro 2. stupeň na týden 23. - 27. 11., byly posíleny některé hodiny - nové rozvrhy naleznete na stránkách třídy, změny jsou vyznačeny žlutě. Rozvrh na další týden od 30. 11. při střídání tříd 2. stupně bude zveřejněn v pátek 27. 11., z velké části půjde o návrat k rozvrhu při prezenční výuce.

Mgr. Bohumila Klangová

 

20. 11. 2020 Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. stupně základních škol,
• žáků 9. ročníků základních škol,
• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační
výuky – střídání celých tříd po týdnu. V naší škole nastoupí v týdnu 30. 11. - 4. 12. k prezenční výuce žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. ročníku se budou vzdělávat distančně. 

Další informace k provozu školy od 30. 11. očekávejte nejpozději ve středu 25. 11. 2020. 

Mgr. Marcela Antonovičová

 

18. 11. 2020  Tělocvična pro veřejnost zůstane uzavřena až do konce roku 2020. 

18.11. 2020 Provoz školní družiny od 18. 11. 

Ranní družina od 7:00

Odpolední družina do 16:00

Vyzvedávání dětí:
RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

I.A : Zvonek (Delfínci I. oddělení) nebo mobil- 739 288 168

I.B : Mobil 732 488 865

II. třída : Zvonek školní družina nebo mobil - 739 265 163

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku.

                                                                  Mgr. Markéta Skovajsová

16. 11. 2020 

Dne 17. 11. slavíme státní svátek - Den boje studentů za svobodu a demokracii. Chtěla bych ho připomenout alespoň odkazem na video (4 minuty):

https://www.slavne-dny.cz/episode/532425/den-studentu-17-listopad 

Mgr. Marcela Antonovičová

12. 11. 2020 Informace k výuce žáků 1. a 2. ročníku 

Z rozhodnutí vlády je od 18. 11. 2020 v 1. a 2. ročnících základních škol opět zavedena prezenční výuka. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Pouze v době konzumace jídla a pití si mohou žáci roušky sundat. V platnosti zůstávají všechna epidemiologická opatření, která byla již dříve zavedena. 

Výuka začíná v 7.55 a končí dle rozvrhu hodin. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Místo Tv a Hv budou určeny náhradní předměty. 

Provoz družiny je umožněn jen za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy, tzn., že jak v ranní (7.00 – 7.45), tak i v odpolední družině (do 16 hodin) jsou žáci rozděleni podle tříd. Bližší informace podají rodičům žáků 1. a 2. ročníků třídní učitelky prostřednictvím e-mailu. 

Mgr. Marcela Antonovičová

11. 11. 2020 Bobřík informatiky

Aby soutěží nebylo málo, máme tu ještě soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY, soutěže se každoročně účastníme a soutěž je velmi pěkná. Bohužel vychází opět na tento a příští týden, ale doufám, že vás to neodradí se a v hojném počtu se zúčastníte. Tento týden tj. od dnes, zítra a v pátek mezi 7:30 -15:00 může soutěžit 1. stupeň(doporučeno pro žáky 4. a 5. ročníků) v kategorii MINI a 6. a 7. ročníky v kategorii BENJAMÍN. Příští týden pak žáci 8. a 9. ročníků v kategorii KADET. Kdo má zájem soutěžit přihlásí se na e-mail klimes@zslipuvka.cz a pan učitel mu pak pošle další instrukce.

Mgr. Bohumila Klangová

9. 11. 2020 Matematický klokan

V tomto týdnu bude na naší škole probíhat i školní kolo soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN pro žáky 3. - 9. ročníků, dobrovolníci se hlaste paní učitelce zmatematiky nebo na adresu IT@zslipuvka.cz do středy 10:00. Potom dostanete pozvánku do "klokaní učebny" a tam už budete řešit úlohy. Soutěž bude probíhat v tyto časy, vždy na začátku se přihlaste na krátký meeting.

středa 11. 11. v 10:30 kategorie KLOKÁNEK (5. a 6. ročník)

středa 11. 11. v 12:20 kategorie BENJAMÍN (7. a 8. ročník)

čtvrtek 12. 11. v 11:00 kategorie CVRČEK (3. a 4. ročník)

čtvrtek 12. 11. v 11:30 kategorie KADET (9. ročník)

Mgr. Bohumila Klangová

 

Kancelář školy otevřena pouze 9.11.2020, 11.11.2020 a 18.11.2020 od 7:00 do 14:00.
 

9. 11. 2020 Přírodovědný klokan

V pátek 13. 11. od 11:30 se uskuteční školní kolo soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN pro žáky 8. a 9. ročníků, soutěž začne krátkým online meetingem v "klokaní google učebně", poté proběhne zadání úloh, vše se řeší online v učebně. Zájemnci se nahlásí do čtvrtku 12. 11. v online hodinách matematiky nebo na e-mail IT@zslipuvka.cz, v pátek dopoledne pak obdrží přihlášku do učebny. Doufáme, že účast bude hojná.

Mgr. Bohumila Klangová

4. 11. 2020 Informace k distanční výuce 

 Do 20. 11. distanční výuka, původně naplánované ředitelské volno na 16. 11. se ruší (vysílání proběhne), 17. 11. státní svátek (nevysílá se),  třídní schůzky a konzultační hodiny naplánované na 23. 11. se nekonají, rodiče se mají možnost obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím e-mailu. Úkoly na následující týden zadávají vyučující vždy v rozmezí předcházejícího pátku až neděle.

Postup v případě žáků, se kterými vázne spolupráce: 

a) Neúčast v on-line hodině (vysílání) – pokud zákonný zástupce (dále ZZ) žáka do tří dnů neomluví, posílá třídní učitelka (dále TU) e-mail ZZ. Pokud ZZ do 24 hodin nereaguje, jedná se o neomluvenou hodinu a TU informuje ŘŠ. Za neúčast v hodině se považuje také situace, kdy se žák sice přihlásí, ale během on-line vysílání není evidentně přítomen (není vidět a nereaguje na výzvu).
     b) Neplnění úkolů – vyučující upozorní žáka e-mailem, pokud žák nereaguje, vyučující to oznámí TU a ta tuto skutečnost oznámí ZZ. Při opakovaném neplnění povinností čeká žáka kázeňský postih. 

Mgr. Marcela Antonovičová

3. 11. Informacek přijímacímu řízení

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 - ZDE

                                                                  Mgr. M. Černá

 

2.11. 2020 Mikroskopická soutěž pro žáky

Biologická soutěž pro žáky a studenty všech typů škol připravená ve spolupráci Československé mikroskopické společnosti, výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging a časopisu Scientific American.  Soutěž potrvá do konce listopadu. K zodpovězení je celkem 10 otázek prostřednictvím elektronického formuláře. Do soutěže se registrujete pomocí vaší e-mailové adresy. Kdo by měl o soutěž zájem více informací zde: https://www.sciam.cz/cz/clanky/eventy/czech-bioimaging-zobrazujeme-principy-zivota-mikroskopicka-soutez-pro-studenty.html?webjetDmsp=19810 

Mgr. Olga Miklíčková 

30. 10. 2020 Rozvrh pro online výuku

Rozvrh bude platit pro každý týden, po který bude distanční výuka probíhat, případně změny, přesuny popř. náhrady budou zveřejněny na webu školy. Hodiny, které jsou půlené např. F/Z znamená, že první týden výuky tj. 2. - 6. 11. bude fyzika a v týdnu 9. - 13. 11. bude zeměpis. Rozvrhy jednotlivých tříd jsou zveřejněny u kontrétních tříd, souhrnně tady.

Mgr. Bohumila Klangová

 

29. 10. 2020 Informace o výuce od 2. 11. 2020

Distanční výuka pokračuje pro všechny ročníky. Dne 30. 10. 2020 bude na školním webu zveřejněn rozvrh hodin on-line vysílání, který bude platný až do odvolání. Vyučující budou do 1. 11. 2020 vkládat úkoly na týden od 2. 11. do 6. 11.  na školní web (týká se pouze matematiky 6. - 7. ročníku a zeměpisu v 6., 8. a 9. ročníku) a do učebny Googlu (všechny ostatní předměty a ročníky). 

 Mgr. Marcela Antonovičová

Žádosti o ošetřovné

Na stránkách České správy sociálního zabezpečí jsou uveřejněny informace k ošetřovnému. Škola nově nevydává formulář potvrzení o uzvaření školy, ale rodič vyplňuje žádost o ošetřovné sám.
Odkaz na informace: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 je kancelář školy z důvodu nařízeného volna a podzimních prázdnin uzavřena.

 

23. 10. 2020 Organizace výuky od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

k dnešnímu dni nemáme žádné informace k organizaci výuky od 2. 11. 2020. Vzhledem k epidemiologické situaci však počítáme s distanční výukou, nicméně rozvrh online přenosů zveřejníme až v okamžiku, kdy budeme oficiálně informováni. Předběžně mohu sdělit pouze to, že v případě pokračující distanční výuky se začne vysílat 2. 11. Doporučuji pozorné sledování školního webu. Dětem přeji příjemné podzimní prázdniny a rodičům klidný nadcházející týden. 

Mgr. Marcela Antonovičová

15. 10. online výuka v příštím týdnu

Pro 1. stupeň informace zde - vyučování bude probíhat až od pondělí, v pátek proběhnou některé zkušební informativní přihlášení dle pokynů třídních učitelek.

Pro druhý stupeň rozvrh zde:

6. ročník

7. A a 7. B

8. ročník

9. ročník

 

14. 10. online výuka - návod na přihlášení

Pro letošní školní rok jsme s distanční online výukou přešli pod google, žáci 4.-9. ročníků se v proběhu prezenční výuky naučili, jak s google účtem a google učebnou pracovat. Pro ty, kteří něco zapomněli, nejsou si jisti, zda to umí, máme  videonávod, jak na to. Videonávod také doporučujeme rodičům žáků 1. - 3. ročníků, kteří během zítřka dostanou od třídních učitelek žáků informační e-maily s přihlašovacími údaji. Nebojte se, všechno společně zvládneme - kdyby byl problém, volejte 775 076 028 nebo pište IT@zslipuvka.cz nebo klangova@zslipuvka.cz nebo klimes@zslipuvka.cz

 

 

14. 10. rozvrh pro distanční výuku 8. a 9. ročníků

Distanční výuka pro tento týden pro osmou třídu zde a pro devátou tady.

B. Klangová

 

13. 10. 2020 Uzavření základních škol od 14. 10. 2020

Z rozhodnutí vlády se zcela uzavírají základní školy  od 14. 10. 2020 (zatím do 1. 11. 2020). Od 14.  do 23. 10. se zavádí distanční výuka, od 26. do 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Úkoly pro žáky 1. stupně a 8. a 9. ročníku budou zveřejněny na webu školy nebo předány prostřednictvím gmailu v učebně Googlu ve středu 14. 10. do 14 hodin (rodiče žáků 1. stupně budou podrobněji informováni e-mailem). On-line vysílání pro tyto žáky začne nejdříve 15. 10. 2020. Žáci 6. a 7. ročníku pokračují podle dříve daného rozvrhu. Rozvrh na další týden bude pro ně zveřejněn do 17. 10. 

Distanční výuka je povinná, tzn., že žáci plní zadané úkoly a účastní se on-line vysílání. Pokud se nemohou on-line vysílání účastnit, je zákonný zástupce povinen svého syna/svoji dceru omluvit u daného vyučujícího nebo třídní učitelky, případně se domluvit na jiném způsobu plnění úkolů. 

Formulář Žádosti o ošetřovné pro děti do 10 let si mohou rodiče vyzvednout ve škole v kanceláři denně od 7 do 14.30, případně o něj požádat prostřednictvím e-mailu ucetni@zslipuvka.cz (uveďte jméno, příjmení dítěte a jeho rodné číslo).

                                                                                                    Mgr. Marcela Antonovičová

 12. 10. rozvrh pro distanční výuku

V tomto týdnu se distanční výuky účastní šestá a sedmé třídy.

Rozvrh pro šestou třídu zde, pro 7. A tady a pro 7. B tady.

Bohumila Klangová

13.10. Ruší se nácviky na hody.

 

9. 10. Vládní opatření a režim v ZŠ Lipůvka od 12. 10. 2020

Z rozhodnutí vlády ze dne 8. 10. 2020 (zde) se od 12. 10. 2020 zavádí na 2. stupni základních škol střídavá výuka.

V naší škole se v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 budou distančně vzdělávat žáci těchto tříd: VI., VII. A a VII. B. (od 19. do 23. 10. se vzdělávají prezenčně). Úkoly pro tyto žáky budou uveřejněny nejpozději 12. 10. v 12.00 na školním webu nebo na gmailu v učebně Googlu (žáci byli informováni). On-line vysílání bude zahájeno dle zvláštního rozvrhu od 13. 10. (rozvrh bude uveřejněn nejpozději 12. 10. ve 12.00).

Žáci VIII. a IX. třídy se budou se v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 vzdělávat prezenčně, od 19. do  23. 10. distančně (podrobnější informace obdrží v týdnu od 12. do 16. 10.).


      Distanční výuka je povinná, tzn., že žáci plní zadané úkoly a účastní se on-line vysílání. Pokud se nemohou on-line vysílání účastnit,  je zákonný zástupce povinen svého syna/svoji dceru  omluvit u daného vyučujícího nebo třídní učitelky. 

Dyslektický kroužek, kroužek Hravé čtení a kroužek Deskových her svoji činnost přeruší.


      Výuka na 1. stupni a školní družina zůstávají beze změn.


       Již dříve vyhlášené ředitelské volno na 20. 10. 2020 platí pro všechny žáky školy, tzn., že neprobíhá žádná výuka a není v provozu školní družina. 


        Obědy budou pro distančně se vzdělávající žáky odhlášeny. Z organizačních a hygienických důvodů jim nemůžeme vydávat obědy do jídlonosičů. 


         Tato opatření jsou prozatím vyhlášena do 23. 10. 2020.


          Na 26. a 27. 10. vyhlašuje ministr školství dva dny volna, následovat budou státní svátek (28. 10.) a podzimní prázdniny (29. a 30. 10.). V týdnu od 26. do 30. 10. tedy neprobíhá žádná výuka. V provozu nebude ani školní družina. 

                                                                                               Mgr. Marcela Antonovičová

9. 10. Pronájmy tělocvičny

Z důvodu vládních opatření bude od 12. 10. pro veřejnost uzavřena tělocvična předběžně na 14 dní. 

 

7. 10. 2020 Projekt Matematická gramotnost

V září 2020 se naše škola zapojila do projektu Matematická gramotnost, jedná se o projekt navazující na projekt PolyGram. Projekt PolyGram umožnil žákům 1. i 2. stupně naší školy zúčastnit se několika matematických exkurzí např. do Mahenova divadla, do DRFG Areny a do přístaviště. V rámci projektu se vyučující mohli účastnit M-dílen a workshopů. V rámci projektu jsem se mohla jako lektorka zúčastnit matematického soustředění výběru talentované mládeže Jihomoravského kraje, kde mezi dvacítkou vybraných žáků z kraje byla i Anežka Svobodová žákyně loňské sedmé třídy. Věříme, že zapojením do pokračujícího projektu Matematická gramotnost, bude pro naši školu, vyučující i žáky opět přínosem.

Mgr. Bohumila Klangová

 

1. 1