ZŠ Lipůvka

Aktuality - školní rok 2020/2021

3. 12. Doplňující informace ke konzultaci on-line s rodiči 

V úvodu bych chtěla podotknout, že konzultace jsou v prvé řadě určeny pro ty rodiče žáků 4. – 9. ročníku, kteří se domnívají, že jim chybí informace o vzdělávání jejich dítěte z období distanční výuky. Žáci všech ročníků s výjimkou 7. ročníku budou mít nejpozději 7. 12. zapsáno hodnocení za 1. čtvrtletí v žákovské knížce. Žáci 7. ročníku budou mít toto hodnocení v žákovské knížce nejpozději 11. 12. Rodiče se mohou samozřejmě na vyučující i nadále obracet prostřednictví e-mailu či telefonu.
Pokyny k přihlášení 
Od pátku 4. 12. od 10.00 do pondělí 7. 12. do 10.00 bude na školním webu v aktualitách zveřejněna tabulka, do které se rodič zapíše na vybraný čas k danému vyučujícímu.
V pondělí 7. 12. budou v 15. 45 na školním webu v aktualitách zveřejněny odkazy jednotlivých vyučujících, jejichž prostřednictvím se přihlásíte ve vybraný čas do vysílání.
V případě, že by tabulka byla naplněna a Vy byste se chtěli zúčastnit vysílání, napište své přání e-mailem vyučujícímu a ten si s Vámi domluví náhradní termín.

Mgr. Marcela Antonovičová

2. 12. 2020 DOUČOVÁNÍ - MATEMATIKA 7. TŘÍDY

Bude probíhat v úterý 8. 12. od 7:00 a v pátek 11. 12. od 12:25.

RNDr. Miroslava Fojtová

 

1. 12. 2020 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Listopad plný soutěží je za námi, a tak připomínám, že můžete doma řešit MATEMATICKOU OLYMPIÁDU - letos 70. ročník. Můžete soutěžit v kategorii vlastní nebo v kategorii vyššího ročníku, máme spoustu šikovných čtvrťáků - mohou doma řešit úlohy pro 5. ročník, nebo např. žák 5. třídy může řešit současně olympiádu pro 5. ročník i pro 6. ročník, žák osmé třídy současně olympiádu pro 8. ročník i pro 9. ročník. Zadání naleznete zde nebo můžete o zadání pořádat paní učitelku mamtematiky nebo paní učitelku Klangovou.

5. ročník termín odevzdání do 4. 1. 2021 - p.u. Strážnická

6. ročník termín odevzdání do 5. 3. 2021 - p.u. Fojtová

7. ročník termín odevzdání do 5. 3. 2021 - p.u. Fojtová

8. ročník termín odevzdání do 5. 3. 2021 - p.u. Klangová

9. ročník termín odevzdání do 4. 1. 2021 - p.u. Klangová

obecné informace

Mgr. Bohumila Klangová

 

30. 11. 2020 Soutěž PO očima dětí

Vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže - krajské kolo

II. stupeň:

1. Literární práce - 1. místo - Richard Nikel

2. Digitální technika - 1. místo - Richard Nikel

3. Výtvarné práce - 3. místo - Kateřina Sedláčková

                   Děkujeme za skvělou reprezentaci školy, gratulujeme!

                                                                    Mgr. M. Černá

26. 11. 2020 Konzultace pro rodiče on-line

 Vážení rodiče,

v pondělí 7. 12. proběhnou on-line konzultace, během nichž budete mít možnost získat informace o hodnocení Vašich dětí od jednotlivých vyučujících. Podrobné informace o způsobu připojení Vám zašlou třídní učitelky v pátek 4. 12. 

Mgr. Marcela Antonovičová

24. 11. 2020  Doplnění informací k výuce od 30. 11. 

 • v pondělí 30.11.2020 nastupuje celý první stupeň + 6., 8., 9. třída
 • po celou dobu pobytu ve škole mají žáci na ústech roušku (s výjimkou stravování) a dezinfikují si ruce (vstup, toalety, jídelna)
 • družinové děti 1. a 2. ročníku přicházejí od 7:00 do svého oddělení (Baláčová 2. tř v učebně ŠD, Kašparcová spojené 1. AB v učebně 1. A)
 • žáci 3. třídy ranní družinu nemají
 • do školy vstupují dojíždějící žáci od 7:35, po převlečení a přezutí odcházejí hned do třídy
  žáci místní přicházejí do školy v 7:45
 • v případě, že žák přichází v odůvodněných případech do školy před 7.35, bude do školy vpuštěn, ale čeká do 7.35 ve své šatně, pak odchází do své třídy (apeluji na rodiče, aby to však byl ojedinělý případ)
 • v hodinách Tv doporučeny vycházky, v Hv doporučena teorie, nebo volíme náhradní program
 • družina z organizačních a personálních důvodů do 16 h: 1.AB  také odpoledne spojeny (Kašparcová, Holcnerová ve učebně 1.A), 2. třída (Baláčová v učebně 1.B), 3. třída (Skovajsová v učebně družiny)
 • vzhledem k pravidelnému větrání učeben doporučujeme dětem, aby nosily teplejší oblečení
 • volnou hodinu tráví žáci ve své šatně s rouškou na ústech, možnost opustit školu se souhlasem rodičů  zůstává zachována
 • zájmové kroužky nebudou v 1. pololetí otevřeny, uhrazené platby vrátíme 
 • dopsání známek do ŽK a klasifikace za 1. čtvrtletí (bez výchov) do 7. 12. , 7. ročník do 14. 12. 
 • rozvrh pro distanční výuku 7. ročníku v týdnu 30. 11. - 4. 12. bude vyvěšen na webu školy v pátek 27. 11. 
 • první stupeň má rozvrh beze změn
 • otevřeny jsou: Dyslektický kroužek, Pedagogická intervence a Náboženství (Stř: 3.tř-12:30-13:15, 4.tř 13:25-13:40, 5.tř 13:40-13:55, 6.tř 13:55-14:10)
 • upravené rozvrhy 6. tř. zde , 8. tř. zde, 9. tř. zde

                                                                                                    Mgr. Marcela Antonovičová

24. 11. 2020 soutěž - Požární ochrana očima dětí - okresní kolo

Literární práce

1. stupeň: 1. místo - M. Habrmanová, 2. místo - R. Váňa, 3.místo - A. Alešová

2. stupeň: 1. místo - R. Nikel

Digitální technologie

2. stupeň: 1. místo - R. Nikel

Výtvarné práce

1. stupeň: 1. místo - L. Krejčí

2. stupeň: 1. místo - M. Štefanová, 2. místo - K. Sedláčková

                                                      Gratulujeme!            Mgr. M. Černá, Mgr. J. Vaněrková

                 

 

 

24. 11. 2020 Soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY

V minulých čtrnácti dnech se žáci naší školy v hojném počtu zúčastnili online soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY.  V kategorii pro nejmenší MINI  se na prvním místě umístil Antonín Košek se 156 body, na druhém Sebastian Krhovký se 140 body a na třetím místě Marek Heinc se 130 body, všichni ze čtvrté třídy. V kategorii BENJAMÍN pro žáky 6. a 7. ročníků se na prvním místě umístila Daniela Krejčí se 176 body, na druhém Klára Veselá i Andrea Veselá, obě se 156 body a na třetím místě Adéla Štefanová se 147 body, všechny ze třídy VII. A. V kategorii KADET pro žáky 8. a 9. ročníků první místo obsadil Aleš Sáňka se 160 body, druhé místo Magdaléna Simonová se 157 body, oba z deváté třídy, a na třetím místě se umístila Anežka Svobodová z osmé třídy se 152 body. Všem účastníkům soutěže děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Bohumila Klangová

 

23. 11. 2020 PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

V pátek 13. listopadu na naší škole proběhlo odložené (ze října) školní kolo soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN pro žáky 8. a 9. ročníků. Na prvním místě se umístil s více jak dvacetibodovým náskokem Richard Nikel z osmé třídy, druhé místo obsadila Anežka Svobodová také z osmé třídy a na třetím místě se umístil Jan Reka ze třídy deváté. Blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme, že se přes nelehké podmínky v současné době do soutěže zapojili.

Mgr. Bohumila Klangová

22. 11. 2020 MATEMATICKÝ KLOKAN

V minulém týdnu na naší škole proběhl náhradní termín matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN pro žáky 3.- 9. ročníků, soutěže se zúčastnilo 44 žáků. V nejmenší kategorii CVRČEK pro žáky 3. - 4. ročníků se na prvním místě umístila Anna Kubicová ze 4. třídy, na druhém místě Filip Ryba ze 3. třídy a na třetím místě Michaela Fardová ze 4. třídy. V kategorii KLOKÁNEK pro žáky 5. - 6. ročníků se na prvním místě umístila Terezie Stejskalová ze 6. třídy, na druhém místě Filip Nowak a na třetím místě Karolína Dočekalová, oba z 5. třídy. V kategorii BENjAMÍN pro žáky 7. a 8. ročníků se na prvním místě umístila Barbora Vintrlíková, na druhém místě Anežka Svobodová, obě z 8. třídy a na třetím místě Erika Kolářová ze 7. A. V kategorii KADET pro naše nejstarší se na prvním místě umístila Magdaléna Simonová, na druhém Vít Janíček a na třetím místě Radim Bartoš, všichni z 9. třídy. Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži. (správné výsledky a detailnější umístění naleznou soutěžící v klokaní učebně na googlu).

Mgr. Bohumila Klangová

21. 11. 2020 MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA

MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA pro děti z DD Vranov

- od 23. 11. do 4. 12. 2020 - proběhne sbírka sladkostí a ovoce (ovoce je třeba donést 3. a 4. 12.)            - sbírka bude předána 4. 12.

      Všem, kteří se zapojí do této charitativní akce, děkujeme.                                                                                                                                                                         Mgr. M. Černá

 

20. 11. 2020 Nový rozvrh

Z důvodů pokračování distanční výuky byl upraven rozvrh pro 2. stupeň na týden 23. - 27. 11., byly posíleny některé hodiny - nové rozvrhy naleznete na stránkách třídy, změny jsou vyznačeny žlutě. Rozvrh na další týden od 30. 11. při střídání tříd 2. stupně bude zveřejněn v pátek 27. 11., z velké části půjde o návrat k rozvrhu při prezenční výuce.

Mgr. Bohumila Klangová

 

20. 11. 2020 Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. stupně základních škol,
• žáků 9. ročníků základních škol,
• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační
výuky – střídání celých tříd po týdnu. V naší škole nastoupí v týdnu 30. 11. - 4. 12. k prezenční výuce žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. ročníku se budou vzdělávat distančně. 

Další informace k provozu školy od 30. 11. očekávejte nejpozději ve středu 25. 11. 2020. 

Mgr. Marcela Antonovičová

 

18. 11. 2020  Tělocvična pro veřejnost zůstane uzavřena až do konce roku 2020. 

18.11. 2020 Provoz školní družiny od 18. 11. 

Ranní družina od 7:00

Odpolední družina do 16:00

Vyzvedávání dětí:
RODIČE NEVSTUPUJÍ DO BUDOVY!
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

I.A : Zvonek (Delfínci I. oddělení) nebo mobil- 739 288 168

I.B : Mobil 732 488 865

II. třída : Zvonek školní družina nebo mobil - 739 265 163

Za příznivého počasí se skupiny mohou vyskytovat venku.

                                                                  Mgr. Markéta Skovajsová

16. 11. 2020 

Dne 17. 11. slavíme státní svátek - Den boje studentů za svobodu a demokracii. Chtěla bych ho připomenout alespoň odkazem na video (4 minuty):

https://www.slavne-dny.cz/episode/532425/den-studentu-17-listopad 

Mgr. Marcela Antonovičová

12. 11. 2020 Informace k výuce žáků 1. a 2. ročníku 

Z rozhodnutí vlády je od 18. 11. 2020 v 1. a 2. ročnících základních škol opět zavedena prezenční výuka. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Pouze v době konzumace jídla a pití si mohou žáci roušky sundat. V platnosti zůstávají všechna epidemiologická opatření, která byla již dříve zavedena. 

Výuka začíná v 7.55 a končí dle rozvrhu hodin. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Místo Tv a Hv budou určeny náhradní předměty. 

Provoz družiny je umožněn jen za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy, tzn., že jak v ranní (7.00 – 7.45), tak i v odpolední družině (do 16 hodin) jsou žáci rozděleni podle tříd. Bližší informace podají rodičům žáků 1. a 2. ročníků třídní učitelky prostřednictvím e-mailu. 

Mgr. Marcela Antonovičová

11. 11. 2020 Bobřík informatiky

Aby soutěží nebylo málo, máme tu ještě soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY, soutěže se každoročně účastníme a soutěž je velmi pěkná. Bohužel vychází opět na tento a příští týden, ale doufám, že vás to neodradí se a v hojném počtu se zúčastníte. Tento týden tj. od dnes, zítra a v pátek mezi 7:30 -15:00 může soutěžit 1. stupeň(doporučeno pro žáky 4. a 5. ročníků) v kategorii MINI a 6. a 7. ročníky v kategorii BENJAMÍN. Příští týden pak žáci 8. a 9. ročníků v kategorii KADET. Kdo má zájem soutěžit přihlásí se na e-mail klimes@zslipuvka.cz a pan učitel mu pak pošle další instrukce.

Mgr. Bohumila Klangová

9. 11. 2020 Matematický klokan

V tomto týdnu bude na naší škole probíhat i školní kolo soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN pro žáky 3. - 9. ročníků, dobrovolníci se hlaste paní učitelce zmatematiky nebo na adresu IT@zslipuvka.cz do středy 10:00. Potom dostanete pozvánku do "klokaní učebny" a tam už budete řešit úlohy. Soutěž bude probíhat v tyto časy, vždy na začátku se přihlaste na krátký meeting.

středa 11. 11. v 10:30 kategorie KLOKÁNEK (5. a 6. ročník)

středa 11. 11. v 12:20 kategorie BENJAMÍN (7. a 8. ročník)

čtvrtek 12. 11. v 11:00 kategorie CVRČEK (3. a 4. ročník)

čtvrtek 12. 11. v 11:30 kategorie KADET (9. ročník)

Mgr. Bohumila Klangová

 

Kancelář školy otevřena pouze 9.11.2020, 11.11.2020 a 18.11.2020 od 7:00 do 14:00.
 

9. 11. 2020 Přírodovědný klokan

V pátek 13. 11. od 11:30 se uskuteční školní kolo soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN pro žáky 8. a 9. ročníků, soutěž začne krátkým online meetingem v "klokaní google učebně", poté proběhne zadání úloh, vše se řeší online v učebně. Zájemnci se nahlásí do čtvrtku 12. 11. v online hodinách matematiky nebo na e-mail IT@zslipuvka.cz, v pátek dopoledne pak obdrží přihlášku do učebny. Doufáme, že účast bude hojná.

Mgr. Bohumila Klangová

4. 11. 2020 Informace k distanční výuce 

 Do 20. 11. distanční výuka, původně naplánované ředitelské volno na 16. 11. se ruší (vysílání proběhne), 17. 11. státní svátek (nevysílá se),  třídní schůzky a konzultační hodiny naplánované na 23. 11. se nekonají, rodiče se mají možnost obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím e-mailu. Úkoly na následující týden zadávají vyučující vždy v rozmezí předcházejícího pátku až neděle.

Postup v případě žáků, se kterými vázne spolupráce: 

a) Neúčast v on-line hodině (vysílání) – pokud zákonný zástupce (dále ZZ) žáka do tří dnů neomluví, posílá třídní učitelka (dále TU) e-mail ZZ. Pokud ZZ do 24 hodin nereaguje, jedná se o neomluvenou hodinu a TU informuje ŘŠ. Za neúčast v hodině se považuje také situace, kdy se žák sice přihlásí, ale během on-line vysílání není evidentně přítomen (není vidět a nereaguje na výzvu).
     b) Neplnění úkolů – vyučující upozorní žáka e-mailem, pokud žák nereaguje, vyučující to oznámí TU a ta tuto skutečnost oznámí ZZ. Při opakovaném neplnění povinností čeká žáka kázeňský postih. 

Mgr. Marcela Antonovičová

3. 11. Informacek přijímacímu řízení

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 - ZDE

                                                                  Mgr. M. Černá

 

2.11. 2020 Mikroskopická soutěž pro žáky

Biologická soutěž pro žáky a studenty všech typů škol připravená ve spolupráci Československé mikroskopické společnosti, výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging a časopisu Scientific American.  Soutěž potrvá do konce listopadu. K zodpovězení je celkem 10 otázek prostřednictvím elektronického formuláře. Do soutěže se registrujete pomocí vaší e-mailové adresy. Kdo by měl o soutěž zájem více informací zde: https://www.sciam.cz/cz/clanky/eventy/czech-bioimaging-zobrazujeme-principy-zivota-mikroskopicka-soutez-pro-studenty.html?webjetDmsp=19810 

Mgr. Olga Miklíčková 

30. 10. 2020 Rozvrh pro online výuku

Rozvrh bude platit pro každý týden, po který bude distanční výuka probíhat, případně změny, přesuny popř. náhrady budou zveřejněny na webu školy. Hodiny, které jsou půlené např. F/Z znamená, že první týden výuky tj. 2. - 6. 11. bude fyzika a v týdnu 9. - 13. 11. bude zeměpis. Rozvrhy jednotlivých tříd jsou zveřejněny u kontrétních tříd, souhrnně tady.

Mgr. Bohumila Klangová

 

29. 10. 2020 Informace o výuce od 2. 11. 2020

Distanční výuka pokračuje pro všechny ročníky. Dne 30. 10. 2020 bude na školním webu zveřejněn rozvrh hodin on-line vysílání, který bude platný až do odvolání. Vyučující budou do 1. 11. 2020 vkládat úkoly na týden od 2. 11. do 6. 11.  na školní web (týká se pouze matematiky 6. - 7. ročníku a zeměpisu v 6., 8. a 9. ročníku) a do učebny Googlu (všechny ostatní předměty a ročníky). 

 Mgr. Marcela Antonovičová

Žádosti o ošetřovné

Na stránkách České správy sociálního zabezpečí jsou uveřejněny informace k ošetřovnému. Škola nově nevydává formulář potvrzení o uzvaření školy, ale rodič vyplňuje žádost o ošetřovné sám.
Odkaz na informace: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 je kancelář školy z důvodu nařízeného volna a podzimních prázdnin uzavřena.

 

23. 10. 2020 Organizace výuky od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

k dnešnímu dni nemáme žádné informace k organizaci výuky od 2. 11. 2020. Vzhledem k epidemiologické situaci však počítáme s distanční výukou, nicméně rozvrh online přenosů zveřejníme až v okamžiku, kdy budeme oficiálně informováni. Předběžně mohu sdělit pouze to, že v případě pokračující distanční výuky se začne vysílat 2. 11. Doporučuji pozorné sledování školního webu. Dětem přeji příjemné podzimní prázdniny a rodičům klidný nadcházející týden. 

Mgr. Marcela Antonovičová

15. 10. online výuka v příštím týdnu

Pro 1. stupeň informace zde - vyučování bude probíhat až od pondělí, v pátek proběhnou některé zkušební informativní přihlášení dle pokynů třídních učitelek.

Pro druhý stupeň rozvrh zde:

6. ročník

7. A a 7. B

8. ročník

9. ročník

 

14. 10. online výuka - návod na přihlášení

Pro letošní školní rok jsme s distanční online výukou přešli pod google, žáci 4.-9. ročníků se v proběhu prezenční výuky naučili, jak s google účtem a google učebnou pracovat. Pro ty, kteří něco zapomněli, nejsou si jisti, zda to umí, máme  videonávod, jak na to. Videonávod také doporučujeme rodičům žáků 1. - 3. ročníků, kteří během zítřka dostanou od třídních učitelek žáků informační e-maily s přihlašovacími údaji. Nebojte se, všechno společně zvládneme - kdyby byl problém, volejte 775 076 028 nebo pište IT@zslipuvka.cz nebo klangova@zslipuvka.cz nebo klimes@zslipuvka.cz

 

 

14. 10. rozvrh pro distanční výuku 8. a 9. ročníků

Distanční výuka pro tento týden pro osmou třídu zde a pro devátou tady.

B. Klangová

 

13. 10. 2020 Uzavření základních škol od 14. 10. 2020

Z rozhodnutí vlády se zcela uzavírají základní školy  od 14. 10. 2020 (zatím do 1. 11. 2020). Od 14.  do 23. 10. se zavádí distanční výuka, od 26. do 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Úkoly pro žáky 1. stupně a 8. a 9. ročníku budou zveřejněny na webu školy nebo předány prostřednictvím gmailu v učebně Googlu ve středu 14. 10. do 14 hodin (rodiče žáků 1. stupně budou podrobněji informováni e-mailem). On-line vysílání pro tyto žáky začne nejdříve 15. 10. 2020. Žáci 6. a 7. ročníku pokračují podle dříve daného rozvrhu. Rozvrh na další týden bude pro ně zveřejněn do 17. 10. 

Distanční výuka je povinná, tzn., že žáci plní zadané úkoly a účastní se on-line vysílání. Pokud se nemohou on-line vysílání účastnit, je zákonný zástupce povinen svého syna/svoji dceru omluvit u daného vyučujícího nebo třídní učitelky, případně se domluvit na jiném způsobu plnění úkolů. 

Formulář Žádosti o ošetřovné pro děti do 10 let si mohou rodiče vyzvednout ve škole v kanceláři denně od 7 do 14.30, případně o něj požádat prostřednictvím e-mailu ucetni@zslipuvka.cz (uveďte jméno, příjmení dítěte a jeho rodné číslo).

                                                                                                    Mgr. Marcela Antonovičová

 12. 10. rozvrh pro distanční výuku

V tomto týdnu se distanční výuky účastní šestá a sedmé třídy.

Rozvrh pro šestou třídu zde, pro 7. A tady a pro 7. B tady.

Bohumila Klangová

13.10. Ruší se nácviky na hody.

 

9. 10. Vládní opatření a režim v ZŠ Lipůvka od 12. 10. 2020

Z rozhodnutí vlády ze dne 8. 10. 2020 (zde) se od 12. 10. 2020 zavádí na 2. stupni základních škol střídavá výuka.

V naší škole se v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 budou distančně vzdělávat žáci těchto tříd: VI., VII. A a VII. B. (od 19. do 23. 10. se vzdělávají prezenčně). Úkoly pro tyto žáky budou uveřejněny nejpozději 12. 10. v 12.00 na školním webu nebo na gmailu v učebně Googlu (žáci byli informováni). On-line vysílání bude zahájeno dle zvláštního rozvrhu od 13. 10. (rozvrh bude uveřejněn nejpozději 12. 10. ve 12.00).

Žáci VIII. a IX. třídy se budou se v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 vzdělávat prezenčně, od 19. do  23. 10. distančně (podrobnější informace obdrží v týdnu od 12. do 16. 10.).


      Distanční výuka je povinná, tzn., že žáci plní zadané úkoly a účastní se on-line vysílání. Pokud se nemohou on-line vysílání účastnit,  je zákonný zástupce povinen svého syna/svoji dceru  omluvit u daného vyučujícího nebo třídní učitelky. 

Dyslektický kroužek, kroužek Hravé čtení a kroužek Deskových her svoji činnost přeruší.


      Výuka na 1. stupni a školní družina zůstávají beze změn.


       Již dříve vyhlášené ředitelské volno na 20. 10. 2020 platí pro všechny žáky školy, tzn., že neprobíhá žádná výuka a není v provozu školní družina. 


        Obědy budou pro distančně se vzdělávající žáky odhlášeny. Z organizačních a hygienických důvodů jim nemůžeme vydávat obědy do jídlonosičů. 


         Tato opatření jsou prozatím vyhlášena do 23. 10. 2020.


          Na 26. a 27. 10. vyhlašuje ministr školství dva dny volna, následovat budou státní svátek (28. 10.) a podzimní prázdniny (29. a 30. 10.). V týdnu od 26. do 30. 10. tedy neprobíhá žádná výuka. V provozu nebude ani školní družina. 

                                                                                               Mgr. Marcela Antonovičová

9. 10. Pronájmy tělocvičny

Z důvodu vládních opatření bude od 12. 10. pro veřejnost uzavřena tělocvična předběžně na 14 dní. 

 

7. 10. 2020 Projekt Matematická gramotnost

V září 2020 se naše škola zapojila do projektu Matematická gramotnost, jedná se o projekt navazující na projekt PolyGram. Projekt PolyGram umožnil žákům 1. i 2. stupně naší školy zúčastnit se několika matematických exkurzí např. do Mahenova divadla, do DRFG Areny a do přístaviště. V rámci projektu se vyučující mohli účastnit M-dílen a workshopů. V rámci projektu jsem se mohla jako lektorka zúčastnit matematického soustředění výběru talentované mládeže Jihomoravského kraje, kde mezi dvacítkou vybraných žáků z kraje byla i Anežka Svobodová žákyně loňské sedmé třídy. Věříme, že zapojením do pokračujícího projektu Matematická gramotnost, bude pro naši školu, vyučující i žáky opět přínosem.

Mgr. Bohumila Klangová

 

1. 10. 2020 Ředitelské volno 

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny vyhlašuji na 20. 10. ředitelské volno. Školní družina nebude v provozu. 

Mgr. Marcela Antonovičová

1. 10. Zájmové kroužky - změna

Na základě mimořádného opatření pozastavujeme (zatím nerušíme) až do odvolání činnost zájmových kroužků s výjimkou Dyslektického kroužku  a kroužku Hravé čtení. Prosíme rodiče, aby nadále neposílali platby za kroužky. Pokud rodiče kroužky uhradili, v žádném případě o peníze nepřijdou, ale bohužel předem nemůžeme sdělit, jestli činnost kroužků bude později zahájena či zcela zrušena.  Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Marcela Antonovičová

Sportovní dopoledne 1. stupně

bude v pátek 2. 10. 2020 v 8:00 - 11:25 na hřišti u školy a v tělocvičně. Všechny děti 1. stupně přijdou do školy ve sportovním teplém oblečení a kvalitní venkovní obuvi. 
Mgr. Gabriela Simonová

25. 9. 2020 Logická olympiáda

Vážení rodiče (žáků 2.-9. ročníků)
rádi bychom Vaše děti pozvali k účasti v soutěži Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR. Naše škola se v letošním školním roce do této soutěže zapojí v rámci dopoledního vyučování a umožní žákům, kteří budou přihlášení, připojit se na internet a vyzkoušet si svoje matematické schopnosti v soutěži. Soutěž Logická olympiáda je specifická v tom, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku, nikoliv naučené znalosti a vědomosti.

Kategorie A2: žáci 2. ročníku
Kategorie A: žáci 3. – 5. ročníku
Kategorie B: žáci 6. - 9. ročníku
 

Každého soutěžícího žáka musí rodiče:
1. Registrovat na www.logickaolympiada.cz do 30. 9. 2020.
2. Email (rodiče) slouží jako přihlašovací jméno žáka do soutěže, proto prosíme rodiče, aby čitelně (hůlkovým písmem) napsali tento email do žákovské knížky nebo deníčku dítěte a heslo, které Vám po přihlášení dojde na zadaný e-mail
3. Po registraci dítěte přijde zpět na email rodiče souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže, který je potřeba potvrdit. (Bez tohoto potvrzeného souhlasu by se soutěž dítěti neotevřela.)
Soutěž proběhne 1. 7. října pro 1. stupeň, 8. – 14. října pro druhý stupeň, vše online. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole je možnost připojit se do soutěže i doma. V případě jakýchkoli dotazů se nás nebojte kontaktovat.
Děkujeme za spolupráci. Přejeme dětem mnoho úspěchů v soutěži.

 za 1. stupeň M. Martinková

za 2. stupeň B. Klangová

 

23. 9. 2020 

Ředitelské volno na 25. 9. nevyhlašuji! 

Mgr. Marcela Antonovičová

Sportovní dopoledne 1. stupně

plánované na pátek 25. 9. 2020 se z důvodu nepříznivého počasí ruší a nový termín bude zavčasu ohlášen. 
Mgr. Gabriela Simonová

18. 9. 2020 Rozšíření povinnosti používání roušek

  Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky vstupuje 18. 9. 2020 v  platnost nařízení používat roušky pro žáky 2. stupně ve všech prostorách školy s výjimkou tělocvičny a jídelny. Pro žáky 1. stupně platí povinnost nadále nosit roušku mimo třídu, tělocvičnu a jídelnu. 

Mgr. Marcela Antonovičová

 Výuka náboženství začíná od 21.9.

1. a 2. třída - pondělí 11:40 - 12:25 Mgr. Gabriela Simonová

4. a 5. třída - pondělí 12:30 - 13:15 Mgr. Gabriela Simonová

3. a 4. třída - středa 12:30 - 13:15, p. Václav Knotek

6. - 9. třída - středa 13:25 - 14:10, p. Václav Knotek

 

9. 9. 2020 Povinnost nošení roušek

Od 10. 9. 2020 platí povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy s výjimkou tříd a jídelny. Z praktických důvodů prosíme rodiče, aby vybavili děti rouškami, které se dají po stažení nechat na krku. Pokud tak nelze, musí mít žák sáček, do kterého si roušku uloží po dobu pobytu ve třídě a v jídelně.  

Mgr. Marcela Antonovičová

7. 9. Pohyb třetích osob ve škole

Vážení návštěvníci školy,
žádám Vás z důvodu epidemiologické situace, abyste se pohybovali v prostoru školy jen v nutných případech a vždy svou návštěvu hlásili v kanceláři školy. Rodiče a ostatní příbuzné dětí žádám, aby na děti čekali v prostoru mezi dveřmi.
Děkuji za pochopení

Mgr. Marcela Antonovičová
ředitelka školy

2. 9. Deskové hry

Během září proběhne náhrada za březen-květen, termíny a aktuality budou v sekci kroužky, první náhrada bude v pátek 4. 9. od 13:15 do 14:45 - přednostně pro ty žáky, kteří byli loni přihlášeni, po domluvě může dojít i jiný žák, ideálně 4. nebo 5. ročníku.
Nový kroužek bude otevřen od října, přihlašujte se přes přihlášky, termín úterý 12:30 - 14:00.
B. Klangová

 

31. 8. Kdy budeme končit ve středu 2. 9.?

Na obědy půjdeme podle rozpisu viz tabulka.                                                            B. Klangová

 

25. 8. 2020 Zahájení nového školního roku a hygienická opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 1. září 2020 zahájíme nový školní rok. Žáci přijdou  do školy dne 1. září v době od 7.30 do 7.50. Na své třídní učitelky počkají v šatně. Ve škole se zdrží žáci 2. - 9. ročníku do 9.00. Prvňáčci zahájí školní docházku společně se svými rodiči ve třídách I. A (přízemí) a I. B (1. patro). Školní družina a školní jídelna zahájí provoz 2. 9. 2020. 

Provoz školy bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (dezinfekce, časté mytí rukou, úprava výdeje obědů), ale jinak v běžném režimu. Roušky nejsou povinné. Žádáme (pra)rodiče, kteří si přicházejí pro své děti, aby se zdržovali v prostoru zádveří, vychovatelky kontaktujte prostřednictvím telefonu nebo zvonku. 

V případě, že jsou u dítěte patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.), musí škola kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě co nejrychleji vyzvedne. Pokud jsou uvedené příznaky projevem chronického onemocnění (např. alergie), žádám rodiče, aby tuto skutečnost prokázali potvrzením od lékaře. 

Děkuji za pochopení a přeji všem žákům úspěšný vstup do školního roku 2020/2021

Mgr. Marcela Antonovičová

 

Mše svatá na zahájení školního roku

 V pátek 11. 9. 2020 v 17 hodin srdečně zveme žáky i rodiče  na Mši svatou v kostele Sv. Cecilie v Lipůvce k zahájení školního roku. Po mši svaté bude táborák na faře. 
 

Zápis rozvrhu kytara - pan učitel Fanta

Pan učitel Fanta oznamuje, že dne 2.9.2020 a 3.9.2020 13-15 hodin bude probíhat ve škole zápis rozvrhu na kytaru. 
Kontakt na pana učitele: telefon 605 921 778, e-mail: vaclav.fanta@seznam.cz

 

25. 8. 2020 Doučování pro 7. ročník

Doučování pro 7. ročník, které bylo v březnu přerušeno, bude pokračovat v září a v říjnu 2x týdně (úterý od 7:00  a čtvrtek od 13:40). Kromě již přihlášených žáků se mohou účastnit i ti žáci, kteří v květnu a červnu nemohli navštěvovat výuku. Začínáme ve čtvrtek 3. září.
M. Fojtová
 

 

 

14. 8. 2020 Těšíte se do školy???

Tak si zatím můžete pomalu chystat pomůcky:
a ještě anglický jazyk - skupina p.u. Puklové - linkovaný sešit A5 na testy, sešit A4 linkovaný (424)
a ještě doplnění pro 4. třídu tady
B. Klangová

 

4. 8. 2020

Žádáme občany, aby neukládali papír za školu. Klec na papír byla do odvolání z důvodu naplánovaných stavebních úprav odstraněna. Děkujeme za pochopení.

 

Zájemce o pronájem tělocvičny ve školním roce 2020/2021 žádám o zasílání požadavků do 1. 9. 2020 na e-mail reditelka@zslipuvka.cz .                                                             M. Antonovičová

školní rok 2019/2020

 

Úřední hodiny během hlavních prázdnin jsou každou středu od 9 do 12 hodin.

 1. 7. 2020 Přijímací řízení na SŠ a SOU

Letos naše lavice opustilo 22 deváťáků. Z tohoto počtu šest žáků odejde na tříleté učební obory, ostatní na střední školy s maturitou. Pět žáků si podalo přihlášku na prestižní brněnská gymnázia, čtyři byli přijati, jeden žák stále čeká na výsledek odvolání. Všichni ostatní žáci byli přijati většinou na obě střední školy. I díky důkladné přípravě, která probíhala na naší škole 12 hodin týdně, všichni zvládli přijímací řízení velice dobře. Z pátého ročníku odchází na gymnázium dvě žákyně a ze sedmého ročníku si podala přihlášku do Brna jedna žákyně, která byla přijata, ale nakonec se rozhodla, že zůstane na naší škole.

 

Informace ze školní jídelny

Přihlášky ke stravování na školní rok 2020/2021 budou přítomným žákům rozdány 29. 6. 2020
ve škole.
Přihlášku je možné stáhnout na stránkách školy v sekci školní jídelna.
Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte do 1. 9. 2020
Můžete ji poslat na adresu vedoucí ŠJ: kresova@zslipuvka.cz, nebo vhodit do schránky ve škole.
 
 

VV atelier I. - barvení keramiky pro 1. třídu - 29. 6. 2020 hned po obědě (kolem 11:00 - do 12:30/45) 

- kdo nedochází do školy, musí přinést čestné prohlášení

- keramiku budu vydávat ve středu 8. 7. v 10:00 ve 2. patře na konci chodby u keramické pece -            s sebou si doneste krabičku (nejlépe od bot)

VV atelier II. - v týdnu od 22. 6. - 30. 6. si budou děti průběžně chodit barvit keramiku (podle skupinek)

Po v 11:30 - Krhovský M., Horák V., 12:30 - 13:30 - Krhovský S., Kubicová A., Orlovská M.

Út  v 11:45 - 12:30 - Fardová M., Blašková M., 12:30 Fardová N., 13:00 - 14:00 - Lachová A. ČP

St  v 11:45 - 12:45 - Reichlová, Flídrová E. 

Čt ve 13:00 - 14:00 -  Davidová  ČP

Po 29. 6. Vintrlíková 13:00 - ČP, Út 30. 6. Zámečníková - 9:00 - 10:00 - ČP

   - Děti, které jsou doma, budou pracovat individuálně a přinesou čestné prohlášení. 

                                                                         M.  Černá

 

19. 6. Zveřejnění rozvrhu online hodin pro 43. týden od 22. 6. do 26. 6.

pondělí 22. 6.
9:00 - 9:15 – 6A – fyzika - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová
9:00 – 9:30 – 7 – něměcký jazyk – online hodina + konzultace ohledně klasifikace - p.u. Puklová
9:15 – 9:30 – 6B – fyzika - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová
9:30 – 9:45 – 8 – německý jazyk - konzultace ohledně klasifikace – p.u. Puklová
9:45 – 10:15 – 7 – mat, fyz - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová (mimo skupiny úterý)
9:50 – 10:00 – 8 – anglický jazyk - konzultace pouze pro ty, co nechodí do školy – p.u. Puklová
10:00 – 10:20 – 8 – český jazyk – konzultace – p.u. Černá

https://us04web.zoom.us/j/71494293523?pwd=WFpleVNubTExc0VxRU5YOWZPL2hjUT09

ID 71494293523 heslo 5VdEPW
10:00 – 10:30 – 6.A – anglický jazyk - online hodina – p.u. Puklová
10:20 – 10:40 – 7 – český jazyk – konzultace – p.u. Černá

- přihlaste se u osmé třídy
10:30 – 10:45 – 9 – německý jazyk - pro zájemce-konzultace ohledně klasifikace – p.u. Puklová
11:30 – 11:50 – 6AB – český jazyk – konzultace – p.u. Králová

https://us02web.zoom.us/j/89674807886?pwd=NEw4eThLS3pZRkJZbE9qeHBTMmwwZz09

ID 896 7480 7886     heslo 5ciWwd

úterý 23. 6.
9:15 – 9:30 – 9 – fyzika - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová

https://us04web.zoom.us/j/5490016978?pwd=bGxJbVExdk9yWDltd0xvYlpUMnBvZz09
ID 549-001-6978 heslo 1r63zg
11:00 – 11:30 – 8 – mat, fyz - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová (hlavně pro čtvrteční skupinu a skupinu domácí)

 

 

16. 6. 2020

stále máme volná místa na PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE Osadníci z Lipůvky 13.7.- 17.7. Více se dozvíte v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.

16. 6. 2020 Organizace z&am