ZŠ Lipůvka

Aktuality a informace

 V okresním srovnání výsledků Matematického klokana se v kategorii CVRČEK na krásném 3. místě umístila Nikol Fardová (2. třída), v kategorii BENJAMÍN na 6. místě Ondřej Buňka (7. třída) a v kategorii KADET na 5. místě Adéla Čevelová a na 10. místě Filip Střítežský (oba z 9. třídy). Blahopřejeme.

Dne 19. 4. 2017 proběhly volby do Školské rady při ZŠ Lipůvka. Za zákonné zástupce byli zvoleni Eva Simonová (51 hlasů) a Jaroslav Hrůza (33 hlasů). Odevzdáno bylo 102 lístků se 168 hlasy. Za pedagogy byly zvoleny Marcela Antonovičová a Gabriela Jízdná.

 

Vv atelier - náhrada pro děti - 1. a 2. třída (škola v přírodě) 21. 4. - 12:00 - 13:30, 13:30 - 15:00

Vv  atelier - 3. třída 25. 4. 12:45 - 14:15

Přejeme všem našim žákům i jejich rodičům hezké prozití Velikonoc a s rodiči se těšíme na setkání na třídních schůzkách ve středu 19. 4. 2017 od 16:00 do 18:00.

 

13. 4. 2017 skončila možnost online rezervace na zápis do 1. třídy, pokud jste ještě nezvládli poslat údaje na e-mail zapis@zslipuvka.cz, učiňte tak co nejdříve. Pokud jste se zapomněli registrovat, napište nám na uvedený e-mail a nabídneme Vám volný termín nebo 20.4. přijďte bez registrace, ale musíte počítat, že můžete chvilku čekat. Každopádně těšíme se u zápisu na setkání s Vámi i Vašimi dětmi. Více informací a tabulka s termíny v záložce Zápis do 1. třídy.

 

Noc s Andersenem

V pátek 31. 3. 2017 se 130 žáků 1. stupně naší školy zúčastnilo mezinárodní akce Noc s Andersenem. Tento 17. ročník byl věnován kamarádům ze Čtyřlístku Jaroslava Němečka. Pro děti bylo připraveno promítání diapozitivů, výroba "televize", káči a zoetropu. Součástí akce byla i návštěva knihovny s plněním úkolů na dané téma. Největší radost měly děti z přenocování ve škole.

Celou akci jsme si společně skvěle užili a těšíme se na další ročník, který proběhne 24. 3. 2018.

 

 

Seznam kandidátů za rodiče do Školské rady při ZŠ Lipůvka zde.

Dne 11. 4. se konalo okresní kolo soutěže Technická olympiáda, kde obsadil 4. místo Mojmír Váňa ze VII. třídy. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 10. 4. 2017 se konalo v Blansku okresní kolo soutěže Biologická olympiáda, kde obsadila krásné   2. místo Hana Nebojsová ze VII. třídy. Hance gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

 

Vážení rodiče,

19. 4. 2017 se konají od 16.00 třídní schůzky, během nichž dojde ve sborovně školy k volbě dvou zástupců rodičů do Školské rady při ZŠ Lipůvka. Do 11. 4. 2017 přijímám Vaše návrhy kandidátů na adrese marcelaantonovicova@seznam.cz. V případě, že hodláte kandidovat sami, budu brát Váš návrh zároveň jako souhlas s kandidaturou. Pokud navrhnete někoho jiného, napište prosím jeho e-mailovou adresu, abych si mohla vyžádat souhlas. Děkuji. Dne 12. 4. bude uveřejněn seznam kandidátů.

Mgr. Marcela Antonovičová

VV atelier - 2. třída: Z důvodu jarní dílničky se přesouvá na po 10. 4. 13:30- 15:00

Také letos proběhla na naší škole mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategorii nejmladších CVRČEK (2. a 3. tříd) zvítěžila druhačka Nikol Fardová, v kategorii KLOKÁNEK (pro 4. a 5. třídy) byl nejlepší žák 5.B Aleš Sáňka. Na druhém stupni v kategorii BENJAMÍN (pro 6. a 7. třídy) zvítězil žák 7. třídy Ondřej Buňka a v kategorii KADET (pro 8. a 9. třídy) byla nejlepší žákyně 9. třídy Adéla Čevelová. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

 

Dne 22. 3. se stala vítězkou soutěže  ve skoku do výšky Kunštátská laťka Klára Krejčiříková z 9. třídy, která zdolala  výšku 166 cm. Kláře blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 21. 3. 2017 se čtyři žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže Setkání s poezií v Adamově. Je to až neuvěřitelné, že se všichni v silné konkurenci umístili na stupních vítězů. V I. kategorii  zvítězila Tereza Zorníková z 3. B, ve II. kategorii skončil na 2. místě Richard Kyzlink ze 4. třídy. Oba postupují do krajského kola, kde jim přejeme hodně štěstí. Ve III. kategorii obsadila 3. místo Hana Nebojsová ze 7. třídy a ve IV. kategorii se umístila na 3. místě Kristýna Burantová z osmé třídy. Všem uvedeným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

13.3.2017 00:00 spuštěna elektronická rezervace termínu zápisu - podrobný postup v záložce vlevo Zápis do 1. třídy.

 

Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné prožití jarních prázdnin.

 

Informace o Zápise do 1. třídy jsou vlevo v záložce Zápis do 1. třídy, informace průběžně aktualizujeme. Od 13.3. bude možnost si zapsat přesný čas.

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění a vrácení dotazníku ke zjištění Vašich názorů na výuku čtení genetickou metodou v 1., 2. a 3. ročníku. Odpovědi jsme vyhodnotili a touto formou Vás chceme o nich informovat. (Celkový počet žáků 1. - 3- tříd je 97, dotazníku se zúčastnilo 40 rodičů. Výsledky naleznete zde.

Dne 9. 3. se žáci 9. ročníku zúčastnili v rámci vzdělávací akce "Týden s pamětníky šoa" besedy s pamětnicí holocaustu , paní Bedřiškou Felixovou, která vyprávěla o svých zážitcích z dětství, kdy byla vystavena perzekucím pro svůj židovský původ včetně deportace do sběrného tábora v Terezíně, kde se dočkala konce války. Vyprávění paní Bedřišky deváťáky velmi zaujalo.

 

Večerní divadelní představení v neděli 19. 3. - Edith, vrabčák z předměstí - odjezd autobusu už 17:45 z parkoviště naproti Formance! Buďte prosím všichni dochvilní! Odjezd byl posunut, protože končí nejen víkend, ale i jarní prázdniny a mohou se tvořit velké kolony. Návrat předpokládáme v 22:00 (konec představení 21:25).

 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

V úterý 21.2. se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali Ondřej Buňka ze 7. třídy a Adéla Čevelová z 9. třídy. Ondřej získal krásné 4. místo. BLAHOPŘEJEME!

 

Recitační soutěž II. stupeň - školní kolo

6. a 7. třída: 1. místo -  Hana Nebojsová      8. a 9. třída: 1. místo - Kristýna Burantová

                      2. místo - Asja Pluhařová                               2. místo - Radka Hniličková

                      3. místo - Vendula Lachová                            3. místo - Natálie Páleníková

Obě žákyně postupují do dalšího kola - rec. soutěž Adamov a Lysice, gratulujeme.

 Milí žáci,

přivítáme, když se zapojíte do literární soutěže, jejíž podmínky jsou shrnuty na následujících řádcích.


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou
vyhlašujeme soutěž na téma

JAK VYRŮSTÁM S KNIHOU
Zadání: Napište svůj příběh, jak vás oblíbená kniha ovlivnila, jakou zkušenost jste díky ní získali a co nového jste se naučili, zkrátka jak jste s knihou „povyrostli“.
Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
1) první stupeň ZŠ
2) druhý stupeň ZŠ

Maximální délka textu je 1 strana A4.
Velikost písma na PC nejméně 9 – nejvíce 12.
Příspěvky, které neodpovídají zadání, budou vyřazeny.

Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2017

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a prvních deset autorů prací v každé kategorii se může těšit na zajímavé ceny a na slavnostní vyhlášení na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2017 (11. – 14. 5. 2017). Vyhlášení proběhne v sále Rosteme
s knihou v pátek 12. 5. od 11:00 hodin. Další pořady pro děti a mládež sledujte na www.svetknihy.cz.
Vítězné literární práce budou dostupné na webových stránkách www.rostemesknihou.cz.
Příběhy posílejte elektronicky na e-mail: soutez@rostemesknihou.cz nebo poštou na adresu:
Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2 (na obálku napište heslo: Rosteme17).
Nezapomeňte na každý příspěvek (i v elektronické verzi!) uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon.
V případě úspěchu vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi. Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou.
Více na www.rostemesknihou.cz a na www.svetknihy.cz. Neváhejte se na nás obracet s dotazy.

Koordinátorky soutěže: Barbora Pavlovská, Jana Chalupová
soutez@rostemesknihou.cz
+420 721 234 642, 224 498 464, 603 439 943

 

Vydávání Zápisových lístků ve dnech 6. 3. (8:30 - 8:30), (14:30 - 15:00) a 7. 3. (15:00 - 16:30), nutný s sebou OP.       M. Černá

VV  atelier: náhrada za jarní prázdniny a jarní dílnu (keramika)

1. třída (14. 3.) - pá 24. 3. 12:00 - 13:30

2. třída (15. 3.) - pá 31. 3. 12:00 - 13:30, st (12. 4.) - po 10. 4. 13:30 - 15:00

3. třída (14. 3.) - pá 24. 3. 13:30 - 15:00

                                                                                 M. Černá

 
Vzhledem k tomu, že dne 30. a 31.1. byly vybrány dva dny ředitelského volna na chřipkové prázdniny, se ruší plánované ředitelské volno 5.5.2017.
 
Informace k výuce plavání
Dne 1. 2. 2017 je pro žáky 2. a 3. ročníku zrušena plavecká výuka z důvodu velké nemocnosti žáků nebo hromadného omlouvání z účasti na plaveckém výcviku.
 
Ve fotogalerii naleznete prvních pár fotek z LVK v Ostružné.
 
DŮLEŽITÉ !!!

Vážení rodiče,
z důvodu narůstajícího počtu respiračních potíží, nachlazení a chřipky u žáků a pracovníků školy, po konzultaci se zřizovatelem, KHS Brno (oddělení epidemiologie) a doporučením MŠMT, jsem se rozhodla, že v příštím týdnu ve dnech 30. a 31. ledna 2017 bude přerušena pravidelná výuka a škola bude v tyto dny zcela uzavřena. Žáci budou čerpat ředitelské volno. Mimo provoz bude i školní družina, jídelna (obědy žákům budou hromadně odhlášeny) a činnost zájmových kroužků. Do školy žáci přijdou ve středu 1. února 2017 a v tento den jim bude vydáno i vysvědčení. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku proběhne bez omezení. O dalším průběhu a možných opatřeních Vás budu informovat.
Předem se omlouvám za způsobené komplikace.
PaedDr. Eva Karlíčková,
Ředitelka školy

Výuka 1. 2. 2017 proběhne na I. stupni dle rozvrhu (bez plavání ve 2. tř., 3. A a 3.B), 6. tř. končí výuku po 5. vyučovací hodině, 8. a 9. tř. ve 12.35.

VV atelier - 1. třída (náhrada ve středu 1. 2. 14:00 - 15:30), 3. třídy (následuje do 17:00)

Exkurze ZOO Vídeň 25. 1. 2017
Odjezd od budovy školy 7:00, předpokládaný návrat kolem 19:00
Odpovědná osoba: Mgr. Barbora Klapalová, tel: 724 557 955, mail: klapalova.bara@gmail.com
                              Mgr. Bohumila Klangová, tel: 775 076 028
S sebou: svačinu, pití (není zajištěno stravování), přiměřené kapesné (eura), pas nebo občanský průkaz, kartičku pojišťovny (alespoň okopírovanou z obou stran)
Je nutné, aby si každý žák/žákyně samostatně zařídil cestovní pojištění.

 

V úterý 10. 1. kolem 14. hodiny se před naší školou pohybovala osoba, která dětem podávala nepravdivé informace o podezřelém autě, které se pohybuje po ulici Svinošická, a vyvolávala tak v dětech strach. Chtěli bychom rodiče ujistit, že tyto informace se nezakládaly v žádném případě na pravdě. Pokud se bude situace opakovat, budeme kontaktovat Policii ČR.

Hledáme:
zdravotníka na lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku. Jedná se o pobyt ve Ski areálu Jonas Park Ostružná – Jeseníky (www.ostruzna.cz) v termínu od 29. 1. do 3. 2. 2017.
Požadujeme:
• způsobilost dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
• čistý trestní rejstřík
• věk nad 18 let

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 607 714 118 nebo osobně.

Vánoční besídka 20.12.- autor spotu Vydavatelství P+R Svitavy

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se ve škole opět objevily vši, žádáme Vás o zvýšenou kontrolu vlasů Vašich dětí. Návod, jak postupovat při výskytu vší, máte na této straně níže.
Podotýkáme, že diagnostikovat výskyt vší u dětí mohou pouze rodiče, lékaři, nikoli učitelé a vychovatelé. Z tohoto důvodu Vás prosíme o spolupráci. Účinnost léčby zvýšíte tím, že nás budete o výskytu vší informovat a my informaci o výskytu vší předáme dalším rodičům. V současné době jsou na trhu pouze dva přípravky schválené pro použití pro člověka, a to DIFFUSIL CARE a HEDRIN. Při jejich použití je nutné postupovat podle návodu výrobce.
Děkujeme za spolupráci.

 

 Sraz na večerní vystoupení pro členy sboru a deváťáky je v 16.30, pro ostatní nejpozději v 16.45 v sále OÚ. Prosím o dochvilnost.

Žádáme všechny členy pěveckého sboru, aby se dostavili 20. 12. 2016 v 7.45 přímo do sálu OÚ. Ostatní účinkující přijdou do školy, odkud budou odcházet se svou třídou. Zároveň vyzývám všechny účinkující, aby si nezapomněli vzít potřebné texty, pomůcky a převleky, které potřebují ke svému vystoupení. Všechny žádám o dochvilnost. Vystoupení pro učitele a žáky se uskuteční 20. 12. v 8.15 hodin a pro veřejnost 20. 12. v 17.00 v sále OÚ. M. Antonovičová

Ve čtvrtek 15. prosince proběhlo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Celkem se zúčastnilo 27 žáků z 6.-9. ročníku. Vítězi se stali Jakub Janíček (6. třída), Ondřej Buňka (7. třída) a Adéla Čevelová (8.-9. třída). Blahopřejeme a do okresního kola HODNĚ ŠTĚSTÍ!

 

Video z Vánočního jarmarku:

Prosíme žáky, kteří se zúčastnili soutěže Bílé Vánoce na www.fitkonto.cz , aby se zastavili v kanceláři školy.

 

Ve čtvrtek 8. prosince se naši žáci Rostislav Kořínek, Ondřej Toman a Filip Střítežský zúčastnili okresního kola Technické olympiády. Z celkem 39 účastníků získal Rostislav Kořínek velmi pěkné 6. místo. Blahopřejeme a chlapcům děkujeme za reprezentaci školy.

VV atelier - náhrada 1. třída - pá 16. 12. od 12:00 - 13:30 (za úterý 20. 12.)

                                 2. třída - po 19. 12 od 13:30 -15:00 (za st 21. 12.)

                                 3. třídy - po 19. 12. od 15:00 - 16:30 (za úterý 20. 12.)      Černá

Vánoční besídka pro veřejnost se uskuteční v úterý 20. 12. 2016 v 17.00 v sále budovy OÚ.

Ve dnech 21. a 22. 12. 2016 bude z provozních důvodů ředitelské volno.

Prodejní výstava USBORNE BOOKS - ve čtvrtek 15.12. od 10:00 - 14:00

(Všichni žáci ve škole obdrželi katalog nabízených knih, pokud vás některá zaujala, můžete si ji přijít prohlédnout, popř. zakoupit.)

https://issuu.com/usbornebooksathome/docs/christmas-leaflet-2016

 

Výsledky školního kola - Olympiáda z českého jazyka 2016/17

1. Josef Dražka - 9. třída

2. Kateřina Doleželová - 8. třída

3. Kateřina Jelínková - 9. třída

 

Předání sbírky - v pondělí 5. 12. jsme předali sbírku sladkostí dětem v DD Vranov.                             Děkujeme za podporu této charitativní akce.                               M. Černá

Zájemci o divadelní představení Edith, vrabčák z předměstí si co nejrychleji zarezervujte lístky, dvě třetiny lístků jsou už zadané! Platit se budou až v únoru, představení bude 19. 3. v neděli, cena 390,- /350,- a děti platí polovinu. Také dejte vědět, zda pojedete autobusem nebo autem, autobus cena 50,- Kč za osobu bez ohledu na věk. Informace paní učitelce Králové, lze je poslat i přes kancelář nebo třídní učitelky.

Výsledky sběru papíru
1. místo Natálie Zachovalová III. A, 151 kg
2. místo Anna Lachová I.tř., 80 kg
3. místo Štěpán Bouda II. tř.,70 kg
Sběru se zúčastnilo 25 dětí, které odevzdaly celkem 595 kg papíru. Děkujeme.

Vánoční výstava s jarmarkem a dílničkou     (od 14:00 - do 17:00)

- v pátek 2. 12. Vás srdečně zveme na vánoční výstavu s dílničkou, kde si děti mohou vyrobit gelovou svíčku (velká 30,- malá 20,-) a nazdobit medové  perníčky. Součástí výstavy je jarmark, pro maminky bude připraven výborný svařáček a tatínkové si užijí se svými ratolestmi výrobu svíček.

 

Výsledky školního kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 2016/2017

1. místo Jindřich Šipka IX. tř. 44 b.
      2. místo Jakub Toman VIII. tř. 38 b.
      3. místo Ondřej Toman VIII. tř. 27,5 b.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se ve škole objevily vši, žádáme Vás o zvýšenou kontrolu vlasů Vašich dětí. Návod, jak postupovat při výskytu vší, máte na této straně níže.

Zveme všechny rodiče na konzultační hodiny, které se konají 21. 11. 2016 od 16.00 do 18.00.

Změna rozvrhu hodin - od pondělí 21.11. dochází k drobným změnám v rozvrhu, nové rozvrhy si můžete prohlédnout zde, týká se to 2. třídy, 5.B třídy, 6. třídy a 7. třídy.

Minulý týden proběhlo na naší škole školní kolo soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY, zúčastnilo se 43 žáků z 8. a 9. tříd v kategorii KADET, kde se stali úspěšní řešitelé Kateřina Jelínková s 178 body, Adéla Čevelová se 168 body a Jakub Stejskalse 165 body. V kategorii BENJAMIN soutěžilo 29 žáků ze 6. a 7. tříd, úspěšnými řešiteli se stali Michaela Kořínková se 186 body, David Prudký se 177 body a Ondřej Buňka se 168 body. Soutěže se účastnili i žáci 1. stupně v kategorii MINI, úspěšnými řešiteli z 30 žáků 5. tříd se stali Dominik Zámečník se 180 body, Magdaléna Simonová se 172 body, Anna Borová se 168 body, Aleš Sáňka se 160 body, Jonáš Dvořák a Linda Marie Popovičová se 148 body, Tomáš Buňka a Jan Reka se 140 body a Anna Ambrožová a Vít Janíček se 136 body. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Okresní kolo ve florbalu

Žáci naší školy se tak jako každým rokem  i letos zúčastnili postupového turnaje vyhlášeného MŠMT ve florbalu. Obstáli v konkurenci velkých škol a postoupili po zdařilých zápasech s Letovicemi 4:2 , Velkými Opatovicemi 3:4 a Olešnicí 4:1 z druhého místa v okrsku o skore do okresního kola v Blansku. Tam skončili na krásném 4. místě ze šesti nejlepších týmů okresu. Soupeřem nám byly týmy z Boskovic -ZŠ Slovákova, ZŠ Zelená, z Blanska ZŠ Sušilova, ZŠ Sloup, ZŠ Letovice.

Školu reprezentovali: Jindřich Škarohlíd, Adam Prudík, Daniel Dvořák, David Prudký, Ondřej Buňka, Michal Tesař, Radovan Hodaň, Jakub Mušálek, Matěj Hrůza, Jakub Janíček. Žákům za jejich výkony děkujeme a k dosaženému výsledku gratulujeme.

                                                                                                       Mgr. Radka Strážnická

Podzimní sběr starého papíru
Akce proběhne od 11. do 21. 11. 2016 každé ráno od 7,00 hodin do 8,00 hodin nebo odpoledne od 15,00 do 16,00 v prostoru za budovou školy. Budeme sbírat novinový papír, kartony, letáky, lepenku, papírové krabice. Koordinátorem sběru je p. školník, tel. 725 293 334. Prosíme, abyste papír nosili svázaný a zvážený. Po skončení akce bychom chtěli nejlepší sběrače odměnit, část výtěžku věnovat na podporu Mikulášské nadílky a část na odměny pro žáky školy.
Děkujeme všem, kteří nás podpoří!

 

Vánoční sbírka sladkostí pro DD Vranov a Centrum pro postižené děti Apla - bude probíhat celý měsíc listopad - do 5. 12., děkujeme všem za podporu charitativní akce.

Vánoční výtvarná soutěž pro žáky 1. a 2. stupně - Můj anděl - vyrobte si anděla z různých materiálů (textil, plast, přírodní materiály, těsto aj...)

- výrobky noste v týdnu od 28. 11.- 9. 12. do kabinetu 2. stupně M. Černé

- nejzajímavější výrobky čeká sladká odměna

 

Vánoční besídka pro veřejnost se uskuteční v úterý 20. 12. 2016 v 17.00 v sále budovy OÚ.

 

Minulý týden proběhla v 8. a 9. třídách soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Nejlepšími řešiteli se stali a do okresního kola postupují:

1. Toman Jakub 8. tř.       2. Jelínková Kateřina 9. tř.      3. Toman Ondřej  8. tř.

 

 

 

 DRAKIÁDA A JABKIÁDA 2016

V pátek 14. 10. 2016 se na školní zahradě sešlo na 60 dětí i se svými rodiči, aby si opět po roce užili  podzimní zábavy. Někteří školáci už se na letošní Jabkiádu připravovali s předstihem. Ve školní kuchyňce napekli štrůdly, které pak hostům nabídli společně s domácími jablečnými specialitami šikovných maminek k ochutnání. Soutěžící si poměřili svoje síly v různých sportovních a kulinářských disciplínách, ve kterých hrála hlavní roli jablíčka. A tak si nakonec každý kromě odměny v podobě opečeného špekáčku také ochutnal vlastnoručně vyrobený ovocný špíz.  Za organizační zajištění děkujeme paním učitelkám 1. stupně a vychovatelům školní družiny.  Obci a paní místostarostce Marcele Antonovičové děkujeme za zajištění Drakiády včetně příkladného větrného počasí a občerstvení.

 

 

 

LELEKOVICKÝ TRILEK

14. 9. se žáci ZŠ Lipůvka zúčastnili již tradičního závodu Lelekovický trilek. Soutěžní družstvo ve složení Simon David, Blašková Berenika, Kyzlink Richard, Sedláčková Kateřina, Reka Jan, Simonová Magdaléna a Zámečník Dominik bojovali statečně v konkurenci ostatních škol. David obsadil ve své věkové kategorii krásné 3. místo a Berenika si ještě o jeden stupínek polepšila a obsadila stříbrnou pozici. Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy. Zárověň bych velmi chtěla poděkovat paní Simonové, panu Rekovi a panu Kyzlinkovi za pomoc s dopravou žáků a jízdních kol.                                                                                                       Jana Dvořáková

 

Organizaci školního roku 2016/2017 naleznete tady.

Ceny za pracovní sešity naleznete zde.

 

Harmonogram prvního školního týdne naleznete zde.

Pomůcky pro žáky pro školní rok 2016-17
1. třída
2. třída
3. A třída a 3. B třída
4. třída
5. A třída
5. B třída - pozor změna 5x sešit 524
6.-9. třída

 

 

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Dne 28. 6. 2016 se zúčastnila paní učitelka Mgr. Eva Palátová slavnostního předávání ceny za výhru v projektu „Sazka Olympijský víceboj“ v Praze. Naše ZŠ Lipůvka obdržela za toto umístění v kategorii škol s počtem 201 – 300 žáků poukázku na výběr sportovního zboží v hodnotě 50 000 Kč. Předávání se uskutečnilo v Praze ve Fanzona Czech Team areně za přítomnosti představitelů výboru „Sazka Olympijský víceboj“ v čele s dvojnásobným olympijským vítězem z Atlanty Martinem Doktorem.

 


 

 

Ve čtvrtek 30.6.2016 v 8:00 slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně, předání vysvědčení v kmenových třídách, v 9:30 oběd.

Ve středu 29.6.2016 ukončení vyučování: 11:15 I. a II. třídy, 11:30 III. a IV. třídy, 11:40 V. třída, 11:50 VI. a VII. třída a ve 12:00 VIII. a IX. třída.

 

Úřední dny o hlavních prázdninách: 4. 7. , 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 24. 8., 31. 8.,

vždy 8.00 - 12.00.

 

Dne 27. 6. 2016 v naší škole proběhly atletické závody pro žáky 1. stupně. Děti se účastnily čtyř hlavních a osmi doplňkových disciplín ve třech věkových kategoriiích, při jejichž vyhodnocování bylo rozděleno 64 cen a diplomů. Na přípravě se aktivně podíleli kromě pedagogických pracovníků též žáci 9. a 8. ročníku. Malí sportovci si vyzkoušeli samostatný pohyb po dozorovaném sportovišti podle časových plánů. Všechno zvládli na výbornou jak malí, tak i velcí účastníci této povedené akce.

Mgr. Radmila Strážnická

 

Nabízíme za odvoz starší nábytek (skříně, skříňky, psací stoly). Bližší informace poskytne pan Hotový nebo M. Antonovičová přímo ve škole. 

Slavnostní ukončení školního roku proběhne 30. 6. 2016 mezi 8.00 a 9.30. Poté žáci odcházejí na oběd, případně do školní družiny, která bude v provozu do 14 hodin. 

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – 2015/ 2016

Naše škola ZŠ Lipůvka se již 3. rokem účastní projektu „Česko sportuje –Olympijský víceboj“. V průběhu víceboje se plnilo 8 disciplín, které rozvíjejí fyzické schopnosti: rychlost, ohebnost, sílu, vytrvalost, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost.

V Jihomoravském kraji se naše škole umístila na 1. místě ze všech zapojených škol, 1. místo získala i v kategorii podle počtu žáků a v celorepublikovém pořadí bez ohledu na kategorie obsadila 10.-14. se stejným souhrnným počtem bodů společně se školami ZŠ Velké Březno, Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald, ZŠ Pelhřimov a ZŠ Brodek u Prostějova a patří mezi 15 nejúspěšnějších škol roku 2015/2016.

V rámci Olympijského víceboje získala naše škola za svou aktivitu při plnění 1. doplńkového úkolu “ Běh nás baví“ na podporu sportovců na OH do Ria originální výbavu od KOOH-i-NOORu v hodnotě 5000,- Kč a za splnění 2. doplňkového úkolu na téma „Zdravá výživa“ další bodové hodnocení do celkového hodnocení víceboje a za video na podporu basketbalové reprezentace České republiky s originálním pokřikem basketbalový set (5 basketbalových míčů a sadu 12 dresů).

Za naši aktivní účast v Sazka Olympijském víceboji se naše škola probojovala mezi 15 nejlepších škol v rámci celé republiky a byla pozvána na slavnostní předávání cen do Prahy do Fanzony Czech Team.

Za aktivní přístup k tomuto projektu patří dík všem učitelům a všem zúčastněným žákům, zvláštní dík patří vybraným žákům z 8. a 9. třídy, kteří se podíleli na splnění 1. doplňkového úkolu a videa na podporu basketbalové reprezentace a žákům třídy 4. A, kteří přispěli k bodovému zvýhodnění splněním 2. doplňkového úkolu a učitelům (Mgr. Palátová, Mgr. Černá, Mgr. Dvořáková), kteří pomáhali při plnění úkolů.

V Lipůvce dne 23. 6. 2016 Mgr. Eva Palátová

garant projektu

Dne 25.5.2016 proběhlo okresní kolo Pythagoriády. Blahopřejeme Ondřeji Buňkovi k získání 5.místa (6. ročník). Davidu Prudkému a Emerichu Bachelovi děkujeme za reprezentaci školy.

 

Seznam pomůcek pro žáky budoucí 1. třídy zde.

 

Naše žákyně Vendula Závodníková  vyhrála celostátní soutěž ve hře na akordeon, více si přečtete v Blanenském deníku, blahopřejeme.

 

Dne 3. 6. 2016  se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili atletických závodů O pohár krále Jiřího.

Naši školu reprezentovali Daniel Dvořák, Marie Drápalová, Martin Ševčík, Richard Kyzlink, Kateřina Sedláčková a Eduard Hlavsa. V konkurenci 32 účastníků v každé disciplíně se našim dětem podařilo uspět v disciplínách :

Skok do dálky -  R. Kyzlink -  3. místo - výsledkem 334 cm

Skok do dálky - Daniel Dvořák - 5. místo výsledkem 385 cm

Běh na 50 m - Daniel Dvořák - 2. místo výsledkem 7,4 s

Běh na 50 m - Martin Ševčík - 7. místo výsledkem 7,7 s

K těmto velice slušným výkonům našim sportovcům gratulujeme.

 

                                                                                                         Radka Strážnická

 

25. 5. Olympiáda 1. tříd Velké Opatovice: Gratulujeme Katušce Rybové ke stříbrné medaili v běhu na 50m i všem šikovným sportovcům za příkladnou reprezentaci naší školy.

 

Naše škola se zapojila do celostátní výtvarné soutěže, kde žákyně 5. třídy Vendula Lachová obsadila 3. místo.  Velká pochvala za skvělou reprezentaci školy.

Sbírka sladkostí pro děti z DD Vranov proběhne od 6.6. - 24.6. Všem děkujeme za podporu této charitativní akce.  Černá

 

Dne 12. 5. 2016 se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili okresního kola soutěže Mc Donaldś Cup v Blansku, do kterého postoupili z okrskového kola. Získali 4. místo ve složení F. Buš, J. Škarohlíd, D. Dvořák, K. Kovářová, V. Novotný, L. Koutná, D. Zámečník, T. Jurášek, M. Ševčík, J. Ďásek, D. Chlubný, J, Dvořák, T, Ďásek.

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Radmila Strážnická

 

Z důvodu malého zájmu se návštěva Městského divadla v Brně (22. 6.) nekoná.

 

PŘEHAZOVANÁ – BOSKOVICE 6. 5. 2016
6. 5. 2016 se konal turnaj starších žákyň v přehazované v Boskovicích. Turnaje se zúčastnilo 13 týmů. Turnaj byl sehrán ve skupinách. Naše děvčata vyhrála ve skupině pouze jeden zápas, ale ostatní tři prohrála smolně o jeden bod, takže nepostoupila ze skupiny do boje do finále.
Družstvu ve složení K. Krejčiříková, K. Jelínková, A. Hloušková, R. Hniličková, J. Handlířová, K. Helánová, N. Hromková, M. Skoumalová, L. Šmardová patří velký dík za vzorný přístup ke hře a reprezentaci školy.                                                                                                                                 Mgr. Eva Palátová

MINIKOPANÁ - BOSKOVICE 4. 5. 2016
Dne 4. 5. 2016 se naše škola zúčastnila turnaje starších žáků v minikopané v Boskovicích. Turnaj byl rozlosován do tří skupin. Do boje o finále postupoval pouze vítěz skupiny. Náš tým nepostoupil ze skupiny díky prohře s favoritem celého turnaje ZŠ Zelená Boskovice, který se nakonec stal celkovým vítězem. Turnaje se zúčastnilo 11 týmů.
Tým ve složení P. Nešetřil, O. Novotný, L. Prudký, M. Antoňů, R. Ševčík, M. Kozel, O. Buňka podal velmi dobrý výkon, protože kromě jednoho zápasu s přehledem vyhrál další tři ostatní zápasy ve skupině.
                                                                                                                                 Mgr. Eva Palátová

 

Dne 6. 5. 2016 se žáci 4. tříd účastnili již 8. ročníku vědomostně branné soutěže Maják 2016 v Kuřimi. V konkurenci 13 týmů se naše soutěžní družstvo ve složení Tomáš Buňka, Anna Bórová, Vítek Janíček, Jan Reka, Magdaléna Simonová a Vendula Svobodová umístilo na vynikajícím 3. místě.

Všichni žáci se zaslouží obrovskou pochvalu za skvělou reprezentaci školy.

Děkujeme.                                                                                   Jana Dvořáková 

                         

 

Dne 5. 5. 2016 se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili okrskového kola soutěže Mc Donaldś Cup v Jedovnicích. Přesto, že nemohla hrát naše největší opora v této kategorii, Adam Prudík, podařilo se dětem umístit se na 2. místě za Lipovcem. Ten nás porazil 7:3. Zvítězit se nám povedlo nad Adamovem 10:3 a nad Jedovnicemi 11:1.

Naši školu reprezentovali: Tobias Jurášek, Dominik Zámečník, Martin Ševčík. Daniel Dvořák, Jindřich Škarohlíd, Vojtěch Novotný, Karel Jelínek, František Buš, Šimon Henek, Lucie Koutná, Jonáš Dvořák, Dominik Chlubný a Daniel Mikeska .

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Radmila Strážnická

 

Dne 3. 5. 2016 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku naší školy okresního kola turnaje ve vybíjené. Ze šestnácti družstev skončili pátí za ZŠ Letovice, ZŠ Svitávka, ZŠ Boskovice a ZŠ Blansko Erbenova. Naši hráči hráli s velkým nasazením a podařilo se jim porazit všechny školy ve své skupině, kromě Boskovic, tj. Blansko TGM, Blansko Dvorská a Černou Horu. Takto postoupili do bojů o čtvrté až šesté místo, kde s Adamovem o 9 životů vyhráli a s ZŠ Erbenova o jeden život prohráli.

Školu reprezentovali:

Daniel Dvořák, Jindřich Škarohlíd, Michal Tesař, Kryštof Svoboda, Pavel Kocman, Daniel Mikeska, Vojtěch Novotný, Karel Jelínek, Jan Reka, Tobias Jurášek, Dominik Zámečník a Martin Ševčík.

Těmto žákům velmi děkuji za výborný sportovní výkon a za velmi slušné a sportovní chování po dobu závodů. Zvláštní poděkování pak patří panu Škarohlídovi, paní Rejtharové a panu Strážnickému, kteří nám pomohli s dopravou do hůře dostupných Letovic.

Radmila Strážnická

22. 6. 2016 pojedeme do Městského divadla v Brně na muzikál FLASHDANCE (19:00-22:00) - pro zájemce (žáci 2. stupně s rodinnými příslušníky): cena na žáka 430,- dospělý 600,- (v ceně je doprava), odjezd (18:10) a příjezd na parkoviště - Lipůvka, přihlásit do 9. 5. u M. Černé - z důvodu malého zájmu se akce nekoná

POHÁR ROZHLASU - BLANSKO 27. 4. 2016

Dne 27. 4. 2016 se zúčastnila naše ZŠ Lipůvka Poháru rozhlasu v Blansku. Závodu v atletice se

zúčastnila družstva starších žáků i žákyň. V soutěži dívek jsme dosáhli výborných výsledků a získali

několik medailí, v soutěži chlapců jednu medaili.

Družstvo dívek:

Krejčiříková K., Chlubná N., Hniličková R., Závodníková V., Jelínková K., Skoumalová M., Doleželová K.

8. třída:

Krejčiříková Klára - 1.místo/ skok vysoký/ + 1.místo /skok daleký/ + 2.místo/štafeta 4x60m/

Chlubná Natálie - 2.-3.místo/běh 60m/ + 3.místo /skok daleký/ + 2.místo/štafeta 4x60m/

Závodníková Vendula - 3.místo /vrh koulí/

Hniličková Radka - 2.místo /štafeta 4x60m/

9. třída:

Skoumalová Monika - 2.místo /štafeta 4x60m/

Družstvo chlapců:

Švaňhal M., Kozel M., Nešetřil P., Nebojsa J., Novotný O., Šindelář.

9. třída:

Nešetřil Petr - 2.místo /vrh koulí/

Celkové umístění: starší žákyně – 3. místo z celkového počtu 16 zúčastněných škol

starší žáci - 5. místo z celkového počtu 17 zúčastněných škol

Všem závodníkům děkujeme za výborné výkony v soutěži.

 

Milé děti, budoucí prvňáčci,
přijďte si k nám do školy vyzkoušet, jaké to je stát se opravdovým školákem. Čeká na Vás odpoledne plné úkolů, pohádek, her a spousta legrace. Letáček s pozvánkou na Pohádkovou školičku tady.

Dne 27. dubna se pětice žáků osmé třídy ve složení David Bureš, Josef Dražka, Daniel Kopřiva, František Racek a Patrik Visingr zúčastnili závěrečného kola korespondenční přírodovědné soutěže na Blanenském gymnáziu. Všem děkujeme, že celý rok vzorně plnili úkoly a reprezentovali tak naši školu.

Dne 5. dubna 2016 se žák 6. třídy Ondřej Buňka zúčastnil okresního kola matematické olympiády. Z 52 soutěžících obsadil krásné 4. místo! Moc blahopřejeme.

Kroužek Seznámení s PC má v pondělí 25.4. náhradu za 22.2. tj. končíme až v 15:45, 2.5. bude kroužek normálně do 14:45, stejně tak 16. a 30.5., 9. a 23.5. kroužek odpadá, již bylo počítáno dopředu a byla zohledněna cena kroužku.

VV atelier -náhrady (školní výlety)

1. třída, 2.-3. třída: náhrada za školu v přírodě - po 25. 4. 13:30-15:00, 23. 5. - náhrada pá 27.5. 13:30-15:00, 30. 5. - náhrada pá 20. 5. 13:30-15:00

2.-3. třída 25. 5. - náhrada čt 26. 5. 14:00-15:30, 1. 6. - náhrada po 9. 5. 13:30-15:00

                                                                                                                               Černá

S tímto videem soutěžíme v projektu "Sazka - olympijský víceboj - Česko sportuje". V tomto doplňkovém úkolu jde o podporu basketbalové reprezentace v bojích o účast na Olympijských hrách v Rio de Janeiru.
Mgr. Eva Palátová

 

 

Z důvodu pedagogické rady a třídních schůzek odpadá dne 18.4. kroužek Seznámení s PC.

 

VV atelier - náhrada 11. 4. (škola v přírodě - 1. třída) - 25. 4. do 15:00 Černá

 

OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ – STARŠÍ ŽÁKYNĚ - ADAMOV – 6.4.2016

Dne 6. 4. 2016 se zúčastnilo družstvo starších žákyň okresního kola ve vybíjené starších žákyň ve

sportovní hale v Adamově. Turnaj sehrálo 11 týmů. Naše žákyně se umístily celkově na pěkném 4.

místě.

Složení družstva:

Jelínková K., Hniličková R., Hloušková A., Handlířová J., Krejčiříková K., Chlubná N., Čevelová A.

Helánová K., Skoumalová M., Hromková N., Jandová B., Šmardová L.

Všem hráčkám patří dík za bojovný výkon a reprezentaci naší „ZŠ Lipůvka“.

 

 

V pondělí 11. 4. odpadá IV. B 6. hodina!

V úterý 29. března proběhlo školní kolo PYTHAGORIÁDY pro 6. - 8. ročník. Soutěže se celkem zúčastnilo 21 žáků. Úspěšnými řešiteli se stali: David Prudký, Ondřej Buňka a Emerich Bachel. Blahopřejeme.

KUNŠTÁT 23. 3. 2016 ‐ KUNŠTÁTSKÁ LAŤKA
Dne 23. 3. 2016 se konal přebor ve skoku vysokém v Kunštátě „Kunštátská laťka“.
Naši Základní školu Lipůvku reprezentovala žákyně 8. třídy Klára Krejčiříková, která zvítězila v kategorii starších žákyň výkonem 150 cm.
Děkujeme za vzornou reprezentaci. Mgr. Eva Palátová

 


Video z Velikonoční dílničky si můžete prohlédnout © ZŠ Lipůvka