ZŠ Lipůvka

Aktuality - školní rok 2019/2020

4. 8. 2020

Žádáme občany, aby neukládali papír za školu. Klec na papír byla do odvolání z důvodu naplánovaných stavebních úprav odstraněna. Děkujeme za pochopení.

 

Zájemce o pronájem tělocvičny ve školním roce 2020/2021 žádám o zasílání požadavků do 1. 9. 2020 na e-mail reditelka@zslipuvka.cz.
                                                                                                         M. Antonovičová  

Úřední hodiny během hlavních prázdnin jsou každou středu od 9 do 12 hodin.

 1. 7. 2020 Přijímací řízení na SŠ a SOU

Letos naše lavice opustilo 22 deváťáků. Z tohoto počtu šest žáků odejde na tříleté učební obory, ostatní na střední školy s maturitou. Pět žáků si podalo přihlášku na prestižní brněnská gymnázia, čtyři byli přijati, jeden žák stále čeká na výsledek odvolání. Všichni ostatní žáci byli přijati většinou na obě střední školy. I díky důkladné přípravě, která probíhala na naší škole 12 hodin týdně, všichni zvládli přijímací řízení velice dobře. Z pátého ročníku odchází na gymnázium dvě žákyně a ze sedmého ročníku si podala přihlášku do Brna jedna žákyně, která byla přijata, ale nakonec se rozhodla, že zůstane na naší škole.

 

Informace ze školní jídelny

Přihlášky ke stravování na školní rok 2020/2021 budou přítomným žákům rozdány 29. 6. 2020
ve škole.
Přihlášku je možné stáhnout na stránkách školy v sekci školní jídelna.
Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte do 1. 9. 2020
Můžete ji poslat na adresu vedoucí ŠJ: kresova@zslipuvka.cz, nebo vhodit do schránky ve škole.
 
 

VV atelier I. - barvení keramiky pro 1. třídu - 29. 6. 2020 hned po obědě (kolem 11:00 - do 12:30/45) 

- kdo nedochází do školy, musí přinést čestné prohlášení

- keramiku budu vydávat ve středu 8. 7. v 10:00 ve 2. patře na konci chodby u keramické pece -            s sebou si doneste krabičku (nejlépe od bot)

VV atelier II. - v týdnu od 22. 6. - 30. 6. si budou děti průběžně chodit barvit keramiku (podle skupinek)

Po v 11:30 - Krhovský M., Horák V., 12:30 - 13:30 - Krhovský S., Kubicová A., Orlovská M.

Út  v 11:45 - 12:30 - Fardová M., Blašková M., 12:30 Fardová N., 13:00 - 14:00 - Lachová A. ČP

St  v 11:45 - 12:45 - Reichlová, Flídrová E. 

Čt ve 13:00 - 14:00 -  Davidová  ČP

Po 29. 6. Vintrlíková 13:00 - ČP, Út 30. 6. Zámečníková - 9:00 - 10:00 - ČP

   - Děti, které jsou doma, budou pracovat individuálně a přinesou čestné prohlášení. 

                                                                         M.  Černá

 

19. 6. Zveřejnění rozvrhu online hodin pro 43. týden od 22. 6. do 26. 6.

pondělí 22. 6.
9:00 - 9:15 – 6A – fyzika - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová
9:00 – 9:30 – 7 – něměcký jazyk – online hodina + konzultace ohledně klasifikace - p.u. Puklová
9:15 – 9:30 – 6B – fyzika - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová
9:30 – 9:45 – 8 – německý jazyk - konzultace ohledně klasifikace – p.u. Puklová
9:45 – 10:15 – 7 – mat, fyz - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová (mimo skupiny úterý)
9:50 – 10:00 – 8 – anglický jazyk - konzultace pouze pro ty, co nechodí do školy – p.u. Puklová
10:00 – 10:20 – 8 – český jazyk – konzultace – p.u. Černá

https://us04web.zoom.us/j/71494293523?pwd=WFpleVNubTExc0VxRU5YOWZPL2hjUT09

ID 71494293523 heslo 5VdEPW
10:00 – 10:30 – 6.A – anglický jazyk - online hodina – p.u. Puklová
10:20 – 10:40 – 7 – český jazyk – konzultace – p.u. Černá

- přihlaste se u osmé třídy
10:30 – 10:45 – 9 – německý jazyk - pro zájemce-konzultace ohledně klasifikace – p.u. Puklová
11:30 – 11:50 – 6AB – český jazyk – konzultace – p.u. Králová

https://us02web.zoom.us/j/89674807886?pwd=NEw4eThLS3pZRkJZbE9qeHBTMmwwZz09

ID 896 7480 7886     heslo 5ciWwd

úterý 23. 6.
9:15 – 9:30 – 9 – fyzika - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová

https://us04web.zoom.us/j/5490016978?pwd=bGxJbVExdk9yWDltd0xvYlpUMnBvZz09
ID 549-001-6978 heslo 1r63zg
11:00 – 11:30 – 8 – mat, fyz - konzultace ohledně závěrečné klasifikace – p.u. Klangová (hlavně pro čtvrteční skupinu a skupinu domácí)

 

 

16. 6. 2020

stále máme volná místa na PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE Osadníci z Lipůvky 13.7.- 17.7. Více se dozvíte v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.

16. 6. 2020 Organizace závěru školního roku

Díky úpravám opatření ministerstva zdravotnictví se mohou závěru školního roku účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však budou muset předložit čestné prohlášení žáci, kteří dosud nebyli přítomni ve škole. Podotýkám, že přítomnost žáků je dobrovolná. Nepředaná  vysvědčení si mohou zákonní zástupci vyzvednout každou středu o hlavních prázdninách v kanceláři mezi 8. a 12. hodinou. Bližší informace k organizaci závěru roku jsou zde.

Mgr. Marcela Antonovičová

13. 6. Zveřejnění rozvrhu online hodin pro 42. týden od 15. 6. do 19. 6.

pondělí 15. 6.
10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
 
úterý 16. 6.
8:20 – 8:55 – 8 – český jazyk – p.u. Černá (pro ty, co nechodí do školy)
ID 77458871678  heslo1OJG8J
 10:10 – 10:55 – 8 – matematika – p.u. Klangová (pro ty, co nechodí do školy)
11:35 – 12:05 – 6AB – fyzika – p.u. Klangová – konzultace pro zájemce
 
středa 17. 6.
8:20 – 8:55 – 7 – český jazyk – p.u. Černá - konzultace pro zájemce
 
ID 865048593 heslo 4zaKCA
 9:00 – 9:35 – 8 – český jazyk – p.u.Černá - připravte si učebnici mluvnice 
- přihlaste se na odkaz u sedmákůhttps://us02web.zoom.us/j/86524858270?pwd=WW1MRUV1bGJJV29sVmxtTU9rY0RiZz09
9:00 - 9:35 - 7 - německý jazyk - p.u.Puklová
10:00 – 10:35 – 7 – ruský jazyk – paní ředitelka Antonovičová
ID 74868071293 heslo 5jBBef
10:45 - 11:20 - 8 - ruský jazyk - p.u. Miklíčková
11:45 - 12:20 - 8 - německý jazyk - p.u. Puklová

čtvrtek 18. 6.
10:00 – 10:35 – 9 – ruský jazyk – p.u. Miklíčková
10:35 - 11:10 - 6A - český jazyk - p.u. Králová
 ID  86524858270     heslo   1N0Aue
11:25 - 12:00 - 6B - český jazyk - p.u. Králová
ID  810 5615 6591    heslo 2JsVAr
 
 
pátek 19. 6.
9:00 – 9:35 – 7 –matematika – p.u. Klangová – konzultace pro zájemce
9:30 – 10:05 – 6B – anglický jazyk – p.u. Bartová
10:00 - 10:35 - 8 - chemie - p.u. Miklíčková
10:30 – 11:05 – 7 – anglický jazyk – p.u. Bartová
10:45-11:20 - 8 - matematika - p.u. Klangová

11. 6. 2020 Pozvánka na atletický víceboj: zde

 

9. 6. 2020 Setkání s nastávajícími prvňáčky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás a Vaše děti na schůzku, která se uskuteční 22. 6. v učebně II. třídy. Paní učitelka Vostálová Vám prostřednictvím  e-mailu podá bližší informace včetně přesného času setkání. 

Mgr. Marcela Antonovičová

 Doučování z ČJ (Mgr. M. Černá) z projektu MŠMT pro přihlášené - vždy v úterý - 3x (9., 15., 22. 6.) a 1x čtvrtek (11. 6.)  - 11:00 - 12:00

5. 6. Zveřejnění rozvrhu online hodin pro 41. týden od 8. 6. do 12. 6.

pondělí 8. 6.
9:00 - 9:35 – 8 – anglický jazyk – p.u. Puklová
10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
10:45 - 11:20 - 7 - anglický jazyk - p.u. Puklová

úterý 9. 6.
8:20 – 8:55 – 8 – český jazyk – p.u. Černá (pro ty, co nechodí do školy)

https://us04web.zoom.us/j/79215159604?pwd=MVd4M0k2OTBnb2xQM1hNSFdBdGRwdz09

ID 79215159604 heslo 5YfRWd
10:10 – 10:55 – 8 – matematika – p.u. Klangová (pro ty, co nechodí do školy)
11:35 – 12:05 – 6AB – fyzika – p.u. Klangová – konzultace pro zájemce


      středa 10. 6.
9:00 - 9:35 - 7 - německý jazyk - p.u.Puklová
10:00 – 10:35 – 7 – ruský jazyk – paní ředitelka Antonovičová

https://us04web.zoom.us/j/79073898144?pwd=SEh5RklKUzZBdnpUeUFOMnMxN1VGQT09

ID 79073898144  heslo 2YNuv5
10:45 - 11:20 - 8 - ruský jazyk - p.u. Miklíčková
11:25 - 12:00 - 8 - německý jazyk - p.u. Puklová

     čtvrtek 11. 6.
10:00 – 10:35 – 9 – ruský jazyk – p.u. Miklíčková
10:35 - 11:10 - 6A - český jazyk - p.u. Králová

https://us02web.zoom.us/j/85135290598?pwd=QjIxeFd1WFpMMXhDR2laeThxLy8rZz09

ID 851 3529 0598    heslo    5Mumvs
11:25 - 12:00 - 6B - český jazyk - p.u. Králová

https://us02web.zoom.us/j/89821518586?pwd=cXNYalZmMXMzcXBMQ0tZVkRYMlZ3dz09

ID   898 2151 8586     heslo 6Grmg4
11:25 – 12:00 – 9 – německý jazyk – p.u. Puklová

   pátek 12. 6.
9:00 – 9:35 – 7 –matematika – p.u. Klangová – konzultace pro zájemce
9:10 – 9:45 – 8 – český jazyk – p.u. Černá - připravte si učebnici mluvnice

https://us04web.zoom.us/j/74082802705?pwd=ME9jVFpuTDlpamR6WDg3cGpuRFlPZz09

heslo 74082802705 heslo 2iPcda


9:30 – 10:05 – 6B – anglický jazyk – p.u. Bartová
9:50 – 10:25 – 7 – český jazyk – p.u. Černá - konzultace pro zájemce - ruší se, nefunguje mi technika 
10:00 - 10:35 - 8 - chemie - p.u. Miklíčková
10:30 – 11:05 – 7 – anglický jazyk – p.u. Bartová
10:45-11:20 - 8 - matematika - p.u. Klangová

2. 6. 2020 Informace pro žáky 2. stupně, kteří se účastní od 8. 6. 2020 výuky ve škole

 Milí žáci,

vaše třídní učitelky Vám zašlou informace o skupině, do které jste byli zařazeni. Rozvrh je zde.

Žáci musí splnit následující organizační a hygienické podmínky:

  • První  den výuky žák předá čestné prohlášení (zde).

• Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.
      • Žáci přicházejí do školy mezi 8.00 až 8.20. Nutné dodržet!!!
      • Žáci si po příchodu do školy vydezinfikují ruce (stojan za dveřmi) a okamžitě se odeberou do                 vyhrazené učebny (nejdou do šaten).
      • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je                       zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
      • Během pobytu ve škole se žák nesmí setkávat s žáky jiné skupiny.
      • Po výuce žáci použijí dezinfekci a neprodleně opustí školu, před školou se neshlukují.

 

29. 5. 2020 - Zveřejnění rozvrhu online hodin pro 40. týden od 1. 6. do 5. 6.

pondělí 1. 6.
9:00 - 9:35 – 8 – anglický jazyk – p.u. Puklová
9:20 – 9:55 - 7 - český jazyk - p.u.Černá     

10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
10:00 – 10:35 – 6B – anglický jazyk – p.u. Bartová
10:05 - 10:40 - 8 - český jazyk - p.u. Černá                                                                                    10:45 - 11:20 - 7 - anglický jazyk - p.u. Bartová
10:45 - 11:20 - 7 - anglický jazyk - p.u. Puklová

úterý 2. 6.
9:50 – 10:25 – 7- matematika – p.u. Klangová
10:50 – 11:25 – 8 – matematika – p.u. Klangová
11:35 – 12:05 – 6AB – fyzika – p.u. Klangová

středa 3. 6.
10:00 - 10:35 - 7 - německý jazyk - p.u.Puklová
10:00 – 10:35 – 7 – ruský jazyk – paní ředitelka Antonovičová

https://us04web.zoom.us/j/79916198566?pwd=ZFByNUVJMjJGYmJRS0ZLNFVzakcyUT09

ID 79916198566 heslo 4GRKQF 
10:45 - 11:20 - 8 - německý jazyk - p.u. Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - ruský jazyk - p.u. Miklíčková

čtvrtek 4. 6.
9:30 – 10:05 – 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
10:00 – 10:35 – 9 – německý jazyk – p.u. Puklová
10:00 – 10:35 – 9 – ruský jazyk – p.u. Miklíčková
10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk - p.u. Bartová
10:35 - 11:10 - 6A - český jazyk - p.u. Králová

https://us02web.zoom.us/j/81553761221?pwd=d1gwMEF5cURuQmRZMlNXQTI5M2tadz09

ID 815 5376 1221    heslo  9Y150R
11:25 - 12:00 - 6B - český jazyk - p.u. Králová

 https://us02web.zoom.us/j/87484530697?pwd=TjF5OUNUZnUvMm5RS1JNd2ZPVWxsdz09

ID 874 8453 0697     heslo   1paeWw

pátek 5. 6.
9:00 – 9:35 – 8 – český jazyk – p.u. Černá

https://us04web.zoom.us/j/75786385880?pwd=SWEwM2tFc1dJTDRTc0F2TVNUdlZldz09

ID 75786385880 heslo 2tK0vH
10:00 – 10:35 - 7 - matematika - p.u.Klangová
10:00 - 10:35 - 8 - chemie - p.u. Miklíčková
10:45-11:20 - 8 - matematika - p.u.Klangová
10:45 – 11:20 – 7 – český jazyk – p.u. Černá

https://us04web.zoom.us/j/74631819484?pwd=c3hHSThuREJ1ZUJ2eXk4Q2Y1QW1pQT09

ID 74631819484 heslo 0Uym5R
11:25 – 12:00 – 8 – anglický jazyk – p.u. Bartová

28. 5. 2020 - Výuka pro žáky 2. stupně 

Informace k výuce pro žáky 2. stupně zde a čestné prohlášení zde

 

27. 5. 2020 Příměstské tábory

Příměstské tábory se uskuteční. Plakát zde. Více info v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.

 

23. 5. 2020 - zveřejnění rozvrhu online hodin pro 39. týden od 25. 5. do 29. 5.

pondělí 25. 5.
9:00 - 9:35 – 8 – anglický jazyk – p.u. Puklová
9:30 – 10:05 - 7 - český jazyk - p.u. Černá - pracovní list u třídy

https://us04web.zoom.us/j/77632467408?pwd=M0ErcTFTV1RRWi9NckRjcHVKUDdPdz09

ID 77632467408  heslo 5Wqzkn

10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
10:15 - 10:50 - 8 - český jazyk - p.u. Černá - pracovní list u třídy

https://us04web.zoom.us/j/75774359074?pwd=TCttS3VhL3JkcTlLcHMzekxSUm5DZz09

ID 75774359074 heslo 3HTsYf
10:45 - 11:20 - 7 - anglický jazyk - p.u. Puklová

úterý 26. 5.
9:50 – 10:25 – 7- matematika – p.u. Klangová
10:00 – 10:35– 8 – český jazyk – p.u. Černá

https://us04web.zoom.us/j/73619308776?pwd=UkkrNXozcHZFSUJJL0lMdWpvREh6QT09

ID 73619308776 heslo 1g18TF
10:40 – 11:15 – 7 – český jazyk – p.u. Černá

https://us04web.zoom.us/j/78303914328?pwd=QkdFc3d3TmJ1K0l5bFN0WDNHZlVodz09

ID 78303914328   heslo 8Yh6nN
10:50 - 11:25 - 8 - matematika - p.u. Klangová
11:20 - 11:55 - 7 - ruský jazyk - paní ředitelka Antonovičová

https://us04web.zoom.us/j/72478054260?pwd=eW1VZWJNOE5WTmptYlZxY0UyczdFdz09 

ID 72478054260 Heslo 1AApXr 
11:35 – 12:05 – 6AB – fyzika – p.u. Klangová

https://us04web.zoom.us/j/5490016978?pwd=bGxJbVExdk9yWDltd0xvYlpUMnBvZz09
ID 549-001-6978 heslo 1r63zg

středa 27. 5.
9:00 - 9:35 - 7 - německý jazyk - p.u.Puklová
9:45 - 10:20 - 8 - německý jazyk - p.u. Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - ruský jazyk - p.u. Miklíčková

čtvrtek 28. 5.

9:50 - 10:25 - 7 - matematika - p.u. Klangová
10:00 – 10:35 – 9 – německý jazyk – p.u. Puklová
10:00 – 10:35 – 9 – ruský jazyk – p.u. Miklíčková
10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk - p.u. Bartová
10:35 - 11:10 - 6A - český jazyk - p.u. Králová
 
ID 864 0127 6521     heslo 2SmZ5H
11:25 - 12:00 - 6B - český jazyk - p.u. Králová
ID 854 1881 0390     heslo 3h44A7
12:40 – 13:15 – 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
 

Pátek 29.5.

9:00 - 9:35 - 8 - angličtina - p. u. Bartová

10:00 – 10:35 - 7 - matematika - p.u.Klangová - přesunuto na čtvrtek

10:00 - 10:35 - 8 - chemie - p.u. Miklíčková


 

20. 5. 2020

Nabízíme místo kuchařky na plný pracovní úvazek s nástupem od srpna 2020. Bližší informace na tel. čísle 607 713 296. 

19. 5. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 25. 5. 2020 začíná pravidelná výuka pro žáky I. stupně, na kterou se přihlásilo 102 žáků, což je asi 76% ze všech žáků I. stupně. Vytvořili jsme 7 skupin po 13 - 15 žácích. Žáci ze tří skupin pokračují v odpolední zájmové činnosti.  Rodiče přihlášených žáků již dostali podrobné informace od třídních učitelek. 

Mgr. Marcela Antonovičová  

18. 5. 2020

Příměstské tábory
 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, příměstské tábory se uskuteční. Bližší informace dostanete na tomto webu 27. 5. 2020. Tábory zatím neplaťte. 

Mgr. Marcela Antonovičová

 

16. 5. - zveřejnění rozvrhu online hodin pro 38. týden od 18. 5. do 22. 5.

1. třída - čtvrtek jak je zvyklá na Webexu – 4 skupiny
2. třída – úterý 9:00 a čtvrtek 10:00 Zoom
3. třída - WhatsApp, úterý, středa, čtvrtek, pátek 9:00 – 10:00
4. třída – pondělí, středa, pátek WhatsApp 8:00 - 9:40 český jazyk, matematika
čtvrtek 9:40 anglický jazyk WhatsApp s p.u.Simonovou
čtvrtek 8:00 anglický jazyk přes Zoom s p.u. Puklovou
 
pondělí 18. 5.
10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
10:45 - 11:20 - 7 - anglický jazyk/2. skupina - p.u. Puklová
11:00 - 11:35 - 8 - český jazyk - p.u. Černá
11:25 – 12.00 – 5 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
11:55 - 12:30 - 7 - český jazyk - p.u. Černá - LIST
 
úterý 19. 5.
10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
10:00 – 10:35– 8 – český jazyk – p.u. Černá - LIST
10:00 – 10:35 – 5 – český jazyk/1.skupina – p.u. Přibylová
10:40 – 11:15 – 7 – český jazyk – p.u. Černá
10:50 - 11:25 - 8 - anglický jazyk/1. skupina - p.u.Bartová
10:50 - 11:25 - 8 - anglický jazyk/2.skupina - p.u. Puklová
10:50 – 11:25 – 5 – český jazyk/2.skupina – p.u. Přibylová
11:20 - 11:55 - 7 - ruský jazyk - paní ředitelka Antonovičová
ID 74170403918 heslo 9L8L9S
11:35 – 12:05 – 8 – matematika – p.u. Klangová
11:55 - 12:30 - 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
12:10 – 12:45 - 7 - matematika - p.u.Klangová
 
středa 20. 5.
10:00 - 10:35 - 7 - německý jazyk - p.u.Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - německý jazyk - p.u. Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - ruský jazyk - p.u. Miklíčková
na hodinu si vytiskněte následující pracovní list
11:30 - 12:05 - 5 - anglický jazyk/2.skupina - p.u. Miklíčková
 
čtvrtek 21. 5.
10:00 – 10:35 – 9 – německý jazyk – p.u. Puklová
10:00 – 10:35 – 9 – ruský jazyk – p.u. Miklíčková
10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk - p.u. Bartová
10:35 - 11:10 - 6A - český jazyk - p.u. Králová
ID 893 5509 3152   heslo   0ii6vX
11:15 - 11:50 - 5 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
11:25 - 12:00 - 6B - český jazyk - p.u. Králová
ID 823 7553 9694    heslo 9MEeMU
12:40 – 13:15 – 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
 
Pátek 22.5.
10:00 – 10:35 - 7 - matematika - p.u.Klangová
10:45-11:20 - 8 - matematika - p.u.Klangová
10:00 - 10:35 - 8 - chemie - p.u. Miklíčková → vytiskněte si opakovací otázky a nachystejte si, které konkrétně nechápete

13. 5.

Pan učitel Fanta oznamuje, že zahájí pravidelnou výuku hry na kytaru  20. 5. v obvyklou dobu ve třídě VI. A. 

Mgr. Marcela Antonovičová

8. 5. 2020 - zveřejnění rozvrhu online hodin pro 37. týden od 11. 5. do 15. 5.

1. třída - čtvrtek jak je zvyklá na Webexu – 4 skupiny
2. třída – pondělí 8:45(výjimečně) a čtvrtek 10:00 Zoom
3. třída - jak je zvyklá WhatsApp každý den 9:00 – 10:00
4. třída – pondělí, středa, pátek WhatsApp 8:00 - 9:40 český jazyk, matematika
čtvrtek 9:40 anglický jazyk WhatsApp s p.u.Simonovou
čtvrtek 8:00 anglický jazyk přes Zoom s p.u. Puklovou

pondělí 11. 5.
10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
10:45 - 11:20 - 7 - anglický jazyk/2. skupina - p.u. Puklová
11:00 - 11:35 - 8 - český jazyk - p.u. Černá - LIST
ID 740-8345-9990 heslo 5Vs1GY
11:25 – 12.00 – 5 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
11:55 - 12:30 - 7 - český jazyk - p.u. Černá - LIST
ID 716-4331-7683 heslo 7jmSd3

úterý 12. 5.
10:00 – 10:35– 8 – český jazyk – p.u. Černá posouvám kvůli poradě LIST
ID 733-6105-3762 heslo OPiL56
10:00 – 10:35 – 5 – český jazyk/1.skupina – p.u. Přibylová
ID 740-6922-0233 heslo 3W9P2n
10:40 – 11:15 – 7 – český jazyk – p.u. Černá
ID 781-2211-9770 heslo 8dVTkF
10:50 - 11:25 - 8 - anglický jazyk/1. skupina - p.u.Bartová
10:50 - 11:25 - 8 - anglický jazyk/2.skupina - p.u. Puklová
10:50 – 11:25 – 5 – český jazyk/2.skupina – p.u. Přibylová
11:20 - 11:55 - 7 - ruský jazyk - paní ředitelka Antonovičová
ID 73498538678  heslo 8vLADP
11:35 – 12:05 – 8 – matematika – p.u. Klangová
ID 549-001-6978 heslo 1r63zg
11:55 - 12:30 - 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
12:10 – 12:45 - 7 - matematika - p.u.Klangová
ID 549-001-6978 heslo 1r63zg

středa 13. 5.
10:00 - 10:35 - 7 - německý jazyk - p.u.Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - německý jazyk - p.u. Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - ruský jazyk - p.u. Miklíčková
11:30 - 12:05 - 5 - anglický jazyk/2.skupina - p.u. Miklíčková

čtvrtek 14. 5.
10:00 – 10:35 – 9 – německý jazyk – p.u. Puklová
10:00 – 10:35 – 9 – ruský jazyk – p.u. Miklíčková
10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk - p.u. Bartová
10:35 - 11:10 - 6A - český jazyk - p.u. Králová - 
připravte si pracovní sešit a sešit do slohu s úkolem!
ID 848 7710 6976  heslo 4U2GTh
11:15 - 11:50 - 5 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
11:25 - 12:00 - 6B - český jazyk - p.u. Králová -
připravte si pracovní sešit a sešit do slohu s úkolem!
ID 840 5156 2656    heslo   7Swgsb
12:15 – 12:50 – 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
 
Pátek 15.5.
8:30 – 9:05 - 7 - matematika - p.u.Klangová
již stále stejný odkaz i ID i heslo
ID 549-001-6978 heslo 1r63zg
9:15 – 9:50- 8 - matematika - p.u.Klangová
již stále stejný odkaz i ID i heslo
https://us04web.zoom.us/j/5490016978?pwd=bGxJbVExdk9yWDltd0xvYlpUMnBvZz09
ID 549-001-6978 heslo 1r63zg
Případné překrytí, nedostatky atd. pište na adresu it@zslipuvka.cz nebo 775 076 028.
Bohumila Klangová

 

7. 5. 2020

Dne 8. a 9. května si připomeneme 75. výročí od konce II. světové války. O okolnostech osvobození  Lipůvky si můžete přečíst zde

7. 5. 2020

Přijímací zkoušky na SŠ se konají 8. 6. na čtyřleté obory a 9. 6. na víceletá gymnázia.

Mgr. Marcela Antonovičová

6. 5. 2020

Organizace výuky žáků IX. třídy zde

Mgr. Marcela Antonovičová

5. 5. 2020

Ředitelské volno, původně naplánované na 29. a 30. 6. 2020, se ruší. 

Zájmové kroužky se z organizačních důvodů nemohou konat ani od 25. 5. 2020. Poplatek za neuskutečněné hodiny bude vrácen. 

Mgr. Marcela Antonovičová

4. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

informace o organizaci a podmínkách výuky od 25. 5. 2020 máte zde, čestné prohlášení zde (podepsané je žák přinese až 25. 5.). Informováni budete taktéž prostřednictvím třídních učitelek svých dětí. 

Mgr. Marcela Antonovičová

3. 5. 2020

Informace pro žáky IX. třídy a jejich rodiče

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

 Vážení rodiče žáků IX. třídy,
nejpozději v pondělí 4. 5. 2020 dostanete na svoji e-mailovou adresu podrobnější informace o organizaci a podmínkách výuky v naší škole. 
Dopis rodičům žáků IX. tř. zde, čestné prohlášení zde
Mgr. Marcela Antonovičová

1. 5. 2020 Zveřejnění rozvrhu online výuky pro 36. týden - od 4. 5. do 7. 5.

1. třída - čtvrtek jak je zvyklá na Webexu – 4 skupiny
2. třída - úterý 9:00 a čtvrtek 10:00 Zoom
3. třída - jak je zvyklá WhatsApp každý den 9:00 – 10:00
4. třída - každý den WhatsApp 8:00 - 9:40, jak je zvyklá - beze změny + čtvrtek 9:40 anglický jazyk s p.u.Simonovou

pondělí 4. 5.

10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
10:50 - 11:25 - 7 - anglický jazyk/2. skupina - p.u. Puklová
11:00 - 11:35 - 8 - český jazyk - p.u. Černá - 1. LIST , 2. LIST na výuku
ID 755-4452-9233     heslo OVQ3gr
https://us02web.zoom.us/j/82733382156?pwd=dzgrUkR3WkJuUFBwQnY5dEYvWk82QT09
11:15 – 11:50 – 5 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
11:55 - 12:30 - 7 - český jazyk - p.u. Černá - LIST na výuku12:00 - 12:35 - 8 - matematika - p.u. Klangová


úterý 5. 5.

9:45 – 10:20 – 8 – český jazyk – p.u. Černá https://us04web.zoom.us/j/72043690154?pwd=d0N2alNlc1VUcXdVVXBxNmN2Tnhydz09
ID 720-4369-0154 heslo 3P3Kpa

10:00 – 10:35 – 5 – český jazyk/1.skupina – p.u. Přibylová
10:00 – 10:35 – 9 – německý jazyk – p.u. Puklová
10:40 – 11:15 – 7 – český jazyk – p.u. Černá LIST na výuku
ID 743-3859-8786  heslo 7pQqe9
10:45 – 11:20- 9 - český jazyk - p.u. Králová
ID 827-3338-2156, heslo 6qXAYR
10:50 - 11:25 - 8 - anglický jazyk/1. skupina - p.u.Bartová
10:50 - 11:25 - 8 - anglický jazyk/2.skupina - p.u. Puklová
10:50 – 11:25 – 5 – český jazyk/2.skupina – p.u. Přibylová
11:20 - 11:55 - 7 - ruský jazyk - paní ředitelka Antonovičová
ID 783-2450-6544 heslo 1jGgYz
11:55 - 12:30 - 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
12:00 – 12:35 - 7 - matematika - p.u.Klangová
ID 720 3356 3347 heslo 1mjYi4
 

středa 6. 5.

10:00 – 10:35 – 9 – ruský jazyk – p.u. Miklíčková
10:00 - 10:35 - 7 - německý jazyk - p.u.Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - německý jazyk - p.u. Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - ruský jazyk - p.u. Miklíčková
11:00 - 11:35 - 9 - anglický jazyk- konverzace - p.u. Bartová
11:30 - 12:05 - 5 - anglický jazyk/2.skupina - p.u. Miklíčková

čtvrtek 7. 5.

10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk - p.u. Bartová
10:35 - 11:10 - 6A - český jazyk - p.u. Králová
ID 815-0004-1811  heslo 1TiVgS
11:15 - 11:50 - 5 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
11:25 - 12:00 - 6B - český jazyk - p.u. Králová
ID 846-0241-2864  heslo 3vewq0
11:15 - 11:50 - 8 - matematika - p.u. Klangová
790-3840-5208 heslo 5idYkW
12:00 - 12:35 - 7 - matematika - p.u. Klangová
734-0549-5066 heslo 2kppzL
12:30 – 13:05 – 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
ID 816-6883-0633   heslo 3UrSxL

V týdnu od 11. května přidáme i online hodiny pro devátou třídu – matematika, a jestli bude zájem i angličtinu – skupinu p.u.Puklové (4. třída – zatím v jednání).

Prosím rodiče i žáky, pokud objeví chybu, že jde o nějaké vážné překrytí, nebojte se napsat IT@zslipuvka.cz nebo na klangova@centrum.cz popř. i volejte 775 076 028. Budeme se snažit vyjít Vám, co nejvíc vstříc. Pokud to nepůjde upravit tento týden, budeme na to myslet v týdnu dalším.

Bohumila Klangová

28. 4. 2020

Pravidla závěrečného hodnocení 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě vyhlášky (zde) ze dne 27. dubna 2020 (211/2020 Sb.) jsem stanovila pravidla pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků v povinných a volitelných předmětech na vysvědčení takto:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

• podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla                zakázána (tj. do 10. března 2020), 

• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,

• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve              škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí                  po obnovení provozu), 

• podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku se v závěrečném hodnocení zohlední:

• snaha žáků o pravidelnou spolupráci, včasné odevzdávání úkolů a výstupů,

• výsledky samostatné práce žáků a samostudia,

• zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými ke vzdělávání na dálku.

Nehodnoceny na vysvědčení budou tyto předměty: tělesná výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti a hudební výchova.

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití výše uvedených speciálních pravidel, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu bude vzdělávací obsah za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.

Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. O konkrétním postupu a termínu budete včas informováni na webových stránkách školy.

 Mgr. Marcela Antonovičová

24. 4. 2020 Zveřejnění rozvrhu online výuky pro 35. týden - od 27. 4. do 30. 4.

1. třída - čtvrtek jak je zvyklá – 4 skupiny
2. třída - úterý 9:00 a čtvrtek 10:00 Zoom
3. třída - jak je zvyklá WhatsApp každý den 9:00 – 10:00
4. třída - každý den WhatsApp 8:00 - 9:40, jak je zvyklá - beze změny
 
5. - 9. třída Zoom:

pondělí 27. 4.

10:00 - 10:35 - 6A - anglický jazyk - p.u. Puklová
10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
10:50 - 11:25 - 7 - anglický jazyk/2. skupina - p.u. Puklová
11:00 - 11:35 - 8 - český jazyk - p.u. Černá https://us04web.zoom.us/j/73845910655?pwd=eDV2aFBMako1K0VYa29DSnpHWnJwdz09
popř. ID 738-4591-0655 heslo 2RhCgv
11:45 - 12:20 - 7 - český jazyk - p.u. Černá https://us04web.zoom.us/j/73461269512?pwd=TU4xYWE5OTB3MW5xcUxKU2NtN0l3QT09
ID 734-6126-9512 heslo 1AqGaC
11:50 - 12:25 - 8 - matematika - p.u. Klangová https://us04web.zoom.us/j/71637764071?pwd=UUFzYzd0TW8vbmU4bUdhT3BVM3IyZz09
ID 716-3776-4071 heslo 2LULuF

úterý 28. 4.

10:00 – 10:35 – 5 – český jazyk – p.u. Přibylová
10:50 - 11:25 - 8 - anglický jazyk/1. skupina - p.u.Bartová
10:50 - 11:25 - 8 - anglický jazyk/2.skupina - p.u. Puklová
11:00 - 11:35 - 7 - ruský jazyk - paní ředitelka Antonovičová https://us04web.zoom.us/j/71504900584?pwd=RStGb21Ga0p0QmVtUWpBVi9kK3MwUT09
71504900584
0fwUic
11:45 - 12:20 - 9 - český jazyk - p.u. Králová
11:50 - 12:25 - 7 - český jazyk - p.u. Černá - list k výuce ZDE
ID 739-7689-1834 heslo 1vPUw4

11:55 - 12:30 - 6B - anglický jazyk - p.u. Bartová
12:30 - 13:05 - 7 - matematika - p.u.Klangová

středa 29. 4.

10:00 – 10:35 – 9 – ruský jazyk – p.u. Miklíčková
10:00 - 10:35 - 7 - německý jazyk - p.u.Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - německý jazyk - p.u. Puklová
10:45 - 11:20 - 8 - ruský jazyk - p.u. Miklíčková
11:30 - 12:05 - 5 - anglický jazyk/2.skupina - p.u. Miklíčková

čtvrtek 30. 4.

10:30 - 11:05 - 7 - anglický jazyk/p.u. Bartová
10:35 - 11:10 - 6A - český jazyk - p.u. Králová
ID 813-6059-6337, heslo - 3jsSVZ
11:15 - 11:50 - 5 - anglický jazyk/1. skupina - p.u. Bartová
11:25 - 12:00 - 6B - český jazyk - p.u. Králová
ID 814-7437-9853, heslo - 4vv5H4
11:30 - 12:05 - 7 - matematika - p.u. Klangová
761-7692-6514 heslo 7bu63j
12:30 - 13:05 - 6.B anglický jazyk - p.u. Bartová 
Mgr. Bohumila Klangová

 

22. 4. 2020 testování online výuky

Tento týden proběhla testovací hodina online výuky přes program ZOOM. První třída již ve svém režimu jede, čtvrtá pracuje také online od prvního dne zavření škol..... Příštím týdnem začínáme ve větší míře přes ZOOM. Stačí se přihlásit přes URL odkaz, heslo a číslo, které pošle příslušný vyučující chvilku před začátkem videohodiny, je také možno si ZOOM nainstalovat do svého počítače - přidávám jednoduchý manuál vytvořený pro vnitřní potřebu školních videohodin. Rozvrh videohodin naleznete v pátek na stránkách školy, zde v aktualitách.

Mgr. Bohumila Klangová

16. 4. 2020

Vážení rodiče,

pokud chcete být informováni o prospěchu a plnění školních povinností svého dítěte v jednotlivých předmětech, obraťte se na konkrétní vyučující prostřednictvím e-mailu (viz záložka Kontakty ). Bohu