ZŠ Lipůvka

Lidé ve škole

Vedení školy:

 • Mgr. Marcela Antonovičová – ředitelka školy
 • Mgr. Gabriela Simonová – zástupkyně ředitelky

Kancelář školy, sekretariát:

 • Ing. Jitka Mánková
 • Dana Krésová

Oblast výchovného poradenství:

 • Mgr. Martina Černá – výchovný poradce
 • Mgr. Kateřina Králová – metodik prevence sociál. patologických jevů 
 • Mgr. Jitka Vaněrková – speciální pedagog

Pedagogičtí pracovníci (školní rok 2020/21):

Třídní učitelé:


 

 Netřídní učitelé:

 • RNDr. Miroslava Fojtová - fojtova@zslipuvka.cz
 • Mgr. Petr Klimeš - klimes@zslipuvka.cz
 • Mgr. Olga Miklíčková - miklickova@zslipuvka.cz
 • Mgr. Markéta Skovajsová - skovajsova@zslipuvka.cz
 • Mgr. Jana Filípková - filipkova@zslipuvka.cz
 • Mgr. Jitka Vaněrková - vanerkova@zslipuvka.cz

 

Zaměstnanci školní družiny:

 • Mgr. Markéta Skovajsová – skovajsova@zslipuvka.cz -vedoucí vychovatelka (divočáci)
 • Marie Baláčová - balacova@zslipuvka.cz - vychovatelka (opičky)
 • Lucie Kašparcová, DiS - kasparcova@zslipuvka.cz - vychovatelka (delfíni)

 

Administrátor stránek a ICT koordinátor:

Mgr. Bohumila Klangová IT@zslipuvka.cz

 

Výchovný poradce

Mgr. Martina Černá - vychovnyporadce@zslipuvka.cz
 
Konzultace pro rodiče: po 13:45 - 14:45, kdykoliv po domluvě
Konzultace pro žáky: út - pá (velká přestávka), středa 7:00 - 7:45
                                        730 155 533 (volejte do 15:30)
 
Přijímací řízení duben 2021: 1. kolo střední školy (další kolo stanoví ředitel školy - květen)
čtyřleté obory   1. termín: 12. dubna 2021
                          2. termín: 13. dubna 2021
obory šestiletých a osmiletých gymnázií
                        1. termín: 14. dubna 2021
                        2. termín: 15. dubna 2021
Náhradní termíny pro všechny uvedené obory:
1. termín: 12. května 2021
2. termín: 13. května 2021
- leden 2020 konzervatoř, talentové zkoušky - 
                       
Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
 
Přihlášky na ostatní SŠ:  do 1. 3. 2021 (buď osobně, nebo doporučenou poštou nutno zjistit na příslušné SŠ), přihlášky donést nejpozději 11. 2. 2021 (kontrola)
 
Zápisový list si rodič(zákonný zástupce) vyzvedne proti podpisu u výchovné poradkyně dne                           8. 3. 2021 od 14:00 - 16:00  
- nutný průkaz totožnosti.

 

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Králová - kralova@zslipuvka.cz
 • Konzultace pro rodiče: pondělí 13:45 - 14:45, jindy po telefonické domluvě
 • Konzultace pro žáky: o velkých přestávkách 

 

Speciální pedagog

Mgr. Jitka Vaněrková - vanerkova@zslipuvka.cz
 • Konzultace pro rodiče: pondělí 13:45 - 14:45, kdykoliv po telefonické domluvě
 • Konzultace pro žáky: kdykoliv po domluvě

Informace:

www.infoabsol­vent.cz

www.stednisko­ly.cz

www.najdiskolu.cz