ZŠ Lipůvka

Lidé ve škole

Vedení školy:

 • PaedDr. Eva Karlíčková – ředitelka školy
 • Mgr. Marcela Antonovičová - zástupkyně ředitelky

Kancelář školy, sekretariát:

 • Ing. Jitka Mánková – účetní, hospodářka
 • Dana Krésová – vedoucí ŠJ

Oblast výchovného poradenství:

 • Mgr. Martina Černá – výchovný poradce
 • Mgr. Kateřina Králová – metodik prevence sociál. patologických jevů 
 • Mgr. Jitka Vaněrková – speciální pedagog

Pedagogičtí pracovníci (školní rok 2017/18)

Třídní učitelé

  1. stupeň
I. třída Mgr. Gabriela Jízdná
II. třída Mgr. Alena Vostálová
III. třída Mgr. Martina Martinková
IV.A třída  Mgr. Jitka Přibylová
IV.B třída   Mgr. Radmila Strážnická
V. třída Mgr. Jitka Vaněrková
  2. stupeň
VI.A třída PaedDr. Bente Bartová
VI.B třída Mgr. Martina Černá
VII. třída Mgr. Kateřina Králová
VIII. třída RNDr. Miroslava Fojtová
IX. třída Mgr. Bohumila Klangová
 

 Netřídní učitelé:

 • Mgr. Daniela Kašpárková
 • Mgr. Jiří Boháček
 • Mgr. Jan Staroštík

Zaměstnanci školní družiny:

 • Marie Baláčová – vedoucí vychovatelka (1. oddělení)
 • Lucie Kašparcová, DiS. - vychovatelka (2. oddělení)
 • Petra Karbanová - vychovatelka (3. oddělení)

Zaměstnanci školní jídelny:

 • Dana Trunečková – hlavní kuchařka
 • Jana Bělochová – kuchařka
 • Dagmar Sladká - pomocná kuchařka

Techničtí zaměstnanci školy:

 • Karel Hotový – školník
 • Vladimíra Hotová – uklízečka
 • Alena Maierová - uklízečka

Administrátor stránek a ICT koordinátor

Mgr. Bohumila Klangová klangova@centrum.cz

 

 Výchovný poradce – Mgr. Martina Černá

Konzultace pro rodiče: po od 13:45 (kdykoliv dle domluvy), čt od 14:30 - 15:30

Konzultace pro žáky: po - pá (velká přestávka), pá 7:00

                                 730 155 533 (volejte do 15:30)

Přijímací řízení:  duben 2018 1. kolo střední školy (další kolo stanoví ředitel školy)

                        leden 2018 konzervatoř, talentové zkoušky 

                       

Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2017

Přihlášky na ostatní SŠ: do 1. 3. 2018 (buď osobně, nebo doporučenou poštou nutno zjistit na příslušné SŠ), kontrola do 20. 2. 2018

Zápisový list si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně dne  8. 3. 2018, nutný průkaz totožnosti.

 

Metodik prevence - Mgr. Kateřina Králová

Konzultace pro rodiče: čt 12:30 - 13:30, jindy po telefonické domluvě

Konzultace pro žáky: o velkých přestávkách

 

Školní speciální pedagog - Mgr. Kateřina Sotolářová

Konzultace: po + st 13:30 - 15:30, 724239058

 


Informace:

www.infoabsol­vent.cz

www.stednisko­ly.cz

www.najdiskolu.cz