ZŠ Lipůvka

Lidé ve škole

Vedení školy:

 • Mgr. Marcela Antonovičová – ředitelka školy
 • Mgr. Gabriela Simonová – zástupkyně ředitelky

Kancelář školy, sekretariát:

 • Ing. Jitka Mánková
 • Dana Krésová

Oblast výchovného poradenství:

 • Mgr. Martina Černá – výchovný poradce
 • Mgr. Kateřina Králová – metodik prevence sociál. patologických jevů 
 • Mgr. Jitka Vaněrková – speciální pedagog

Pedagogičtí pracovníci (školní rok 2019/20):

Třídní učitelé:

  1. stupeň
I. třída Mgr. Martina Martinková -  martinkova@zslipuvka.cz
II. třída Mgr. Alena Vostálová - vostalova@zslipuvka.cz
III. třída Mgr. Gabriela Simonová - simonova@zslipuvka.cz
IV. třída  Mgr. Radmila Strážnická - straznicka@zslipuvka.cz
V. třída   Mgr. Jitka Přibylová - pribylova@zslipuvka.cz
  2. stupeň
VI.A třída Mgr. Andrea Puklová - puklova@zslipuvka.cz
VI.B třída PaedDr. Bente Bartová - bartova@zslipuvka.cz
VII. třída Mgr. Bohumila Klangová - IT@zslipuvka.cz
VIII. třída Mgr. Martina Černá - vychovnyporadce@zslipuvka.cz
IX. třída Mgr. Kateřina Králová - kralova@zslipuvka.cz
 

 Netřídní učitelé:

 • RNDr. Miroslava Fojtová - fojtova@zslipuvka.cz
 • Bc. Petr Klimeš - klimes@zslipuvka.cz
 • Mgr. Olga Miklíčková - miklickova@zslipuvka.cz
 • Mgr. Markéta Skovajsová - skovajsova@zslipuvka.cz
 • Mgr. Jana Sýkorová
 • Mgr. Jitka Vaněrková - vanerkova@zslipuvka.cz

 

Zaměstnanci školní družiny:

 • Mgr. Markéta Skovajsová – skovajsova@zslipuvka.cz -vedoucí vychovatelka (divočáci)
 • Marie Baláčová - balacova@zslipuvka.cz - vychovatelka (opičky)
 • Lucie Kašparcová, DiS - kasparcova@zslipuvka.cz - vychovatelka (delfíni)

 

Administrátor stránek a ICT koordinátor:

Mgr. Bohumila Klangová IT@zslipuvka.cz

 

Výchovný poradce

Mgr. Martina Černá - vychovnyporadce@zslipuvka.cz
 
Konzultace pro rodiče: po 13:40 - 14:40, kdykoliv po domluvě
Konzultace pro žáky: út - pá (velká přestávka), úterý 7:00 - 7:45
                                        730 155 533 (volejte do 15:30)
 
Přijímací řízení duben 2019: 1. kolo střední školy (další kolo stanoví ředitel školy - květen)
čtyřleté obory   1. termín: 14. dubna 2020
                           2. termín: 15. dubna 2020
obory šestiletých a osmiletých gymnázií
                        1. termín: 16. dubna 2020
                        2. termín: 17. dubna 2020
- leden 2020 konzervatoř, talentové zkoušky - 15. 1. - 31. 1. 2020
                       
Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2019
 
Přihlášky na ostatní SŠ: do 1. 3. 2020 (buď osobně, nebo doporučenou poštou nutno zjistit na příslušné SŠ), kontrola od 3. 2. - do 13. 2. 2020 (od 17.- 23. 2. jsou jarní prázdniny!)
 
Zápisový list si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně dne  2. 3.  2020, nutný průkaz totožnosti.

 

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Králová - kralova@zslipuvka.cz
 • Konzultace pro rodiče: pátek 12:15 - 13:30, jindy po telefonické domluvě
 • Konzultace pro žáky: o velkých přestávkách 

 

Speciální pedagog

Mgr. Jitka Vaněrková - vanerkova@zslipuvka.cz
 • Konzultace pro rodiče: úterý 13:30 - 14:30, kdykoliv po telefonické domluvě
 • Konzultace pro žáky: kdykoliv po domluvě

Informace:

www.infoabsol­vent.cz

www.stednisko­ly.cz

www.najdiskolu.cz