ZŠ Lipůvka

Lidé ve škole - stránka v úpravě

Vedení školy:

 • Mgr. Marcela Antonovičová – ředitelka školy
 • Mgr. Gabriela Jízdná - zástupkyně ředitelky

Kancelář školy, sekretariát:

 • Ing. Jitka Mánková – účetní, hospodářka
 • Dana Krésová – vedoucí ŠJ

Oblast výchovného poradenství:

 • Mgr. Martina Černá – výchovný poradce
 • Mgr. Kateřina Králová – metodik prevence sociál. patologických jevů 

Pedagogičtí pracovníci (školní rok 2018/19)

Třídní učitelé

  1. stupeň
I. třída Mgr. Alena Vostálová
II. třída Mgr. Gabriela Jízdná
III. třída Mgr. Radmila Strážnická
IV. třída  Mgr. Martina Martinková
V. A třída   Mgr. Jitka Přibylová
V. B třída Mgr. Jana Sýkorová
  2. stupeň
VI. třída Mgr. Bohumila Klangová
VII. A třída PaedDr. Bente Bartová
VII. B třída Mgr. Martina Černá
VIII. třída Mgr. Kateřina Králová
IX. třída RNDr. Miroslava Fojtová
 

 Netřídní učitelé:

 • Mgr. Daniela Kašpárková
 • Mgr. Kateřina Tyllichová
 • Mgr. Andrea Puklová

Zaměstnanci školní družiny:

 • Marie Baláčová – vedoucí vychovatelka (1. oddělení)
 • Lucie Kašparcová, DiS. - vychovatelka (2. oddělení)
 • Iva Homolková - vychovatelka (3. oddělení)

Zaměstnanci školní jídelny:

 • Dana Trunečková – hlavní kuchařka
 • Jana Bělochová – kuchařka
 • Dagmar Sladká - pomocná kuchařka

Techničtí zaměstnanci školy:

 • Karel Hotový – školník
 • Vladimíra Hotová – uklízečka
 • Alena Maierová - uklízečka

Administrátor stránek a ICT koordinátor

Mgr. Bohumila Klangová IT@zslipuvka.cz

 

 Výchovný poradce – Mgr. Martina Černá

Konzultace pro rodiče: čt od 14:30 - 15:30

Konzultace pro žáky: po - pá (velká přestávka), pá 7:00

                                 730 155 533 (volejte do 15:30)

Přijímací řízení duben 2019:   1. kolo střední školy (další kolo stanoví ředitel školy - květen)

čtyřleté obory 1. termín: pá 12. 4. 2019

                       2. termín:  po 15. 4. 2019

obory šestiletých a osmiletých gymnázií

                        1. termín: út 16. 4. 2019

                        2. termín: st 17. 4. 2019

        - leden 2019 konzervatoř, talentové zkoušky 

                       

Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2017

Přihlášky na ostatní SŠ: do 1. 3. 2019 (buď osobně, nebo doporučenou poštou nutno zjistit na příslušné SŠ), kontrola do poloviny února

Zápisový list si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně dne 7. 3. 2019, nutný průkaz totožnosti.

 

Metodik prevence - Mgr. Kateřina Králová

Konzultace pro rodiče: pátek 12:00 - 13:30, jindy po telefonické domluvě

Konzultace pro žáky: o velkých přestávkách

 

 


Informace:

www.infoabsol­vent.cz

www.stednisko­ly.cz

www.najdiskolu.cz