ZŠ Lipůvka

Lidé ve škole

Vedení školy:

 • Mgr. Marcela Antonovičová – ředitelka školy
 • Mgr. Gabriela Simonová – zástupkyně ředitelky

Kancelář školy, sekretariát:

 • Ing. Jitka Mánková
 • Dana Krésová

Oblast výchovného poradenství:

 • Mgr. Martina Černá – výchovný poradce
 • Mgr. Kateřina Králová – metodik prevence sociál. patologických jevů 
 • Mgr. Jitka Vaněrková – speciální pedagog

Pedagogičtí pracovníci (školní rok 2019/20):

Třídní učitelé:

  1. stupeň
I. třída Mgr. Martina Martinková
II. třída Mgr. Alena Vostálová
III. třída Mgr. Gabriela Simonová
IV. třída  Mgr. Radmila Strážnická
V. třída   Mgr. Jitka Přibylová
  2. stupeň
VI.A třída Mgr. Andrea Puklová
VI.B třída PaedDr. Bente Bartová
VII. třída Mgr. Bohumila Klangová
VIII. třída Mgr. Martina Černá
IX. třída Mgr. Kateřina Králová
 

 Netřídní učitelé:

 • RNDr. Miroslava Fojtová
 • Bc. Petr Klimeš
 • Mgr. Olga Miklíčková
 • Mgr. Jana Sýkorová
 • Mgr. Jitka Vaněrková
 • Mgr. Jiří Halama
 • Mgr. Markéta Skovajsová

 

Zaměstnanci školní družiny:

 • Mgr. Markéta Skovajsová – vedoucí vychovatelka (divočáci)
 • Marie Baláčová - vychovatelka (opičky)
 • Lucie Kašparcová, DiS - vychovatelka (delfíni)

 

Administrátor stránek a ICT koordinátor:

Mgr. Bohumila Klangová IT@zslipuvka.cz

 

Výchovný poradce

Mgr. Martina Černá - vychovnyporadce@zslipuvka.cz
 
Konzultace pro rodiče: út 13:30 - 14:30, kdykoliv po domluvě
Konzultace pro žáky: út - pá (velká přestávka), úterý 7:00 - 7:45
                                        730 155 533 (volejte do 15:30)
 
Přijímací řízení duben 2019: 1. kolo střední školy (další kolo stanoví ředitel školy - květen)
čtyřleté obory   1. termín: 14. dubna 2020
                           2. termín: 15. dubna 2020
obory šestiletých a osmiletých gymnázií
                        1. termín: 16. dubna 2020
                        2. termín: 17. dubna 2020
- leden 2020 konzervatoř, talentové zkoušky - 15. 1. - 31. 1. 2020
                       
Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2019
 
Přihlášky na ostatní SŠ: do 1. 3. 2020 (buď osobně, nebo doporučenou poštou nutno zjistit na příslušné SŠ), kontrola od 10. 2. - do 14. 2. 2020 (od 17.- 23. 2. jsou jarní prázdniny!)
 
Zápisový list si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně dne  4. 3.  2020, nutný průkaz totožnosti.

 

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Králová - kralova@zslipuvka.cz
 • Konzultace pro rodiče: pátek 12:15 - 13:30, jindy po telefonické domluvě
 • Konzultace pro žáky: o velkých přestávkách 

 

Speciální pedagog

Mgr. Jitka Vaněrková - vanerkova@zslipuvka.cz
 • Konzultace pro rodiče: úterý 13:30 - 14:30, kdykoliv po telefonické domluvě
 • Konzultace pro žáky: kdykoliv po domluvě

Informace:

www.infoabsol­vent.cz

www.stednisko­ly.cz

www.najdiskolu.cz