ZŠ Lipůvka

Tiskopisy týkající se přijetí do první třídy ZŠ - stránka v úpravě!!!!!!

Tiskopisy můžete vyplnit přímo na počítači a poté vytisknout, nebo nejprve vytiskněte prázdný tiskopis a následně doplňte údaje ručně

Dokumenty související s agendou školy

Tiskopisy týkající se žáka

Tiskopisy můžete vyplnit přímo na počítači a poté vytisknout, nebo nejprve vytiskněte prázdný tiskopis a následně doplňte údaje ručne